Kwaliteit controleren

Hoe kan ik weten dat de gebruikte materialen kwalitatief zijn?

Sommige aannemers gebruiken soms nog ‘wat ze in huis hebben’ of ze zijn niet helemaal mee met de nieuwste en beste technieken. Het is dan ook een hele uitdaging om als bouwheer te verifiëren of alle materialen kwalitatief zijn.

De werfcoördinator van Woningen Blavier, die het bouwproces helemaal begeleidt, heeft een technische achtergrond waardoor hij meteen kan beoordelen of materialen voldoen aan de vereisten.

Wat kan ik doen als ik merk dat er iets niet juist is?

Als je zelf alle vaklui contacteert en opvolgt, moet je ze zelf op hun fouten wijzen en deze laten oplossen. Dat resulteert vaak in discussies tussen de verschillende aannemers over ‘wie is aansprakelijk’ en ‘wie moet dit oplossen’. Dat zorgt er niet zelden voor dat jij als klant uiteindelijk voor deze punten zal moeten opdraaien.

Bij een sleutel-op-de-deur woning heb je maar 1 aanspreekpunt: de werfcoördinator. Die praat met alle vakmensen die aan je huis werken. En hij lost ook alle problemen op. Niet alleen makkelijk, maar ook een extra garantie voor jou: nooit discussie over verantwoordelijkheden. Woningen Blavier is namelijk verantwoordelijk voor alle posten in je woning.

Hoe kan ik controle houden op mijn werf?

Dit hangt uiteraard sterk af van de bouwformule die je kiest. Als je zelf de werken en onderaannemers coördineert, moet je vaak de werf controleren om eventuele fouten tijdig op te merken.

Als je beroep doet op een bouwbedrijf om de werken te coördineren, dan heb je in principe een projectleider die dit voor jou doet. Je kan uiteraard ook zelf regelmatig een kijkje nemen om de vooruitgang te zien. Als je fouten ziet kan je die dan meteen doorgeven.

Bij Woningen Blavier zal je projectleider naast de controles regelmatig werfvergaderingen inplannen waarop je als bouwheer ook uitgenodigd wordt. Zo ben je op de hoogte van wat er gebeurd en kunnen meteen de nodige afspraken gemaakt worden. Je projectleider is meteen ook jouw centraal aanspreekpunt. Zo word je geen speelbal tussen verschillende vaklui of aannemers en word je niet geconfronteerd met het doorschuiven van verantwoordelijkheden…

Hoe zorg ik dat er vaklui aan de slag zijn op mijn werf?

Vaklui kiezen is soms moeilijk. Ga steeds kijken naar realisaties en praat met de eigenaars over hun ervaringen.

Maar dan nog kunnen er zich problemen voordoen, want ploegen wisselen soms snel.

Daarom werkt Woningen Blavier met vaklui die hun kunnen al bewezen hebben én waar we bovendien al veel vaker mee gewerkt hebben. Met ongeveer 400 huizen per jaar hebben we genoeg ervaring om met de juiste vaklui te werken.

Terug naar de onthaalpagina steen voor steen