Lastenboek Woningen Blavier - Dakwerken

Daken kunnen vele vormen en stijlen aannemen. Hellende daken, en in het bijzonder het klassieke zadeldak, komen het vaakst voor. Andere types hellende daken zijn onder andere het schilddak, wolfsdak of piramidedak. Een hellend dak bestaat in   het algemeen uit 3 elementen: de dakconstructie (daktimmer), de isolatie en de dakbedekking. Platte daken winnen ook sterk aan populariteit en kunnen uitgevoerd worden met behulp van welfsels. Verschillende dakvormen kunnen ook onderling gecombineerd worden, voor zover het technisch haalbaar blijft.

DAKCONSTRUCTIE

Standaard wordt voor hellende daken een spantendak gerealiseerd, geprefabriceerd aangeleverd of ter plaatse getimmerd, volgens gangbare dimensies. Er is eveneens een onderscheid tussen de dakconstructies met ontoegankelijke dakruimte versus de bruikbare zolder op welfsels.

Dakconstructie spantendak

De constructie van het spantendak is voorzien conform de hellingshoek, de overspanningen, de dikte van het dak en het gewicht van de dakbedekking  (inclusief externe belastingen zoals sneeuw, rukwinden, ...) volgens gangbare dimensies. Het timmerhout wordt behandeld met een schimmel- en insectenwerend product van erkende kwaliteit. Het timmerhout met constante dikte wordt met elkaar verbonden door stalen platen voorzien van nagels van het type Mitek; de breedte varieert volgens de spanwijdte, de helling en de belasting van het dak. De spanten worden geplaatst op een onderlinge afstand van ongeveer 60 cm.

Dakoversteken

Indien gewenst kunnen dakoversteken opgenomen worden in de bouwprijs, uitgevoerd in gegroefde panelen. Optioneel kunnen de dakoversteken, de randplanken en zijstukken uitgevoerd worden in wit of bruin pvc. Welbepaalde uitvoeringen in Trespa of gelijkwaardig kunnen voorgesteld worden.

Onderdak

Bovenop de dakconstructie wordt een onderdak aangebracht, bestaande uit een soepele folie in stroken. De stroken worden evenwijdig met de noklijn van het dak op het gebinte gelegd, waarbij de stroken telkens enkele centimeters overlappen (de bovenste bedekt de onderliggende) voor een optimale afvoer van neerslag. Onderaan de dakvlakken zal het onderdakscherm een eindje uitsteken om in de dakgoot te kunnen liggen.

Pan- en tengellatten

Op het onderdak wordt een roosterstructuur van latten aangelegd, vastgespijkerd  in het dakgebinte. De tengellatten vormen de eerste laag en worden mee met de helling geplaatst zodat vuil en neerslag vlot naar de dakgoot afgevoerd wordt. De panlatten worden er loodrecht op geplaatst, als draagstructuur voor de dakpannen. Ze zorgen ook voor een correcte ventilatie onder de dakpannen. De latten worden net als het dakgebinte behandeld met een schimmel- en insectenwerend product van erkende kwaliteit.

DAKBEDEKKING

Dakpannen

Standaard zijn betonnen dakpannen van het type Sneldek voorzien in de massa getint (homogene textuur). De nok en randpannen zijn van hetzelfde materiaal. Indien gewenst zijn andere dakpannen mogelijk, zoals platte betonpannen (bv. het type Horizon), terracottapannen (bv. type Pottelberg 44), kunstleien (bv. zwarte Alterna 32/60) of natuurleien.

Aansluitingsslabben

Voor waterdichte verbindingen tussen de dakbedekking en het metselwerk (voorbeeld: schoorsteen) wordt een aansluitingsband in lood in het metselwerk bevestigd, als slab afhangend op de dakbedekking.

Killen

Om een correcte waterafvoer te garanderen, wordt bij elke verbinding van twee dakvlakken (bv. bij een dakkapel) een kil aangelegd. Deze wordt uitgevoerd in zink en de banden worden op de dakconstructie bevestigd, onder de dakbedekking.

Dakvlakramen

Eventuele roterende dakvlakramen zijn van het type Velux met dubbele beglazing en met buitenprofielen in aluminium.

Platte daken

Op de welfsels wordt een hellingschape voorzien, vervolgens een dampscherm, een vaste PUR-plaat van min. 12 cm en om te eindigen het waterdichtingsmembraan. De dakranden worden standaard afgewerkt met een aluminiumprofiel. Platte daken kunnen eventueel als groendak afgewerkt worden en in de bouwprijs opgenomen worden indien gewenst door de bouwheer.

Dakkapellen

Bij de uitvoering van een dakkapel in het verlengde van de gevel wordt de voorzijde uitgevoerd in gevelsteen of getimmerd. De zijwanden bestaan uit een geraamte van hout, behandeld met een gecertifi  eerd schimmel- en insectendodend kwaliteits- product, en ze worden bedekt met kunstleien van het type Alterna. De bedekking van het dak van de dakkapel wordt op dezelfde wijze uitgevoerd als het hoofddak.

DAKGOTEN

Dakgoten

De dakgoten worden in ’Mopac‘-zink uitgevoerd en bevestigd onderaan de dakhelling. De dakgoot wordt met een kleine helling geplaatst om het regenwater naar de regenpijpen te leiden. Andere types dakafvoeren kunnen opgenomen worden in de bouwprijs op vraag van de bouwheer.

Regenafvoer

De regenafvoeren in zink hebben een ronde doorsnede (80 mm diameter) en voeren het regenwater dat in de dakgoot wordt verzameld naar het rioleringsnet. Elke afvoer wordt aan het metselwerk bevestigd met zinken beugels. Varianten  in vierkante uitvoeringen kunnen op vraag van de bouwheer eveneens in de bouwprijs opgenomen worden.

DAKISOLATIE

Dakgoten

De dakisolatie wordt uitgevoerd met behulp van een deken in minerale wol met een dikte van minstens 22 cm van het type Isover, Knauf of gelijkwaardig, met dampscherm en een maximale λ van 0,035 W/mK. De glaswol wordt aan het dakgebinte vastgemaakt en is vochtwerend, rotvrij en niet ontvlambaar. Het dampscherm zit aan de binnenzijde. Naargelang van de wensen van de bouwheer en afhankelijk van het bouwproject kunnen andere diktes van de dakisolatie gekozen worden mits aanpassing van de dakstructuur.

Uitvoeringsdetails

De dakisolatie wordt telkens in het verlengde van de dakspanten geplaatsten volgt voor de horizontale delen de trekker. Onderaan de isolatie wordt een lattenwerk aangebracht voor het aanhechten van Gyplat-platen.

Dampscherm

Een continu dampscherm wordt onderaan de isolatie bevestigd voor een optimale luchtdichtheid. Dit laat toe een betere energieprestatie te bereiken voor je woning.