Lastenboek Woningen Blavier - Ruwbouw

OPGAAND METSELWERK

Na de funderingen start het opgaand metselwerk. Het is in deze fase dat je woning langzaamaan vorm begint te krijgen. De buitenmuren hebben een dikte van minimaal 35 cm en zijn opgebouwd uit vier lagen. De buitenkant bestaat standaard uit een gevelsteen, maar andere afwerkingen zijn eveneens mogelijk. Achter de gevelsteen wordt een ventilatiespouw van 2 à 3 cm voorzien, met daarna een laag isolatieplaten en tot slot een binnenmuur uit snelbouwsteen met een dikte van 14 cm. Deze vormt de dragende structuur van de woning. De scheidingsmuren in de woning worden eveneens in snelbouwsteen uitgevoerd

GEVELSTENEN

Je hebt de keuze uit 100 verschillende bakstenen van de groep Wienerberger (Heylen-Desimpel-Terca), Vandersanden en Nelissen. Bij de standaarduitvoering wordt gewerkt met een handvormsteen van het waaldikformaat (afmetingen 21/10/6,5) die in halfsteensverband gemetseld wordt. Het basisbudget voor de gevelsteen is 0,34 euro/st. excl. btw. Andere bakstenen en formaten (bvb module 50) zijn steeds verkrijgbaar en kunnen op vraag van de bouwheer in de bouwprijs opgenomen worden.

Uitvoeringsdetails

 • De bakstenen worden verbonden met het dragend metselwerk door middel van aangepaste haken van verzinkt staal en ze worden zo geplaatst dat het vocht naar de buitenzijde (gevelsteen) kan weglopen.
 • De voegen tussen de bakstenen worden terugwijkend uitgevoerd om ze nadien optimaal te kunnen opvoegen.
 • De lateien boven de raam- en deuropeningen kunnen zichtbaar of onzichtbaar uitgevoerd worden. In functie van de uitvoeringsplannen wordt eventueel een band met verticale stenen (streklaag of rollaag) gemetseld boven het kozijn.

57 standaard gevelstenen categorie 1 :

WIENERBERGER (Heylen-Desimpel-Terca)

Amarillo, appelbloesem, barok 83, bijou, fermette, forum cobra, forum rojo, forum tinto, kersenbloesem, oud knokke, oud rieme, oud romaans, paepesteen, pampas, plaza, neo romaans, renaissance, rood veldwezelt, rose wychen, veldbloem.

VANDERSANDEN

Alpenroos, avondrood, azaléa, barok, cayenne, fl gala, geel zilverzand, heidebloem, java, kuststeen, lindebloem, lyssoise, mosa, neo magnolia, prado, romance, rosé, terra rood, zinnia.

NELISSEN

Anderlecht, beguina, famenne, fi   e, goya, hoevesteen T15, hoevesteen T16, imperador, klampteen kesselt, magnolia, neo barok, nero, rosado, rosso, rubio, spaans rood, wijnegem.

43 standaard gevelstenen categorie 2 

Mits prijsaanpassing kunnen volgende stenen gekozen worden:

WIENERBERGER (Heylen-Desimpel-Terca)

Forum branco, forum bruna, forum cromo , forum ombra, forum prata, olm, opus, oude hoeve, pastorale, milano, nero zwart mangaan, rood 09, rosé, spaans rood, strobloem, trentino, zirkoon.

VANDERSANDEN

Affl boston, cognac, corum, mistral, parma, primula, safora, salvia, scala, sella, sepia, toscane, viola, viola light.

NELISSEN

Borlo, bretagna, cap gris nez, cassis, etna, ferro, grafi   moreno, muria, vinalmont, zwart mangaan

MUURISOLATIE

Tussen de gevelsteen en de binnenmuur worden isolatieplaten voorzien van minstens 10 cm dik. Het gaat om stijve platen in polyurethaan met een maximale λ van 0,023 W/mK. Afhankelijk van de woning, de voorschriften en de wensen van de bouwheer, wordt de isolatie in gezamenlijk overleg bepaald. Daarbij kun je kiezen  uit verschillende mogelijkheden tot 20 cm.

De isolatie wordt tegen de dragende muur geplaatst zodat een geventileerde holle ruimte achter de bakstenen behouden blijft (de luchtspouw). Deze luchtspouw wordt verlucht door enkele staande voegen in de baksteenwand open te laten.

