Lastenboek Woningen Blavier - Technieken

Parallel met de binnenafwerking, worden de technische voorzieningen in de woning uitgevoerd. Daaronder wordt verstaan: verwarming, sanitair, elektriciteit en ventilatie.

VERWARMING

De keuze van de verwarming wordt bepaald volgens de voorkeur van de klant en de beschikbare energiebronnen. Hierbij wordt een keuze gemaakt voor de

meest geschikte warmtebron, zoals condenserende gaswandketel, condenserende stookolieketel, warmtepomp, .... en het warmteafgiftesysteem, zoals radiatoren, vloerverwarming, convectoren, .... Standaard worden de prijsoffertes berekend op basis van een condenserende gaswandketel en radiatoren. Indien gewenst kan een andere verwarmingsinstallatie opgenomen worden in de bouwprijs.

De dimensionering en het vermogen van de verwarmingsinstallatie wordt steeds berekend op basis van een warmteverliesberekening. Deze studie voorziet in voldoende vermogen om bij -10 °C buitentemperatuur tot een binnentemperatuur te komen van 22 °C in de woonkamer, het bureau en de keuken, 24 °C in de badkamer en 20 °C in de slaapkamers, op voorwaarde dat een verwarmingselement (radiator of andere) in deze ruimtes voorzien is.

Centrale verwarming op gas

De verwarmingsketel: er wordt voorzien in een condensatieketel van het type Vaillant Ecotec VCW of gelijkwaardig, met muurdoorvoer. De ketel heeft het HR TOP- label, is van het type ‘doorstromer’ en is voorzien van een Grundfos- circulatiepomp met 3 snelheden, een drukmanometer, een veiligheidsklep en een ventilatie voor het tellerlokaal. Bovendien wordt voorzien in alle vereiste veiligheidsvoorzieningen en alle nodige toebehoren voor een goede werking.

Installatie: de verwarmingsketel wordt geïnstalleerd in de technische ruimte en wordt aangesloten op de wateraanvoerleiding, de elektrische voeding en de gasmeter (voor zover die zich in de woning in de buurt van de ketel bevindt).

Technische keuring en inbedrijfstelling: De technische keuring van de installatie door een erkende onderneming is ten laste van de installateur. De inbedrijfstelling is ten laste van de aannemer, op voorwaarde dat de bouwheer alle nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, gas) levert die nodig zijn om de ketel te laten werken. Deze gasinstallatie is bestemd voor aardgas.

Radiatoren: als warmteafgiftesysteem wordt voorzien in radiatoren in geschilderd staal met laterale bekleding en muuransluiting, van het merk Henrad of Brugman. Ze worden gekalibreerd volgens hun aantal en het verkregen resultaat uit de studie van de warmteontwikkeling die ten laste valt van de aannemer. Alle radiatoren worden geleverd met een ontluchter en een thermostatische kraan. Ze worden tegen de wand geplaatst met de daartoe bestemde bevestigingsplaatjes. De exacte plaats van de radiatoren kan de bouwheer zelf bepalen. Op vraag van de bouwheer kan voor de badkamer een handdoekdroger opgenomen worden in de bouwprijs.

De leidingen: het leidingennet in multiskin polyethyleen wordt onder de dekvloer gelegd. Collectoren groeperen de wateraanvoerleidingen en de vertrekleidingen.

De thermostaat: er wordt in een digitale thermostaat voorzien om de binnentemperatuur te regelen.

Centrale verwarming op stookolie

Indien gewenst door de bouwheer kan in de bouwprijs een condenserende stookolieketel van het type Optimaz Elite opgenomen worden in plaats van de gascondensatieketel.

Stookolietank: voor de opslag van de stookolie wordt voorzien in een dubbelwandige stookolietank onder de grond. De tank  wordt tijdens de nivelleringswerken  bedekt.

