Bouwplannen? Dit moet je weten over het ereloon van de architect

18 décembre 2015 -

Vroeger deed men nog al eens smalend over de architect en zijn ereloon. Ondertussen staat wel vast dat een goeie en ervaren architect onmisbaar is voor het welslagen van een bouwproject. Het is namelijk niet alleen de verantwoordelijkheid van de architect om de bouwplannen te tekenen – een architect doet nog een heleboel meer. Dat is meteen ook de reden waarom het ereloon of honorarium van een architect sterk kan verschillen.

Taken van de architect

Voor een particulier bouwproject is een architect niet louter degene die de bouwplannen op papier zet. Je architect ontfermt zich ook over de bouwvergunning. Net zo cruciaal is dat de architect de werf regelmatig bezoekt en controleert. Niet elke architect biedt exact dezelfde dienstverlening, en daarom kan het ereloon of honorarium sterk variëren. Daarnaast kunnen architecten soms maar moeilijk inschatten hoe lang de werken zullen duren, en hoe hoog de kosten dus zullen oplopen. Bovendien is het ereloon doorgaans hoger voor verbouwingen dan voor nieuwbouwprojecten.

Om op voorhand toch een goed beeld te kunnen vormen van de verwachte kostprijs, kun je een haalbaarheidsstudie aanvragen. Daarin brengt het studiebureau of architectenkantoor de huidige toestand in kaart, inclusief eventuele obstakels. De haalbaarheidsstudie tast eveneens de mogelijkheden voor bouwvergunningen af, en kan een kostenraming omvatten.

Berekening van het ereloon van de architect

Iedere architect is vrij om zijn honorarium zelf te bepalen. Dit zijn enkele van de meest voorkomende manieren om het ereloon te berekenen:

  • een percentage op de waarde van de werken, gemiddeld zo’n 7 percent
  • een vast bedrag dat niet meer kan stijgen of dalen tijdens de werken
  • een uurloon
  • een bedrag per vierkante meter
  • een percentage of vast bedrag komt het vaakst voor.

Het contract schept duidelijkheid

Wanneer je in gesprek treedt met een architect, is het belangrijk om meteen duidelijke afspraken te maken over het ereloon. Vraag je architect welke methode hij hanteert en bekijk samen of jullie de voorgestelde prijs aanvaardbaar vinden. Neem de berekeningswijze van het ereloon zeker op in het contract! Informeer je ook over eventuele andere kosten los van het ereloon, zoals reiskosten of verzekeringen. Zo vermijd je onaangename verrassingen achteraf.

Bron: Orde van Architecten

Partager