Interview met Kristof Casagrande, projectleider bij Woningen Blavier

14 août 2012 -

Een nieuwbouwwoning zetten is een spannend avontuur. Vele mensen weten niet precies wat hen te wachten staat. Daarom gingen we in gesprek met een projectleider die ons alles vertelde over het concrete verloop van een bouwproces. Hij vertelt ook waarom hij zo achter het sleutel-op-de-deur principe staat.

Hoe verloopt het sleutel-op-de-deur bouwproces precies?

Kristof Casagrande: “De bedoeling van sleutel-op-de-deur is de bouwheer zoveel mogelijk rust bieden en hem zo vrij mogelijk laten in zijn keuze. Hoe starten we eigenlijk? Een klant kiest eerst een architect, dan komt de klant met een voorlopig plan, een schets of een foto van een andere woning bij een bouwadviseur van ons. Deze bouwadviseur berekent hoeveel de woning zou kunnen kosten. Die berekening wordt in een eerste fase samen met de klant geanalyseerd.

Als de klant op ons voorstel ingaat, worden de plannen definitief uitgewerkt. In deze plannen wordt het basisontwerp van de woning aangepast afhankelijk van de keuzes van de klant. De badkamer kan bijvoorbeeld verkleind of verschoven worden, het dak wordt misschien groter, enz. Het is dus op basis van die plannen dat we gaan bouwen en deze plannen worden naar stedenbouw gestuurd voor een bouwvergunning.

In een laatste fase komen we hier op kantoor voor een vergadering met de klant waarop we alle technische zaken bespreken, zoals een wateraansluiting en elektriciteit. Op dit moment wordt het dossier ook overgedragen van de bouwadviseur naar de projectleider, dus naar mij toe.”

Waarom sta jij zo achter de sleutel-op-de-deur formule? Wat zijn volgens jou de grote voordelen ervan?

Kristof Casagrande: “Het sterke punt van sleutel-op-de-deur is dus dat de bouwheer zich niets hoeft aan te trekken. Hij moet voornamelijk buitenschrijnwerk, binnenschrijnwerk en tegels kiezen. In een eerste fase bieden wij een bepaald type schrijnwerk aan. In een latere fase kan de bouwheer zijn keuze nog aanpassen en bijvoorbeeld een ander type of andere kleur van ramen kiezen. We proberen heel flexibel te zijn naar de klant toe en hem in elke fase nog het beslissingsrecht te geven om eventuele wijzigingen toe te passen. Dat is belangrijk, want mensen beginnen vaak dan pas na te denken en zich in te beelden hoe hun woning eruit zal zien. Moest de nieuwe keuze goedkoper zijn, dan wordt de minprijs gewoon verrekend naar de bouwheer toe. Ook als hij bijvoorbeeld een duurdere tegel wil, dan zullen wij gewoon het verschil berekenen en een akkoord opstellen.”

“De meeste mensen die zelf niet in de bouwsector zitten kiezen uit zekerheid voor het sleutel-op-de-deur concept. Ze moeten zich namelijk niets aantrekken van de coördinatie van de bouwwerken, je moet zelf geen aannemers aanwerven. Werk je enkel met een architect, dan heb je ook alleen de controle van de architect. Bij sleutel-op-de-deur werk je naast jouw eigen architect ook nog met een projectleider die jouw belangen verdedigt. Er zijn dus twee partijen die controle uitvoeren, dus dat is een extra zekerheid.”

Sleutel-op-de-deur is dus volgens jou een ideaal bouwconcept voor mensen die weinig kennis van de bouw hebben.

Kristof Casagrande: “Ja. Bovenop het voordeel van de dubbele controle door de architect en de projectleider, is er het gemak. Je wordt altijd uitgenodigd op de werfbezoeken. Daarvan zijn er vier à vijf verplicht, maar verder kom je gewoon wanneer je kan. De klant krijgt sowieso altijd een kopie van het werfverslag, zodat hij perfect op de hoogte is van de aspecten die overlopen werden met de architect en de aannemers. Daarnaast krijgt de bouwheer elke twee weken een document waarop staat welke puntjes overlopen moeten worden in de volgende fase. Dit is een goede werkwijze voor iemand die voldoende inspraak wenst tijdens zijn bouwproject, maar zo weinig mogelijk zorgen.”

Partager