stedenbouwkundige vergunning

Hoewel zijn rol verminderd is, vervult de veiligheidscoördinator een belangrijke taak bij een nieuwbouw. Lees er hier meer over.

Ruimtelijke ordening en stedenbouw liggen aan de grondslag van elk bouwproject. Wanneer je een nieuwbouwwoning wil plaatsen of een aanbouw wil doen, moet je dus een stedenbouwkundige vergunning aanvragen. Dat doe je bij de dienst ruimtelijke ordening van je stad of gemeente.

De papierwinkel die komt kijken bij een nieuwbouwproject schrikt vele kandidaat-bouwers af. Vooraleer de eerste steen kan worden gelegd moet je immers al heel wat administratie doen en ook tijdens en na de werken volgen er nog een paar attesten. Maar uiteindelijk valt dat allemaal wel goed mee, en je architect en bouwfirma zorgen voor de nodige uitleg en begeleiding. 

Bezoek onze kijkwoningen
Vraag je gratis catalogus. Meer info klik hier!