De metser plaatst een inspectiekamer die afgesloten wordt met een deksel. De tank wordt door de verwarmingsinstallateur uitgerust met een peilmeter, een vulleiding met dop, een ontluchtingspijp en een aanvoerleiding van de stookolie naar de verwarmingsketel. Een aangepaste prijs kan worden verleend voor andere types van stookolietanks: keldertank, met detectie van lekken, enz. De stookolietank kan onderhevig zijn aan specifieke eisen met betrekking tot bepaalde types, inhouden,… Deze eisen zijn gemeentelijk, gewestelijk of stedenbouwkundig en zijn van toepassing bij het indienen van de bouwvergunning. De installatie en het warmteafgiftesysteem worden op dezelfde wijze uitgevoerd als bij centrale verwarming op gas.

Warmtepomp

Op vraag van de bouwheer kan in de bouwprijs een warmtepomp opgenomen worden. Hierbij kan zowel gekozen worden voor een warmtepomp die de warmte uit de lucht haalt (lucht-water of aerothermische warmtepomp) als voor een warmtepomp die de warmte uit de grond haalt (grondwater of geothermische warmtepomp).

De klassieke gasketel kan eventueel ook gekoppeld worden aan een warmtepomp volgens het principe van ‘hybride’ systemen. Hiervoor wordt gewerkt met installaties van bewezen merken zoals Daikin, Vaillant of gelijkwaardig. Bij het gebruik van een warmtepomp wordt steeds in een systeem op lage temperatuur voorzien. Dit houdt in dat er voor de warmteafgifte gewerkt wordt met vloerverwarming op het gelijkvloers (behalve garage en berging) en ventilo-convectoren op lage temperatuur in de kamers op de verdieping (1 convector per lokaal). De warmtepomp produceert warm water voor het gedeelte verwarming en sanitair.

Een boiler voor het sanitair warm water is standaard opgenomen. Om de binnentemperatuur te regelen wordt voorzien in een thermostaat en een regeling met buitenvoeler.

Thermisch zonnesysteem

Indien gewenst kan voor de opwarming van het sanitair water voor een thermisch zonnesysteem (zonneboiler) geopteerd worden. In dat geval wordt de verwarmingsketel aangepast aan dit systeem en wordt een warmwaterboiler in de prijs opgenomen.

Vloerverwarming

Indien een vloerverwarming opgenomen wordt in de bouwprijs, wordt deze uitgevoerd volgens het zogenaamde natte systeem. Daarbij wordt eerst een vloerisolatie in PUR geplaatst. Hierover wordt een pvc-folie gelegd waarop de verwarmingsbuizen komen. Dit wordt dan afgewerkt met een gewapende chape waarop de vloerbedekking zal komen.

Zonwering

Om oververhitting in de zomer tegen te gaan, kan een verticale buitenzonwering optioneel worden opgenomen in de bouwprijs. De geleiders en de behuizing van de motor zijn in opbouw aan de buitenzijde of geïntegreerd in het metselwerk. Het gemotoriseerde systeem wordt aangestuurd door een individuele draadloze zender. De maximale afmetingen zijn 4,00 m in hoogte en 3,00 m in breedte.

SANITAIR

Sanitaire installatie

Standaard wordt voorzien in een complete basisinstallatie die op vraag van de bouwheer naar wens kan worden aangepast. De basisinstallatie sanitair omvat - indien opgenomen op het bouwplan - (toestellen telkens in witte kleur):

 • een acryl badkuip met thermostaatkraan voor bad met houder en handdouche,
 • een platte acryl douchebak van 90x90cm (hoogte 6cm) met thermostaatkraan met houder en handdouche,
 • Een badkamermeubel met (enkele of dubbele) lavabo met mengkraan, spiegel en verlichting
 • 2 monoblok-wc’s met spoelbak achteraan en met een Shell-afsluitkraan,
 • een handwasbak met koudwaterkraan,
 • de wateraanvoerleidingen en de afvoerleidingen voor de sanitaire toestellen,
 • alle nodige toebehoren voor de bevestiging en het gebruik van de sanitaire toestellen,
 • een aanvoerleiding koud water voor de verwarmingsketel,
 • een aanvoerleiding koud water voor de wasmachine en een afvoerleiding,
 • een aanvoerleiding koud water en warm water in de keuken alsook een afvoerleiding,
 • een dubbele dienstkraan en de aansluiting op de watermeter in de garage.
 • een buitenkraantje
 • een hydrofoorgroep voor de aansluiting van het regenwater op de WCs, de dubbele dienstkraan en het buitenkraantje

Uitbreiding

Op vraag van de bouwheer kan de basisinstallatie sanitair uitgebreid worden met bv. hang WC’s, douchedeur, een inloopdouche, ...

