De juiste keuze van het type bouwfirma

Het ‘op plan’ laten bouwen door een algemene aannemer of bouwfirma wint meer en meer aan populariteit. Dat is niet verwonderlijk aangezien het voor vele tweeverdieners een antwoord biedt op de drukke agenda’s en het zekerheid geeft over kwaliteit en uitvoering. Voor de meeste mensen is het bouwen van een woning bovendien een ingrijpende gebeurtenis die liefst in de grootste zekerheid wordt voltooid. De keuze van het type overeenkomst speelt een belangrijke rol hierin.

Het ene contract met een bouwfirma is echter het andere niet. Daarbij is het niet altijd eenvoudig om de verschillen tussen de diverse contracten op te sporen. We bespreken de belangrijkste types contracten en het belang van de wet Breyne.

 
Type contract

Een belangrijk element is de omvang van het bouwcontract. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende types.

Beschrijving

Het bouwbedrijf zorgt naast de realisatie van de woning ook voor het ontwerp en alle studies via een interne architect en studiedienst.

Beschrijving

Het bouwbedrijf realiseert de woning. De architect zorgt als derde partij voor het ontwerp en opvolgen van de werken.

Beschrijving

De ruwbouw-winddicht wordt gerealiseerd door één aannemer, de afwerking van de woning gebeurt via aparte aannemers of door de bouwheer zelf.

Beschrijving

De bouwheer (of een coördinatiefirma) coördineert de bouw en besteedt elk onderdeel uit aan een aparte (onder)aannemer. De bouwheer voert eventueel een aantal werken zelf uit.

Voordelen

+  Slechts 1 aanspreekpunt, dus 1 partner die de volledige verantwoordelijkheid vor het project op zich neemt.

+  Respect van de wet Breyne.

Voordelen

+  Onafhankelijk advies van de architect (en eventueel ook EPB calculator en ingenieur).

+  1 Aanspreekpunt, dus 1 verantwoordelijke voor de volledige uitvoering van de werken

+  Respect van de wet Breyne.

Voordelen

+  De klant houdt de afwerking zelf onder controle.

Voordelen

+  De klant houdt de volledige bouwwerken zelf onder controle (dit is echter niet zo in het geval van een coördinatiefirma)

Nadelen

–  Gebrek aan onafhankelijk advies van de architect en andere inzake opvolging van de werken en energieprestatie.

Nadelen

–  Naast het centraal aanspreekpunt voor de werken, heb je nog 1 à 3 andere contactpersonen (bouwbedrijf en architect + eventueel EPB calculator en ingenieur).

Nadelen

–  Niet gedekt door de wet Breyne.

–  Onduidelijke aansprakelijkhedi in geval van problemen.

Nadelen

–  Niet gedekt door de wet Breyne.

–  Onduidelijke aansprakelijkhedi in geval van problemen.

–  Veel contactpersonen.

Woningen Blavier kiest voor het tweede type contract. In dit scenario blijft het aantal contactpersonen beperkt en wordt de onafhankelijkheid van de architect gegarandeerd. Het contract is conform de wet Breyne. Indien de klant dit wenst, is het derde type contract eveneens mogelijk.

Wet Breyne

Als u één contract afsluit met een bouwfirma voor de volledige bouwwerken, dan is de wet Breyne over het algemeen van toepassing. Deze wet legt een aantal regels vast voor het bouwen ‘op plan’ en geeft aan de klant een zekere bescherming.

Een aantal zekerheden voor de bouwheer zijn, onder andere, het vastleggen van de prijs, het beperken van het voorschot, de naleving van de uitvoeringstermijn, de oplevering van de woning, …

Opdat de wet Breyne van toepassing zou zijn, moet ten minste aan volgende 3 voorwaarden voldaan worden:

  • Het gebouw moet dienen om in te wonen (winkels, vakantiewoningen, … komen niet in aanmerking)
  • Eén aannemer staat in voor het geheel van de bouwwerken (architect, studies, … kunnen wel via een apart contract genomen worden)
  • De klant moet één of meer betalingen doen vóór de voltooiing van de woning (bij betaling volledig na de werken is de wet dus niet van toepassing).