“Kandidaat-bouwers gebaat bij btw-verlaging”

5 janvier 2015 -

Sinds 1 januari 2015 is de woonbonus sterk gereduceerd. Het intrekken of afbouwen van dergelijke steunmaatregelen valt niet in goede aarde bij kandidaat-bouwers. Integendeel, zij zijn vragende partij voor voldoende steunmaatregeln. Koploper bij de populaire maatregelen is een btw-verlaging van 21 procent naar 12 of 6 procent. Dat blijkt uit ons vierde trendrapport dat de bouw- en woontrends van 2015 in kaart brengt. 2 op 3 ziet een btw-verlaging op nieuwbouw als dé reden om eerder te bouwen dan te kopen.

De woonbonus: wat is het effect op de bouwmarkt?

De betaalbaarheid van woningen komt almaar meer in het gedrang. Fiscale steunmaatregelen hebben dus een grote impact op het bouwgedrag. De woonbonus is wellicht het bekendste voorbeeld: toen vorig jaar een forse afbouw werd aangekondigd, reageerde de markt meteen. Kandidaat-bouwers en vastgoed kopers trokken massaal naar de bank om alsnog een lening af te sluiten en zo maximaal te profiteren van de oude – en meer voordelige – regeling.

Dit heeft op korte termijn alvast voor een piek gezorgd in de vastgoedmarkt alsook bij de banken voor de aanvragen van hypothecaire leningen. Er is sprake van een stijging van 20% in het vierde kwartaal ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Wat de impact zal zijn op lange termijn valt nog af te wachten. 

“Btw-verlaging van 21 procent naar 12 of 6 procent voor nieuwbouw is boost”

Kandidaat-bouwers zijn dus vragende partij voor meer betaalbare woningen en steun vanwege de overheid. Een btw-verlaging van 21 procent naar 12 of 6 procent voor nieuwbouwwoningen, bijvoorbeeld, staat hoog op het verlanglijstje. 2 op 3 ziet een btw-aanpassing als dé reden om te bouwen in plaats van te kopen, zo blijkt uit ons trendrapport. “Een btw-verlaging voor nieuwbouw en/of afbraak-heropbouw zou een serieuze boost geven aan de bouwsector”, weet ook Stefan Hallez van Woningen Blavier. “Een verstrenging van de energienormen bij renovatie zit er ook duidelijk aan te komen. Maar nieuwbouw scoort hoe dan ook beter op het gebied van energie-efficiëntie, waardoor het vaak interessanter is om te bouwen in plaats van een bestaande woning duurzaam te renoveren. Met het oog op de 2020-norm voor energiezuinigheid moet dus zeker voldoende op nieuwbouw ingezet worden.”

« Steunmaatregelen gekoppeld aan sociale situatie of epc »

Naast een btw-verlaging zijn er ook nog andere steunmaatregelen mogelijk. “Er is dus duidelijk nood aan efficiënte steunmaatregelen die een impact hebben op de initiële investering voor de aankoop of bouw van een woning. Correcties op basis van de sociale situatie of de energieprestatie van de woning kunnen hierbij zeker een rol spelen”, aldus Stefan Hallez.

Partager