Voor bepaalde installaties (bv. inloopdouches zonder opstap) kan een verhoging van de vloeropbouw vereist zijn om het inbouwen van de sifon mogelijk te maken.

Aanvoerleidingen

De aanvoerleidingen voor warm en koud water zijn van multiskin polyethyleen of van polypropyleen. Ze worden in de dekvloer geplaatst en ingewerkt in het metselwerk in de bewoonbare ruimten.

Afvoerleidingen

De afvoerleidingen zijn van zogenaamd ’sanitair pvc’. De diameter van deze leidingen wordt berekend om een goede afloop van de afvoerleidingen naar het rioleringsnet mogelijk te maken.

ELEKTRICITEIT

Installatie

De elektrische installatie omvat:

Kelder:1 lichtpunt, 1 hermetisch stopcontact

Garage: 1 lichtpunt, 1 stroomvoeding voor verwarmingsketel

1 stopcontact voor wasmachine, 1 stopcontact voor droogkast, 1 dubbel stopcontact

Inkom: 1 lichtpunt 3 richtingen

wc: 1 lichtpunt

Keuken: 1 lichtpunt 2 richtingen, 1 stopcontact, 2 dubbele stopcontacten, 1 stopcontact voor vaatwasmachine, afzonderlijk circuit, 1 stopcontact voor fornuis, afzonderlijk circuit, 1 stopcontact voor dampkap, 1 stopcontact voor oven, 1 stopcontact voor frigo

Woonkamer: 2 lichtpunten, 2 stopcontacten, 2 dubbele stopcontacten

Nachtportaal: 1 lichtpunt, 2 richtingen

Per slaapkamer: 1 lichtpunt, 2 dubbele stopcontacten

Kantoor: 1 lichtpunt, 2 dubbele stopcontacten

Badkamer: 2 lichtpunten, 1 stopcontact

Algemeen: 1 stopcontact voor de telefoonleiding, 1 stopcontact voor de kabeltelevisieleiding, 1 stopcontact voor internetverbinding, 1 volledig belsysteem, 1 bord met automatische smeltveiligheden, 1 equipotentiaalverbinding, 1 rookmelder per niveau, 1 keuring door erkend organisme, 2 differentieelleidingen.

Buiten: 2 lichtpunten, 1 stopcontact

Fotovoltaïsche panelen

Een fotovoltaïsche installatie is voorzien en bestaat uit:

 • 6 à 15 polykristallijnen panelen (van minimum 255Wp) bovenop de dakbedekking. De aantal voorziene panelen wordt berekend in functie van de bewoonbare opppervlakte en kunnen op verzoek van de bouwheer uitgebreid worden of vervangen worden door donkere designpanelen
 • Een omvormer geschikt voor de installatie en een verbruiksmeter worden geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van de elektriciteitsmeter, in het voor dit doel voorziene lokaal.

Domotica

Indien gewenst kan in de bouwprijs eveneens een domoticasysteem opgenomen worden. De installatie is van het merk Domestia of gelijkwaardig. Deze optie voorziet in de aanpassing van de elektrische basisinstallatie naar een installatie die wordt bediend door een aanraakscherm met als doel:

 • de toewijzing van elke schakelaar op eender welk lichtpunt (fl xibele installatie);
 • de bediening van stopcontacten via schakelaars of geprogrammeerde klok;
 • het regelen van de intensiteit van de lichtpunten.

De schakelaars zijn aangesloten op laagspanning voor een optimale veiligheid.

De vervanging van schakelaars door drukknoppen in serie geschakeld met de communicatiebus en de aanpassing van de zekeringkast voor de integratie van de noodzakelijke domoticamodules voor controle en programmering van het systeem zijn inbegrepen. De controle van zonweringen, toegangscontrole, enz. kunnen worden geïntegreerd in het systeem indien gewenst. Het programmeren biedt verschillende scenario’s (paniek, buitenverlichting, aanwezigheidssimulatie, enz.).

