Blavier anno 2014, een transformatie met de focus op klantentevredenheid!

9 mars 2014 -

Je hebt het misschien opgemerkt, de studie die test aankoop in maart 2014 publiceerde over de bouwsector in ons land. Een studie waarin een aantal interessante elementen in de bouw onder de loep genomen worden en waarin de indruk gegeven wordt dat Blavier een vrij onbetrouwbare bouwpartner zou zijn. Na de evolutie die Blavier de jongste jaren doorgemaakt heeft, klopt dat helemaal niet voor het Blavier anno 2014. Dat is natuurlijk eenvoudig gezegd, maar we overtuigen je graag met een aantal feiten en vaststellingen. 

De test-aankoop studie geanalayseerd

Laat ons beginnen bij de studie in kwestie. Test Aankoop beweert de belangen van de consument te behartigen, maar het lijkt ons dat ze bij deze studie toch even kort door de bocht gegaan zijn en een gebrek aan professionaliteit en expertise tonen. 

De studie bevat de ervaringen van bouwheren in de periode 2000-2013. De ervaring van Dhr. X, die in 2001 verhuisd is, is misschien niet zo relevant vandaag, maar je kan argumenteren dat de volledige periode een zicht heeft op het soort bedrijf waar je mee te maken hebt. Dat klopt voor bedrijven die in die periode niet veranderd zijn, maar voor sommige bedrijven, zoals Blavier, die in tussentijd overgenomen zijn en door een nieuw management beheerd worden, geeft de studie een foutief beeld. Het lijkt het ons dan althans weinig relevant om het Blavier van vandaag te gaan afrekening op de periode voor de overname. 

We geven graag even enkele feiten aan:

  • Woningen Blavier werd in 1994 opgericht door Alain Blavier en is sinds 2002 actief in gans België
  • Begin 2008 werd het bedrijf overgenomen door Louis Amory en sedert 2010 bestaat de helft van de directieploeg uit ervaren mensen die na de overname van buitenaf in het bedrijf gekomen zijn.
  • Er is geen enkele link tussen het bedrijf Blavier en de familie Blavier. In tegendeel, Alain Blavier heeft 5 jaar na de overname een nieuw bouwbedrijf opgericht.
  • Midden 2009 worden de eerste woningen opgeleverd die onder het nieuwe management verkocht werden.

In principe zijn dus pas de resultaten vanaf de tweede helft van 2009 relevant. Maar ook daarover kan gediscuteerd worden. Als nieuw management verander je een bedrijf niet in 1 dag. Bij de overname lag de commerciële politiek voor 2008 al stevig vast. De grote veranderingen zijn dus pas vanaf Batibouw 2009 in werking. En de eerste woning van die periode werd in mei 2010 opgeleverd. Maar laat ons even teruggaan naar de studie van test aankoop.

Aan de test aankoop enquête hebben 40 mensen deelgenomen die met Blavier gebouwd hebben. Voor 18 van hen, werd hun woning na 2007 opgeleverd. Tor zover de info die test aankoop bereid is ons te geven. 

Gezien de resultaten eigenlijk pas vanaf 2010 relevant worden, spreken we dus over een tiental relevante antwoorden, een kleine groep en tot op vandaag laat test aankoop ons in het ongewisse of die groep al dan niet tevreden is. Hoe dan ook, de 10 à 20 mensen lijkt ons een te klein aantal in vergelijking met de honderden klanten die elk jaar met ons bouwen. Gelukkig doen we ook zelf onze eigen enquêtes, die we, gezien de situatie, graag met jouw delen.

Onze klantentevredenheid anno 2014

Als je jouw woning met Blavier bouwt, dan krijg je gegarandeerd op één of ander moment een vraag om deel te nemen aan onze tevredenheidsenqêtes. Een groot deel van ons klanten neemt ook daadwerkelijk de tijd om ons via die enquêtes hun feedbakc te geven. De laatste 3 jaar hebben we zo 1980 prospecten en 575 klanten bevraagd. Daarin meten we de klantentevredenheid op diverse punten. Met een score van 69% in 2013 (4% meer dan in 2012) brengt ons dit tussen de top volgens diezelfde enquête van Test Aankoop.

Dit is natuurlijk maar een cijfer en zegt op zich weinig als je niet weet wat er precies achterzit. Heel zeker zijn we ook niet dat we appelen met appelen vergelijken, dus laat ons toe om ook even een aantal andere feiten op een rijtje te zetten die elk op zich bijdragen tot de tevredenheid van onze klanten:

  • Sedert 2007 meet Blavier het aantal aangetekende brieven die we ontvangen. Sinds is deze hoeveelheid met een factor 8 à 9 gedaald en ontvangen we nu ongeveer 1 brief per 3 lopende werven. Een resultaat dat helemaal niet slecht is in een sector waar bepaalde mededelingen vaak nogal snel aangetekend worden opgestuurd.
  • In 2008 heeft Blavier zijn eigen intern studiebureau opgezet, dat onder andere belast is met de technische analyse van de projecten. Het aantal uren analyse per dossier is sedertdien zowat verdrievoudigt en dit stelt ons vandaag de dag in staat om, op 1 percent na, een correcte finale prijs af te leveren op basis van de plannen van de bouwaanvraag.
  • Voor 2008 was er quasi geen sprake van opleiding binnen het bedrijf. Sedert 2010 krijgt elke werknemer van Blavier gemiddeld 30 uur opleiding per jaar, wat ons in staat stelt om voldoende expertise op te bouwen en elke klant een professionele begeleiding te geven. 
  • Volgens de test aankoop enquête is er een groot percentage van de bouwprojecten dat lang aansleept. 15% duurt zelfs langer dan 18 maanden. Extreme duurtijden zijn niet helemaal te vermijden, vooraal gezien een groot deel van onze klanten ook bepaalde werken tussenin zelf uitvoert. Maar vandaag de dag doen wij 3 à 4 maal beter dan het gemiddelde van de markt volgens de test aankoop studie.

We gaan het hier op houden voor wat betreft de cijfers en de vaststellingen, maar mocht je er graag dieper op ingaan, dan ben je natuurlijk van harte welkom. 

Ondertussen blijven we verder werken aan een betere dienstverlening en hebben we de ambitie om 100% uitermate tevreden klanten te hebben.

Partager