Bouwproblemen voorkomen: attest uitgevoerde werken

27 avril 2016 -

In de bouwsector zijn erg veel ervaren en betrouwbare vaklui met technische knowhow aan de slag. Toch lopen verbouwingen, renovaties en nieuwbouwprojecten niet altijd van een leien dakje. Met dit advies kun je bouwproblemen – en de daaropvolgende geschillen – voorkomen:

Alles nauwgezet op papier zetten

Ook al biedt de Belgische wet jou als bouwheer een degelijke bescherming, iedereen kan het slachtoffer worden van bedrog of valse beloften. Noteer daarom vóór het begin van de werk nauwkeurig alles op. Wanneer de werken foutlopen en het tot een juridisch geschil komt, kunnen de volgende raadgevingen – onder het mom beter voorkomen dan genezen – jou een heel eind vooruithelpen:

 • Bestudeer de financiële implicaties voor je een beslissing neemt.
 • Vraag altijd gedetailleerde documenten (op papier of per e-mail).
 • Dring aan op een lastenboek met concrete, specifieke normen en beloften.
 • Lees alle documenten zorgvuldig na. Stel vragen wanneer je iets niet begrijpt.
 • Spreek je iets mondeling af? Schrijf jullie afspraken dan alsnog op.
 • Kies altijd voor een vergunde en erkende aannemer.
 • Neem je tijd om het contract na te lezen. Laat het contract eventueel controleren door een vriend of familielid met meer kennis van zaken.
 • Betaal niet cash.
 • Wees altijd kritisch. Sommige verhaaltjes zijn wel degelijk te mooi om waar te zijn.
 • Komt je aannemer keer op keer op de proppen met een nieuw excuus? Wees op je hoede en vraag andere professionals om een ‘second opinion’.
 • Durf bij je aannemer aandringen om zijn verplichtingen na te komen.
 • Voorzie voldoende marge in je bouwbudget.

Attest uitgevoerde werken

Bij nieuwbouw en verbouwingen komen grote bedragen kijken. Je neemt dan ook een zeker financieel risico. Net daarom is voorzichtigheid zo belangrijk. Een attest van de uitgevoerde werken is een uitgelezen oplossing om jou en je gezin goed te beschermen. Zo’n attest uitgevoerde werken omvat doorgaans deze gegevens:

 • contactgegevens van de aannemer
 • contactgegevens van de opdrachtgever
 • locatie van de werf
 • begindatum van de werken
 • bedrag van de aanbesteding
 • uitbestede werken
 • gebruikte middelen
 • kwaliteit van de uitvoering
 • overeenstemming over de deadlines
 • onderhoud van de site

Tijdens het bouwproces moet je verschillende belangrijke zaken controleren en in orde brengen, zoals de bouwvergunning en de EPB-regelgeving. Normaliter neemt de onderneming die verantwoordelijk is voor specifieke werkzaamheden, die taak op zich.

Reken voor de bouw van je woning op een echte partner. Blavier doet nooit half werk en zorgt ervoor dat jij je geen zorgen hoeft te maken over eender welk bouwprobleem.

Partager