De BEN-woning: bijna energieneutraal leven en wonen

De BEN-woning wordt vanaf 2021 de nieuwe norm voor energiezuinig bouwen. 

De overheid hecht steeds meer belang aan de manier waarop we met energie omspringen. Getuige daarvan de Europese richtlijn die bepaalt dat alle nieuwe gebouwen vanaf 2021 bijna-energieneutraal moeten zijn én de steeds strengere EPB-normen die de Vlaamse overheid oplegt.

Daar waar de nadruk bij nieuwbouwprojecten vroeger volledig op energie besparen lag (denk aan passiefwoningen), wordt nu meer gestreefd naar een juiste balans tussen energie besparen en zelfstandig energie opwekken. We bekijken de basisprincipes van bijna-energieneutraal wonen en leven en geven je onderweg praktische tips om jouw woning klaar te stomen voor een groene(re) toekomst. Ontdek de BEN-woning! 

Wat is een BEN-woning nu precies?

De Vlaamse overheid heeft beslist om zich voor de energienormen te baseren op het E-peil van de woning. Momenteel mag elke nieuwbouwwoning maximaal een E-peil hebben van 60 en deze norm blijft geldig tot eind 2015. Daarna wordt het E-peil stelselmatig afgebouwd, tot aan het niveau E30 in 2021, de BEN-woning. Daarbovenop komt de verplichting om een zekere hoeveelheid hernieuwbare energie op te wekken en ook de maximum waarde K 40 blijft gelden.   

Een goede BEN-woning combineert dus een efficiente isolatie om de K40 norm te halen (of beter te doen), met de nodige technieken om energie te besparen en hernieuwbare energie op te wekken. Hieronder vind je alvast een overzichtje van de technieken die vandaag de dag het meest voorkomen. 

Sleutel op de deur BEN woning

De sleutel van de BEN-woning: energieverbruik beperken en autonoom warmte en elektriciteit opwekken

Een BEN-woning is dus een woning die zeer weinig energie verbruikt voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die nodig is, wordt uit groene energiebronnen gehaald.

Als we het over de BEN-woning hebben, moeten we dan ook even stilstaan bij volgende vragen:

  1. Op welke manier kan ik de energiebehoefte van mijn toekomstige woning beperken?
  2. Hoe kan ik op een economische manier de warmte en elektriciteit produceren die ik nodig heb voor mijn comfort, ongeacht het buitenklimaat?

Energie besparen

Om de energiebehoefte te beperken is het belangrijk om de volgende 4 zaken te voorzien in het ontwerp van jouw nieuwbouw woning: 

  1. Het concept van je woning: compactheid, oriëntatie,…
  2. De ventilatie van je woning: kies voor een goed ventilatiesysteem (C+Evo of D)
  3. De isolatie van je woning: voorzie voldoende isolatie (je vindt hier welk isolatiepakket Blavier standaard in je woning voorziet en wat de andere mogelijkheden zijn)
  4. De luchtdichtheid van je woning: vermijd bouwknopen (vroeger ‘koudebruggen’ genoemd),…

Hernieuwbare energie produceren

Om het tweede punt, zelf energie opwekken, te realiseren, heb je de keuze uit, onder andere, volgende mogelijkheden:

  1. Fotovoltaïsche zonnepanelen
  2. Een zonneboiler
  3. Een warmtepomp
  4. Pelletkachel

Welke zaken en technieken het interessants zijn voor jou, hangt van vele factoren af. De situatie, het ontwerp, je beschikbare budget, … Laat je steeds goed adviseren door je bouwadviseur. Hij kan je een voorstel doen dat helemaal afgestemd is op jouw noden en wensen. Want hij is tenslotte een professional die de bouwmarkt als geen ander kent.

Partager