wet breyne oplevering

De oplevering is de laatste etappe in de bouw van je woning. Van zodra de laatste werken afgerond zijn, wordt je woning opgeleverd en kan je er intrekken. Bij een nieuwbouwwoning is de wet van Breyne van kracht en gebeurt de oplevering in twee fasen. Wat je rechten en plichten zijn als eigenaar van de nieuwe woning kom je hier te weten. De voorlopige en definitieve oplevering

Bezoek onze kijkwoningen
Vraag je gratis catalogus. Meer info klik hier!