Energiezuinige woningen – Energiezuinig sleutel-op-de-deur bouwen

De huidige ecologische situatie en de daarbijhorende stijging van de energieprijzen hebben ervoor gezorgd dat de publieke opinie verwacht dat nieuwe huizen zeer zuinig zijn. Het is ook mogelijk om een huis te laten bouwen dat zelfs nog minder verbruikt dan de huidige reglementaire plafondwaarden.
 
Een energiezuinige woning is een woning die bedacht en gebouwd werd om het energieverbruik te optimaliseren. Doorgaans is het een compacte constructie, zo gunstig mogelijk, dus Noord-Zuid, georiënteerd.
 
De isolatiewaarde van een energiezuinige woning is hoger dan het gemiddelde. Ze is zo luchtdicht mogelijk gemaakt, met een grote hoeveelheid isolatiematerialen en -technieken. Wat de verwarming betreft, hebben zuinige oplossingen zoals warmtepompen, de voorkeur.
 
In zo’n woning worden ook inspanningen geleverd op het gebied van elektriciteit- en waterverbruik, door gebruik te maken van zuinige apparaten of door recuperatie van regenwater, door zonne-energie te recupereren dankzij de installatie van zonnepannelen, of door een zonneboiler te gebruiken om het badwater -gratis- te verwarmen.
 
Ook ventilatie speelt een grote rol. Wist u bijvoorbeeld dat door de ramen een beetje open te laten staan om het huis te verluchten maar liefst 50% van de energie van de verwarming verloren gaat? Een efficiënte installatie voor verluchting en verse lucht is dan ook onmisbaar in een energiezuinig huis. Enkel met zo’n systeem kan u maximaal voordeel halen uit de isolatie en afdichting van de woning.
 
De recuperatie van warmte zorgt ook voor een energiebesparing. In de winter kan een behaaglijke warmte gratis en ecologisch gerecupereerd worden dankzij het systeem van aardwarmtewisselaars. In de zomer hebt u geen airconditioning meer nodig dankzij een actieve afkoeling zonder tocht.

Energiezuinige woningen – Een lager verbuik met een hogere verkoopwaarde 

Wat zijn nu juist de voordelen van zo’n installatie? Eerst en vooral de economische besparing, zowel op het gebied van stookolie, gas als elektriciteit. Het warmteverlies verkleint zodat men minder vaak moet verwarmen. Dat laat bovendien toe om een zekere geruststellende energie-onafhankelijkheid te verwerven.

Een lage energiewoning heeft nog een bijkomend voordeel. Het zal makkelijker zijn om ze te verkopen, zeker met het “Energieprestatieregelgeving” EPB-certificaat dat vanaf 1 januari 2011 verplicht is voor alle verkoopovereenkomsten. Dit certificaat is 10 jaar geldig en bezorgt het gebouw een label op basis van een evaluatie van de energieprestaties.
 
Ten slotte betekent minder verbruik ook minder CO2 uitstoot. Ook het milieu wint er dus bij.

Hoeveel bedraagt nu de meerkost voor zo’n energiezuinige woning?

Het is eigenlijk moeilijk om een schatting te maken. Het ene lage energiehuis is het andere niet. In het algemeen verbruikt dit soort huis 50 tot 60% minder dan een klassiek huis. De totale energie die nodig is voor de verwarming en afkoeling van de kamers moet onder de grens van 30 kWh/m² blijven. U mag ervan uitgaan dat de investering zal renderen na ongeveer 15 à 20 jaar.
 
En dan is er nog het belastingvoordeel. Bij de aangifte 2011 (inkomsten 2010), loopt dat bijvoorbeeld op tot 420 euro per bewoner. U geniet trouwens van dit belastingvoordeel gedurende 10 opeenvolgende belastbare periodes vanaf de belastbare periode waarin werd vastgesteld dat de woning een lage energiewoning is.