Lastenboek Woningen Blavier - Overzicht & intro

Het lastenboek en de meetstaat – de basis van jouw bouwproject: In dit lastenboek leggen we je steen voor steen uit hoe wij op de werf te werk gaan. Je vindt er de exacte omschrijving van de werken die uitgevoerd zullen worden, van de gebruikte materialen, en van de opties die je bijkomend in jouw woning kan voorzien. Het lastenboek geeft een complete omschrijving van de mogelijkheden die je hebt qua materialen,… De keuze die je hierin maakt, wordt opgenomen in de meetstaat. 
De meetstaat geeft dus de prijs van jouw woning en omschrijft welke werken en materialen inbegrepen zijn in die prijs terwijl het lastenboek omschrijft hoe de werken uitgevoerd zullen worden. De meetstaat heeft voorrang op de plannen van de woning en het lastenboek.

Het lastenboek van Woningen Blavier is onderverdeeld in 8 hoofdstukken:

  1. Introductie, energieprestatie (EPB) en veiligheidscoördinatie  (zie hieronder)
  2. Voorbereiding, inplanting en funderingswerken: Situatie, grondwerken, funderingswerken, ondergronds metselwerk, bescherming tegen vochtigheid en rioleringsstelsel
  3. Ruwbouw: Opgaand metselwerk, isolatie, bouwknopen, speciale uitvoeringen, structurele elementen, voegwerken en alternatieve gevelbekledingen
  4. Dakwerken: Dakconstructie (timmerwerk), dakbedekking, dakgoten en dakisolatie
  5. Buiten- en binnenschrijnwerk: Ramen & deuren, garagepoorten, rolluiken, binnendeuren, trappen en diversen
  6. Binnenafwerking: Bepleistering, vloerisolatie, dekvloeren en vloer-en wandbekleding
  7. Technieken: Verwarming, warmtepompen, vloerverwarming, sanitair, elektriciteit, ventilatie en nutsvoorzieningen
  8. Algemene informatie

Je kan ook het volledige lastenboek downloaden als pdf bestand.
Download hier ons lastenboek in pdf:  

Lastenboek Woningen Blavier duurzaam bouwen

Introductie

Als je voor Blavier kiest, kies je voor een gevestigde waarde en dus voor zekerheid. Al meer dan 20 jaar bouwen we betaalbare huizen, klein en groot, in Vlaanderen en Wallonië, …  Al meer dan 4000 gezinnen wonen nu in hun Blavier-woning.

Betaalbaar bouwen, persoonlijke begeleiding en respect

Bouwen met Blavier staat voor duidelijke afspraken en een goede begeleiding. We luisteren naar jouw ideeën en wensen, begeleiden je door het hele project en bouwen steen voor steen jouw woning helemaal op maat. Dankzij onze jarenlange ervaring en ons vakmanschap weten we als geen ander hoe we met respect voor jouw budget een mooie, kwalitatieve en energiezuinige woning kunnen bouwen. Met die persoonlijke begeleiding helpen we jou om het maximum uit je budget te halen.

En vergeet niet, jouw bouwadviseur helpt je graag bij je keuze en geeft met veel plezier een woordje uitleg bij dit lastenboek!

ENERGIEPRESTATIE (EPB), STUDIES EN VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE

ENERGIEPRESTATIE EN BINNENKLIMAAT (EPB)

EPB-regelgeving: Dit lastenboek wordt steeds ontwikkeld volgens de  meest recente wetgeving en energienormen, zodat een gemiddelde woning voldoet aan de normen of deze overtreft. De energieprestatie is uiteraard in eerste instantie afhankelijk van het ontwerp van de woning. De EPB-studie zal uitsluitsel geven over de prestatie van de woning. Indien de EPB-studie

bijkomende maatregelen voorziet om te voldoen aan de normen, zullen deze bijkomend opgenomen worden in de bouwprijs. De bouwadviseur en de architect kunnen de bouwheer al in ontwerpfase bijstaan om in het ontwerp maximaal rekening te houden met de energieprestatie.

EPB-studie: De studie kan gebeuren door een extern bureau, via de architect of optioneel via onze diensten. Deze optie omvat het administratieve beheer, zoals beschreven in de meetstaat, van de EPB- studie van je project. Deze optie geldt enkel voor een volledig sleutel-op-de-deurproject.

Indien bepaalde werken aan de woning in eigen beheer worden gerealiseerd, hebben wij niet meer de volledige verantwoordelijkheid van ontwerp tot uitvoering en kunnen wij ook geen eindresultaat garanderen. Wel kunnen wij je in dit geval onze partners aanbevelen die deze diensten voor jou kunnen uitvoeren.

 

Indien van de sleutel-op-de-deurformule afgeweken wordt tijdens de duur van het project, zal een eventuele inbegrepen EPB- dienst beperkt of beëindigd worden, naargelang de situatie, en zal pro rata een tarief berekend worden als volgt: 50% bij aanstelling en thermische studie, 10% bij startverklaring en 40% bij eindafgifte van het EPB-verslag.

GRONDSONDERING

Tijdens de voorbereiding van het bouwdossier, is een grondsondering in de bouwzone noodzakelijk. De grondsondering is een stabiliteitsonderzoek van de bouwgrond en bepaalt het draagvermogen van de bodem en het niveau van het grondwater. Voor een betrouwbaar resultaat is een minimum van 3 sonderingen van 10 ton elk noodzakelijk.

Het uitvoeren en beheren van de grondsondering kan in de bouwprijs opgenomen worden, maar kan eveneens door de bouwheer zelf gecoördineerd worden. Indien  de grondsondering via onze diensten uitgevoerd wordt, bevat dit het administratieve

beheer alsook de opmaak van het sonderingsrapport door een door ons aangewezen erkende onderneming. De aangeboden dienst geldt voor één wooneenheid en voor een terrein dat toegankelijk is voor een gangbaar sonderingstoestel. In het andere geval zal een aangepaste prijsofferte gemaakt worden.

STABILITEIT VAN HET GEBOUW

Afhankelijk van het project en zijn ontwerp kan een stabiliteitsstudie (ingenieurs- studie) nodig zijn. Deze dient steeds uitgevoerd te worden op basis van de definitieve plannen (bouwaanvraag plannen). Indien de studie een aanpassing van funderingen en/of structurele elementen voorschrijft, zal deze aaanpassing bijkomend in de bouwprijs opgenomen worden. Voor eventuele werfbezoeken van de ingenieur kan een prijsofferte gemaakt worden. Uitvoering van de ingenieursstudie: Deze studie kan gebeuren door een extern bureau of via onze diensten. De optie via onze diensten bevat het administratieve beheer van de studie en de interpretatie door een door ons toegewezen erkend studiebureau.

VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE

De veiligheidscoördinatie wordt uitgevoerd door een veiligheidscoördinator en kan gebeuren door een extern bureau aangesteld door de architect of via onze diensten. Een optionele prijs is daartoe opgenomen in onze prijsoffertes. 

Daarnaast worden door Woningen Blavier ook bijzondere maatregelen genomen op het vlak van veiligheid en gezondheid op de werf. Deze maatregelen zijn standaard inbegrepen in onze prijsofferte.