Een woning kopen? Dit moet je weten over de elektrische installatie

Een van de zaken waarmee je rekening moet houden wanneer je een woning koopt, is de staat van de elektrische installatie. Zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan. Waar moet je zoal op letten? En wat zijn de belangrijkste kosten aan de elektriciteit en bedrading van een woning?

Een woning kopen of verkopen: verplichte controle

Wie een huis of appartement verkoopt met een elektrische installatie die in gebruik werd genomen voor 1 oktober 1981, is verplicht om een keuring van die installatie te laten uitvoeren, zodat de installatie over het noodzakelijk gelijkvormigheidsattest beschikt. In andere gevallen volstaat een proces-verbaal van controle, dat 25 jaar geldig is. Het keuringsverslag wordt bij de verkoopacte gevoegd. Zonder verslag kan de verkoop niet doorgaan! Let wel: het keuringsverslag kan zowel positief als negatief zijn. Is het verslag negatief, dan moet de nieuwe eigenaar de nodige werken binnen de 18 maanden na de verkoop laten uitvoeren en de installatie opnieuw laten keuren.

Het belang van elektrische schema’s

Hoewel er geen wettelijke verplichtingen zijn, doe je er altijd goed aan om de elektrische schema’s van je nieuwe woning op te vragen. Deze schema’s vertellen je precies welke stroomkringen je moet onderbreken wanneer er zich een probleem voordoet. Tenzij je zelf een handig harry bent, vraag je het beste een elektricien om de bestaande schema’s te controleren of aan te vullen. Hoeveel dit kost, hangt onder meer af van de complexiteit van de elektrische installatie.

Verdeelkast en verliesstroomschakelaar

Is er geen verdeelkast aanwezig in de woning? Een verdeelkast heb je al voor minder dan honderd euro. Tel daar nog eens hetzelfde bedrag bij voor een verliesstroomschakelaar. Zo’n schakelaar sluit je elektrische installatie automatisch af bij het minste stroomverlies. Een degelijke verliesstroomschakelaar is onontbeerlijk voor de veiligheid van je gezin.

Aarding: een veiligheidskwestie

Daarnaast is aarding onmisbaar in je woning. Controleer de aardelektrode (de elektrische verbinding met de grond) goed. Elektrische huishoudapparaten, zoals een vaatwasser of koelkast, op het stroomnet aansluiten is erg gevaarlijk zonder behoorlijke aarding. Het kan een flinke duit kosten om je aarding op punt te stellen, zeker wanneer er grondwerken aan te pas komen.

Wat met de elektrische installatie in een nieuwbouw?

Een onvolledig elektrisch schema, de afwezigheid van een verdeelkast en verliesstroomschakelaar, en een gebrekkige aarding zijn vaak voorkomende problemen bij de keuring van een woning. Bij een nieuwbouwwoning is het doorgaans aan de bouwfirma of aannemer om voor een keuringsattest te zorgen. Dat ontvang je samen met de oplevering van je huis en is 25 jaar geldig.