De elektrische keuring: verplicht voor elke nieuwe woning

We gebruiken het dagelijks en vinden het evident om er op elk moment over te beschikken. Toch is elektriciteit een complex en delicaat gegeven. De installatie van elektriciteit in een nieuwe woning moet perfect gebeuren, zodat alle risico’s voor de bewoners uitgesloten worden. Sinds 1 juli 2008 is elke eigenaar die zijn pand wenst te […]