Alarm

Een alarmsysteem kan eveneens mee opgenomen worden in de prijsofferte.

Elektriciteitsinstallatie

De elektriciteitsinstallatie wordt uitgevoerd in overeenstemming met het algemeen reglement op de elektrische installaties (A.R.E.I.). De keuring door een gekozen erkend organisme valt ten laste van de aannemer. De installatie is ingewerkt in

de bepleisterde ruimten en in opbouw in de andere lokalen (kelders, garage, washok,...). De elektriciteitsinstallatie begint bij de tellerkast en omvat de plaatsing en aansluiting op de elektriciteitsmeter dus niet. Het is nuttig u te informeren bij uw elektriciteitsleverancier betreffende de aansluitingsmogelijkheden, om bv. de uitvoerbaarheid van een warmtepomp, etc. te kunnen inschatten.

AANSLUITING NUTSVOORZIENINGEN - STROOMAANVOER

Voorzieningen voor Water-, elektriciteits-, gas-, telefoon- en kabeltelevisieaansluitingen kunnen opgenomen worden op aanvraag van de klant. Er is keuze tussen:

 • Bovengrondse aansluiting: de elektricien kan een aansluitingsleiding plaatsen vanaf het bord naar de spits van de puntgevel.
 • Ondergrondse aansluiting: de elektricien kan een aansluitingsleiding plaatsen vanaf het bord naar de voet van de paal via een koker, geplaatst door de aannemer van de grondwerken.

De bouwheer staat voorafgaandelijk in voor de vereiste overeenkomst met de nutsmaatschappijen voor de effectieve aansluitingen.

VENTILATIE

Ventilatie C+ EVO II Breeze met Healthbox smartzone

Standaard wordt voor de ventilatie een systeem van het type C + EVO II Breeze opgenomen. De aanvoer van de verse lucht gebeurt op een natuurlijke wijze   via de verluchtingsroosters  in het buitenschrijnwerk van de ‘droge ruimtes’. De afvoer gebeurt op een mechanische wijze met een centrale afzuigmotor met afvoer via het dak. De zelfregelende afvoerroosters in wit pvc bevinden zich in de ‘natte ruimtes’. Het luchttransport tussen de ruimtes gebeurt via de ruimte tussen het deurblad en de afgewerkte vloer. De vochtdetectie bevindt zich ter hoogte van de motor. Het extractiesysteem is van het type Healthbox II (Renson) met smartzone voor nachtelijke afvoer in de slaapkamers.

Ventilatie D

Indien gewenst kan een ventilatiesysteem D opgenomen worden in de bouwprijs. Dit systeem werkt volgens het dubbelstroomprincipe met warmterecuperatie. De verse buitenlucht wordt via een motor met ingebouwde warmtewisselaar aangezogen en doorgeblazen in de ‘droge ruimtes’. Dezelfde motor zal eveneens de vervuilde lucht in de ‘natte ruimtes’ wegzuigen.

Diversen: De ventilatieleidingen bevinden zich grotendeels in opbouw. Een eenvoudige afkasting van de leidingen wordt standaard mee opgenomen in de prijsofferte. De centrale motor zal geplaatst worden in de zolderruimte of een andere technische ruimte die te bepalen is door de architect.

LUCHTDICHTHEID EN BLOWERDOORTEST

Om ongewenst verlies van warme lucht te vermijden, treffen wij de nodige maatregelen voor de afwerking van de woning om een luchtdichtheid te behalen zoals bepaald in de meetstaat. Bovendien wordt voor sleutel-op- de-deur woningen een blowerdoortest standaard voorzien om de graad van luchtdichtheid te meten. Indien bepaalde werken aan de woning in je eigen beheer of eigenhandig worden gerealiseerd, kunnen deze een grote impact hebben op de luchtdichtheid en kan geen eindresultaat gegarandeerd worden.

De bouwheer neemt in dat geval voor de eigenhandig uitgevoerde werken zelf de nodige maatregelen voor het behalen van het nodige eindresultaat.