De schuldsaldoverzekering piekfijn uitgelegd

Ga je een huis bouwen of kopen? Dan kun je eindelijk je droom realiseren! Maar hoe financier je die droom? Lees hier hoe een schuldsaldoverzekering je gezin kan beschermen tegen rampspoed, maar ook hoe zo’n verzekering precies in elkaar zit en waarop je zoal moet letten.

Wat is een schuldsaldoverzekering?

Een schuldsaldoverzekering is een verzekering gekoppeld aan je hypotheek. Je verzekert tot honderd procent van het resterende saldo van je hypotheek voor in het geval dat je vóór het einde van het contract overlijdt. De verzekering biedt financiële bescherming aan je gezin door de resterende aflossingen over te nemen. Zo vermijd je een groeiende schuldenberg na je overlijden. Je kunt een schuldsaldoverzekering dus omschrijven als een soort levensverzekering. Zo’n verzekering is niet wettelijk verplicht, maar wordt ten zeerste aanbevolen wanneer je een hypotheek afsluit.

Kostprijs en verzekeringspremie

De verzekeringspremie wordt berekend op basis van het overlijdensrisico, dat in de eerste plaats afhankelijk van je leeftijd, maar ook van het feit of je al dan niet rookt, hoe gezond je bent, of je gevaarlijke sporten beoefent, … Andere belangrijke factoren zijn de duur van het contract, het te verzekeren kapitaal, de dekkingsgraad en de rentevoet.

Je hebt de keuze uit drie soorten premies:

  • Een eenmalige premie: je betaalt één keer een premie en daarna niet meer.
  • Een jaarlijkse premie gedurende meerdere jaren.
  • Een premie die je elke maand of om de zoveel maanden betaalt, eveneens gedurende verschillende jaren.

Goed om te weten: hoe vaker je een deeltje van je premie betaalt, hoe duurder je premie is.

De totale kostprijs van een schuldsaldoverzekering is eveneens afhankelijk van het tarief dat je kiest. Bij een vast of gegarandeerd tarief is het tarief gewaarborgd gedurende de hele looptijd van het contract. Bij het goedkopere variabel tarief is het tarief alleen gewaarborgd tijdens de eerste drie jaar van de looptijd. Een tariefverhoging komt niet vaak voor, maar is in dat geval niet uitgesloten (bijvoorbeeld door een plotse, spectaculaire stijging van de sterftecijfers).

Voordelen van een schuldsaldoverzekering

De schuldsaldoverzekering biedt meerdere voordelen, zoals financiële zekerheid voor je gezin. Afhankelijk van het percentage waarvoor je verzekerd bent, neemt de verzekeraar de maandelijkse aflossing van het krediet deels of integraal van je gezinsgenoten over. De schuldsaldoverzekering biedt dekking in geval van overlijden, maar – afhankelijk van de dekkingsgraad – ook bij arbeidsongeschiktheid of ontslag. Bovenal geeft zo’n verzekering je gemoedsrust. En oh ja, je kunt de verzekeringspremie in je belastingen inbrengen!

Enkele formaliteiten

Bij overlijden moet de bank of verzekeringsmaatschappij uiteraard op de hoogte worden gebracht. Zij neemt vervolgens opnieuw contact op met de familie. De familie bezorgt de financiële instelling de volgende documenten: een uittreksel uit de overlijdensakte (van de dienst Burgerlijke Stand), een notariële akte of attest van erfopvolging, en een medische verklaring van overlijden of een kopie van het proces-verbaal (afhankelijk van de doodsoorzaak).

Kun je een schuldsaldoverzekering vervroegd beëindigen?

Je kunt een schuldsaldoverzekering wel degelijk annuleren, op voorwaarde dat de bank of verzekeraar daarmee akkoord gaat. Neem deze beslissing echter niet overhaast en overweeg goed wat je verliest en welke risico’s je loopt wanneer je je verzekering opzegt.

Heb je nog vragen over het financiële luik van je bouwproject? Blavier staat altijd tot je beschikking!