Lastenboek Woningen Blavier - Algemene informatie

PRIJS & BETALINGSWIJZE

Prijs: de gedetailleerde meetstaat bepaalt exact wat al dan niet in de prijs inbegrepen is en heeft voorrang op het lastenboek en de plannen. Elke post die inbegrepen is in de meetstaat wordt uitgevoerd zoals vermeld in bovenstaand lastenboek. De vermelde prijs omvat de levering en de plaatsing van de materialen alsook het transport ervan, tenzij expliciet anders vermeld. De dossierkosten zijn eveneens inbegrepen in de prijs.

Betalingswijze: de facturatie gebeurt procentsgewijs naargelang de vordering van de werken en conform de wet Breyne. De verschillende betalingsschijven worden gespecifieerd in het contract. De vermelde prijzen in de bouwprijs betreffende grondsondering, EPB-studie, stabiliteitsstudie en veiligheid gelden steeds voor één wooneenheid. Voor projecten met 2 of meer wooneenheden zullen deze diensten per wooneenheid apart in de bouwprijs berekend worden.

TOEPASSING

De algemene voorwaarden zoals hierboven beschreven, zijn enkel geldig voor projecten in het Vlaams gewest. Onze algemene voorwaarden geldig in andere regio’s zijn beschikbaar op aanvraag. Voor een correcte uitvoering van het bouwproject is het noodzakelijk dat elke uitvoering die gekozen wordt en deel uitmaakt van de meetstaat ook aangeduid wordt op het uitvoeringsplan van de woning.

Met het oog op een constante verbetering van onze constructies behouden we het recht de producten en de merken die in dit algemeen bestek of de meetstaat voorkomen te veranderen en ze zonder verdere voorafgaandelijke kennisgeving te vervangen door andere merken van gelijkwaardige of hogere kwaliteit.