Nieuwe EPB-regels vanaf 2014. 7 manieren om de norm te halen?

Vanaf 1 januari 2014 gelden nieuwe EPB-regels. In principe moet je nieuwbouwwoning dan een E-peil van 60 halen en zal je (een deel van) je energie moeten halen uit hernieuwbare bronnen. Dat maakt natuurlijk dat je investering zwaarder wordt, ook al win je die op termijn wel gedeeltelijk weer terug. We leggen uit welke opties je hebt om je woning voldoende energiezuinig te maken en waarom 2014 eigenlijk al een beetje vandaag is.

UPDATE: EPB-regels voor 2015-2016

De nieuwe EPB-norm voorziet ook een alternatieve optie

 1. De nieuwe EPB-norm geeft aan dat je vanaf 2014 een E-peil van maximum 60 moet halen en energie moet halen uit hernieuwbare bronnen. Maar de EPB-norm voorziet ook een achterpoortje! Doe je namelijk 10% beter dan de norm, dan vervalt de verplichting om je energie uit hernieuwbare energiebronnen te halen! Concreet betekent dit dat je met een E-peil van 54 of lager op beide oren mag slapen.Was je al van plan een compacte, efficiënte woning te bouwen? Dan volstaat een iets betere ventilatie, isolatie en luchtdichtheid waarschijnlijk om deze norm te halen, zeker in het geval van een gesloten bebouwing. Het lijkt ons dan ook in veel gevallen de te verkiezen optie. De investering is kleiner en je kan eventueel later nog investeren in energie uit hernieuwbare bronnen. Door officiële instanties wordt minder over deze dan over de andere opties gesproken, soms wordt ze zelfs helemaal niet aangehaald. Maar indien je hiervoor kiest, voldoe je wel degelijk aan de EPB-norm.

Voldoen aan de EPB-eisen met hernieuwbare energie

Is het in jouw woning niet mogelijk om een E-peil van 54 of lager te halen? Dan moet je toch nog zorgen voor een E-peil van 60 en bijkomend investeren in installaties voor hernieuwbare energie. De overheid schotelt ons in dat geval 6 alternatieven voor. Voor de meesten onder ons zijn er echter maar 4 van deze  opties echt haalbaar:

 1. Een zonneboiler die voorziet in de productie van warm water. Per m² woning, moet je minstens 0,02m² paneel voorzien, dus voor een modale woning van 150 à 200m² bewoonbare oppervlakte heb je 3 à 4m² panelen nodig.
  (Extra vereiste karakteristieken: De panelen moeten oostelijk, zuidelijk of westelijk georiënteerd zijn met een maximale hellingsgraad van 70°)
 2. Fotovoltaïsche panelen waarmee je zelf elektriciteit opwekt dankzij de zon. De installatie moet minstens 7kWh/jaar produceren per m² woonoppervlakte. Onze woning van 150 à 200m², moet dus 1050 à 1400 kWh per jaar produceren. Een installatie van 6 à 8 panelen is dus vaak al voldoende.
  (Net zoals bij de zonneboiler, moeten de panelen oostelijk, zuidelijk of westelijk georiënteerd zijn met een maximale hellingsgraad van 70°)
 3. Biomassa verwarming: het gaat hier meestal om verwarmingsketels die werken op pellets, maar het kan ook gaan om granen, koolzaad, pitten,… Hierbij moet de biomassa-verwarming instaan voor minstens 85% van de nodige verwarming en een rendement hebben van minstens 85%.
  (Extra vereiste karakteristieken: Emissieniveau van CO en fijn stof moeten lager zijn dan de grenswaarden uit fase III van K.B. van 12/10/2010)
 4. Een warmtepomp die energie onttrekt uit de grond, de omgevingslucht of grondwater en die omzet in warmte voor je woning. Om dit te doen, verbruikt de warmtepomp een zekere hoeveelheid elektriciteit. Ook hier moet de warmtepomp instaan voor minstens 85% van de nodige verwarming en de warmtepomp moet minstens 4 maal zoveel warmte-energie opwekken als de elektriciteit die ze nodig heeft (m.a.w. 1 kW elektriciteit moet minstens 4kW warmte opleveren)

