Architect-bouwer of sleutel-op-de-deur, welke formule is het voordeligste?

20 avril 2015 -

Een architect-bouwer gaat een stapje verder dan de doorsnee architect. De formule, vaak omschreven als alternatief voor sleutel-op-de-deur, vertoont inderdaad veel gelijkenissen met het sleutel-op-de-deurconcept. Toch zijn er ook verschillen waar we vandaag dieper op ingaan.

Wet Breyne

De grote gemene deler bij beide formules is dat je beroep doet op een expert voor de realisatie van je bouwproject. Ofwel klop je aan bij een sleutel-op-de-deurbedrijf dat beschikt over een professioneel team van bouwadviseurs en bouwvakkers. Ofwel sla je de handen in elkaar met een architect die samenwerkt met afzonderlijke aannemers en toeleveranciers. Waar het verschil dan ligt? In eerste plaats het feit dat je bij sleutel-op-de-deur slechts één contract hebt, en dus onder de Wet Breyne valt. Die geeft je een waterdichte garantie. Zo schrijft de wet voor dat de totaalprijs voor de start van de werken vastligt en dat de bouwpromotor 10 jaar aansprakelijk is voor zware, zelfs zichtbare gebreken. Daarnaast worden ook het voorschot, tussentijdse facturen en de oplevertermijn vastgelegd.

Raadpleeg alle voorwaarden van de Wet Breyne.

In geval van een sleutel op de deurwoning neemt de ondernemer de verantwoordelijkheid over de werf terwijl de verantwoordelijkheid bij een architect-bouwer bij verschillende partijen ligt want je hebt met elke afzonderlijke partij een contract (elektricien, loodgieter, schrijnwerker, etc.). De architect is belast met het overzien van de werken en zijn werk is gedekt door een garantie. Deze garantie is wel beperkt: zo maken de bouwprijs en de duur van de werken bijvoorbeeld geen deel uit van het contract. Als één van beide (of beide) overschreden wordt, bent u in het geval van een architect-bouwer dus niet gedekt. Bij een sleutel op de deurwoning zorgt de Wet Breyne ervoor dat prijs en termijn bindend zijn.

De onafhankelijkheid van de architect

Wie in België een woning wilt bouwen, is altijd verplicht een beroep te doen op een architect om de plannen uit te tekenen. In tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt, kan je ook bij een sleutel-op-de-deurwoning beroep doen op een architect naar keuze. Bij Blavier wordt er altijd een onafhankelijk contract opgesteld tussen de architect en de bouwheer. Dit betekent dat de architect geen contractuele verbintenissen heeft met het bouwbedrijf en daardoor dus volledig onafhankelijk de werf kan leiden en de werken kan overzien. En dat levert alleen maar voordelen voor u en uw woning op!

Partager