Geld lenen

Wat is het verschil tussen een hypothecaire lening en een hypothecair mandaat (of volmacht)?

Het grote verschil tussen de 2 formules bestaat eruit dat een hypothecair mandaat niet ingeschreven wordt in het register. Dat brengt met zich mee dat een hypothecair mandaat veel goedkoper is dan een hypothecaire lening (geen hypotheekrechten, slechts € 25 registratierecht, één vierde ereloon van de notaris). Het is dan ook geen verrassing dat vaak voor een hypothecair mandaat gekozen wordt om de kosten te drukken.

Een hypothecair mandaat geeft wel een stuk minder zekerheid aan de leninggever (vb de bank). Daarom moet je ook steeds nakijken of je bank het toestaat om je lening (deels) als hypothecair mandaat te nemen.

De lagere kosten zijn een groot voordeel, maar hou er ook rekening mee dat er 2 nadelen aan verbonden zijn:

  • Je kan een hypothecair mandaat niet inbrengen bij de belastingen, dus je krijgt er geen fiscaal voordeel op. Indien je overweegt om een deel van het te lenen kapitaal in een mandaat onder te brengen, moet je er dus voor zorgen dat de hypothecaire inschrijving groot genoeg is om over de hele looptijd het fiscaal voordeel te optimaliseren.
  • Bij een hypothecair mandaat geef je de bank de volmacht om in de toekomst eventueel een hypotheek te nemen. In praktijk gebeurt dat zeer weinig, behalve als er zich problemen voordoen (bijvoorbeeld bij het niet respecteren van de afbetalingen). Als de bank het toch doet, moet je alsnog de inschrijvingskosten betalen, wat op dat moment duurder zal uitkomen.

Welke kosten komen er kijken bij een hypothecaire lening?

Bij een hypothecaire lening moet je rekening houden met een aantal bijkomende kosten:

Registratierecht: 1%

Inschrijvingsrecht: 0,3%

Ereloon hypotheekbewaarder: meestal tussen € 150 en € 250

Ereloon notaris: dat hangt af van de hoogte van het krediet. Reken tussen de € 600 en € 1.000 voor leningen tussen € 100.000 en € 250.000

Aktekosten: gemiddeld € 525

Dossierkosten: gemiddeld € 250

Welke types leningen bestaan er?

Er zijn verschillende soorten leningen. Een kort overzicht:

Vaste maandlast of kapitaalsaflossing: dit is de meest klassieke vorm van lenen. Ofwel kies je voor een vaste maandlast, waarbij je in het begin weinig kapitaal en veel intrest betaalt, ofwel kies je voor een vaste kapitaalsaflossing. Dan betaal je elke maand even veel kapitaal terug, en daalt de intrest in de tijd. Het nadeel hiervan is dat de eerste aflossingen hoger zijn. Het voordeel is dat je in totaal minder zal moeten terugbetalen. Beide vormen bestaan met een vaste rentevoet die vast ligt voor de hele looptijd van de lening en een variabele rentevoet die elke x jaar wijzigt… en dus ook jouw maandaflossing wijzigt.

Krediet met vaste aflossingen op maat: hier bepaal je zelf op welk tempo het geleend bedrag wordt terugbetaald. Het is een erg flexibele oplossing, maar daardoor ook erg duur: je zal veel intresten betalen.

Krediet gekoppeld aan een spaarcontract: hier betaal je maandelijks alleen intrest. Daarnaast wordt er elke maand een bedrag op een spaarrekening gestort dat hoog genoeg is om op het einde van de lening het kapitaal terug te betalen. Het voordeel is dat je tussentijds ook méér kan storten op die spaarrekening als je wat meer verdient of als er een financiële meevaller is. Daardoor kan je het krediet misschien vroeger terugbetalen.

Accordeonkrediet: dit is een flexibele vorm van de klassieke lening met variabele rentevoet. Bij die klassieke lening stijgt of daalt de maandlast bij een verandering van de rentevoet, maar bij een accordeonkrediet wordt dit opgevangen door een langere of kortere looptijd. Het voordeel is dat de maandlast even hoog blijft.

Daarnaast bestaan er nog vele vormen van sociale leningen, voor mensen met een eerder beperkt inkomen.

Woningen Blavier begeleidt jou ook in dit proces. Als je wilt, brengen we jou in contact met een bankier om jouw leenpotentieel te bepalen, zodat je perfect weet of die droomwoning binnen handbereik ligt!

Terug naar de onthaalpagina steen voor steen