De isolatie van de gemene muur wordt uitgevoerd met rotswolplaten met een dikte van 4 cm met een maximale λ van 0,035 W/mK.

BINNENMUREN

De binnenmuren worden uitgevoerd in snelbouwstenen met een dikte van 19/14/9 cm naargelang van de muur (minimum 14 cm voor dragende muren). Op het gelijkvloers wordt de eerste laag uitgevoerd in cellenbetonblokken om de continuïteit van de isolatie tussen de vloer en de muren te garanderen. Voor niet-bepleisterde ruimtes zoals garage, kelder, wasplaats, ... wordt het zichtbaar blijvende binnenmetselwerk mee opgaand gevoegd. Boven deur- en vensteropeningen worden lintelen voorzien, uitgevoerd in verhouding tot de spanwijdte en de belastingen waaraan ze zijn blootgesteld. Ze worden uitgevoerd met prefablintelen, gewapende betonbalken of metalen profielen. Tenzij  anders vermeld op de plannen, wordt de hoogte onder plafond van het gelijkvloers berekend op 2,5 m en op 2,4 m op de verdieping

OVERIGE ELEMENTEN

Raam- en deurdorpels: De dorpels worden uitgevoerd in arduin (blauwe hardsteen of ‘petit granit’), dikte 5 cm, waarvan alle zichtvlakken geschuurd zijn. De dorpels van de deuren en de vensters bezitten ook een waterlijst onderaan het deel dat uitsteekt ten opzichte van de gevel.

De dorpels worden schuin geplaatst (licht afl naar buiten) en, behalve bij de sectionaalpoort, met een uitsteek van 5 cm en zijdelings 5 cm ingewerkt. Andere categorieën dorpels zijn eveneens beschikbaar op eenvoudige vraag en mits prijsaanpassing.

Bouwknopen: Bouwknopen ontstaan wanneer er onderbrekingen of overgangen zijn in de isolatieschil van de woning. Met andere woorden, wanneer er een weg is van buiten naar binnen zonder een isolerend element te passeren.

De meeste en belangrijkste bouwknopen worden opgelost, wat toelaat om het warmteverlies van de woning te beperken. Deze specifi    e oplossingen worden project per project uitgewerkt.

SPECIALE ELEMENTEN

Siermetselwerk: verschillende types siermetselwerk kunnen worden opgenomen in de bouwprijs, zoals: 

 • Gebogen of afgerond metselwerk ter hoogte van raam- en deuropening, al dan niet in combinatie met sluitstenen in arduin
 • Lateien in arduin of met een houten balk
 • Gemetselde muizentand
 • Raam-en/of deuromlijsting(en) in arduin (verschillende categorieën zijn mogelijk op eenvoudige vraag )
 • enz.

Schoorsteen: indien de bouwheer dit wenst, kan een schoorsteen voorzien worden voor een open haard. Deze vertrekt vanaf het plafond van de benedenverdieping en wordt als volgt uitgevoerd:

 

 • De rookkanalen worden uitgevoerd in vuurvaste potten.
 • Het zichtbare deel van de schoorsteen boven de dakschil wordt uitgevoerd in gevelsteen of in blokken die bekleed worden met Alterna-leien. Bovenaan wordt de schoorsteentop afgewerkt met een betonnen dekplaat.
 • Onder het dakschild wordt de binnenkant van de schoorsteenkanalen uitgevoerd in metselwerk. 

Bij uitvoering van een schoorsteen voor een verwarming op mazout wordt dezelfde werkwijze gevolgd en wordt eveneens een roetschuif geplaatst onderaan het kanaal voor het schoonvegen van de schouw.

STRUCTURELE  ELEMENTEN

Onder structurele elementen verstaat men alle speciale bouwelementen, zoals welfsels, metalen profielen, betonbalken, ..., die een correcte draagstructuur van de woning verzekeren. De dimensionering van bepaalde elementen wordt exact gedefinieerd door de fabrikant of op basis van een eventuele stabiliteitsstudie.