 

De overheid stelt ons nog 2 andere opties voor, maar deze zijn volgens ons minder interessant of veelal niet beschikbaar:

 1. Stadsverwarming: hierbij worden woningen in een deel van een stad verwarmd via een ondergronds netwerk van warmwaterleidingen. In België is dit soort verwarming op dit moment echter bijzonder beperkt beschikbaar.
 2. Participatie in een lokaal project voor hernieuwbare energie: net als bij de stadsverwarming, moet je ook hier op een goede portie geluk kunnen rekenen om een project ter beschikking te hebben. Los daarvan brengt deze kost niets op voor je eigen woning.

Heeft deze nieuwe EPB-regel vandaag al enig belang?

De regelgeving gaat van kracht vanaf 1 januari 2014. Deze datum slaat op de datum van het indienen van de aanvraag voor de bouwvergunning bij de gemeente. Denk je aan bouwen maar heb je nog geen concreet project lopen? Ben je nog op zoek naar een bouwgrond? Dan is de kans reëel dat je je aanvraag pas na 1 januari zal kunnen indienen. Hou dus nu al rekening met deze nieuwe regels, zo kom je niet voor verrassingen te staan.

Heb je een bouwproject lopen met Woningen Blavier? Dan geven wij je uiteraard graag advies over de oplossing die voor jouw woning het interessantst is, en in de prijsberekening voor jouw woning kunnen we alvast rekening houden met deze oplossing. Je voorontwerp zal wat duurder worden, maar je komt niet voor verrassingen te staan…

UPDATE: Wat met de EPB-normen na 2014?

En het stopt niet bij E60 in 2014. In 2021 moet je nieuwbouwwoning “bijna energieneutraal” zijn. Wat dat precies zal inhouden, ligt nog niet helemaal vast, maar het E-peil zal waarschijnlijk nog maximaal 30 mogen bedragen. En dat gebeurt natuurlijk met tussenstappen: E50 in 2016, E40 in 2018, E35 in 2020 en dus E30 in 2021.

2015 is een overgangsjaar wat betreft de EPB eisen. Vanaf 2016 worden de normen opnieuw aangepast en zullen ook de regels verstrengd worden. De EPB-regels uit 2014 blijven in 2015 behouden, zoals het E-peil dat behouden wordt (E60). Vanaf 1 januari 2016 mag het E-peil maximaal 50 bedragen. Wat betreft de thermische isolatie worden de maximale U-waarden vastgelegd op K 40. De netto-energiebehoefte krijgt een plafond van 70 kWh/m² en er moeten minimale ventilatievoorzieningen ingebouwd worden alsook een beperking van het risico op overhitting. Denk daarbij aan zonwering, de oriëntatie van de vensters, enzovoort. Tot slot moet er ook een minimumaandeel geïnvesteerd worden in hernieuwbare energie

Daarnaast veranderen ook de energienormen voor renovatie welke je kan raadplegen in de EPB eisentabel voor 2016.

Blijft dat betaalbaar?

De meerkost voor deze “bijna energieneutrale” woningen zal uiteindelijk vele duizenden euro’s bedragen. Extra isolatie en hernieuwbare energie renderen op termijn wel, maar de initiële bouwkosten worden wel aanzienlijk verhoogd. Blijft een nieuwbouwwoning dan nog een haalbare kaart? Banken zullen in ieder geval hun criteria voor het toekennen van een lening moeten aanpassen. Het is niet meer dan logisch dat ze het terugverdieneffect van deze energiebesparende maatregelen een rol laten spelen in het toekennen van een lening.

Een goeddoordacht subsidiesysteem van de overheid zou ook een positieve stimulans geven aan de bouwsector. Een systeem dat tegemoet komt op het moment dat de investering gedaan moet worden en niet op lange termijn, want daar heb je als jonge bouwer minder aan.