 • Metalen profi : deze worden bijvoorbeeld gebruikt bij grote raamopeningen of bij grote overspanningen voor de opleg van de welfsels en/of het opvangen van draagmuren. Een metalen profi    in de constructie zal afhankelijk van de sectie, indien nodig, zichtbaar en rustend op betonsloffen geplaatst worden.
 • Hoekijzers: boven de gevelopeningen (bv. ramen en deuren) wordt het gevelmetselwerk gesteund door hoekijzers van verzinkt staal.
 • Welfsels: welfsels zijn elementen van gewapend beton van topkwaliteit, gestort in bekistingen en getrild. Zodra het beton hard is, wordt het ontkist en kan het welfsel worden aangebracht op de dragende muren.
 • Structurele betonelementen: structurele betonelementen zoals balken, lateien, sloffen, ... worden in het algemeen in beton of gewapend beton uitgevoerd op basis van beton van klasse C25/30, tenzij een eventuele stabiliteitsstudie  het  anders  voorschrijft.

Elke realisatie in gewapend beton is bestemd om te worden bedekt of bekleed (dekvloer, betegeling, bepleistering, ...). Daarom heeft geen enkele constructie in gewapend beton een afgewerkt oppervlak.

VOEGWERKEN

Het voegen van de gevelsteen gebeurt in het algemeen tijdens de laatste  fase van de werf. De voegen worden uitgevoerd met mortel in basistint cementgrijs. Op vraag van de bouwheer zal de voeger enkele staaltjes plaatsen waaruit de bouwheer kan kiezen. Indien gewenst kunnen andere kleuren voegwerk in de bouwprijs worden opgenomen. Enkele verticale voegen worden opengelaten voor een goede verluchting van de spouwmuur. De voeg tussen gevelsteen en buitenschrijnwerk wordt met een soepele 

ALTERNATIEVE  GEVELBEKLEDINGEN

De standaarduitvoering is gevelsteen maar die kan naar wens vervangen worden door alternatieve gevelbekledingen zoals bepleistering, houtbekleding of breuksteen.

GEVELBEPLEISTERING

Bij een gevelafwerking in pleisterwerk wordt de bepleistering rechtstreeks aangebracht op de muur, waarbij de gevelstenen vervangen worden door snelbouwstenen.

ISOLERENDE GEVELBEKLEDING

Voor grote oppervlaktes kan de bepleistering ook rechtstreeks op de isolatieplaten aangebracht worden. In dit concept wordt de isolatie uitgevoerd met stijve isolatieplaten van geëxpandeerd polystyreen (EPS) van minimum 14 cm dik of meer, met λ max van 0,035 W/mK. De panelen worden gelijmd op de buitenwanden van het huis met een mortellijm.

De plaatsing van gevelpleister op isolatiepanelen gebeurt in verschillende fasen:

 • plaatsing, aan de buitenhoeken van het gebouw en ramen, van voorgevouwen glasvezel hoekprofi verankerd met mortellijm;
 • plaatsing van een glasvezelwapening op alle isolatiepanelen en hoeken, bevestigd met een uitvlakkingsmortel;
 • plaatsing van een primer over het gehele te bepleisteren oppervlak;
 • aanbrengen van een afwerkingslaag type SKAP (korrelig stucwerk op basis van siliconenhars op het gehele oppervlak).

BREUKSTEEN

In plaats van een uitvoering in gevelsteen worden de metselwerken in breuksteen uitgevoerd.

BEKLEDING MET LEIEN, HOUT OF SIDINGS

Afhankelijk van de keuze van de bouwheer wordt de gevelafwerking uitgevoerd in:

 • kunststofl of natuurlijke leien, geplaatst volgens de dubbele dekkingsmethode;
 • niet-behandelde planken van cederhout, horizontaal en overlappend geplaatst;
 • planken van vezelcement van het type Sidings Cedral Classic Naturel, verkrijgbaar in verschillende kleuren en prijsklassen.

Voor de bekleding met leien, hout of sidings wordt een lattenwerk aangebracht op een roostering waarin dezelfde isolatie geplaatst wordt als bij traditioneel metselwerk met gevelstenen, voorzien van een vochtscherm of een gelijkaardig concept (andere diktes van isolatie zijn eveneens verkrijgbaar).

De dorpels op tablethoogte worden uitgevoerd in aluminium. De dorpels op vloerniveau worden uitgevoerd in arduin. De voet van de bekleding wordt bepaald door plan en meetstaat.

In afwachting van de aanpalende buur kan een tijdelijke gevelbekleding (stijve isolatieplaten, onderdak en latten) voor gemene muren aangebracht worden.