Je woonkrediet herfinancieren: goed of slecht idee?

een woonkrediet herfinancieren

Ben je een aantal jaren geleden een lening aangegaan?  Zoals iedereen heb je in 2016 wellicht horen spreken over de lage rentevoet. In immobiliën investeren is inderdaad voordeliger dan ooit. Maar het is ook mogelijk om een woonkrediet te herfinancieren. Dit artikel geeft je meer inzicht in dit onderwerp en helpt je uit te maken of het een interessante optie voor je is.

Analyseer (zelf) de situatie

Natuurlijk is de belangrijkste reden om een herfinanciering van een lening aan te vragen, je kans op een betere rentevoet en dus ook op een vermindering van je maandelijkse aflossing. Daar komen wel kosten bij kijken:

  • Er wordt een vergoeding gevraagd (meestal gelijk aan de interesten van drie maanden).
  • Daarbij komen de dossier- en expertisekosten.
  • Het is ook mogelijk dat je notariskosten moet betalen (indien je van kredietinstelling verandert)

Voor de herfinanciering van je woonkrediet moet je aankloppen bij je bank of kredietinstelling. Het is zeer uitzonderlijk dat je crediteur je zelf komt voorstellen om je situatie te herzien, aangezien dit niet in zijn voordeel is. Het is dus aan jou om de schommelingen op de markt te volgen en de aanvraag te doen wanneer het je opportuun lijkt. De kredietinstelling waar je je lening hebt afgesloten, is echter niet verplicht om op je aanvraag in te gaan. In dat geval kan je ervoor kiezen om je herfinanciering bij een andere instelling af te sluiten. Ook dit kan in je voordeel zijn, gesteld dat je een betere rentevoet krijgt dan degene die je huidige instelling je biedt.

Je woonkrediet herfinancieren: hoe gaat dit praktisch in zijn werk?

Het is aangeraden om een herfinanciering te doen indien je voor 2010 je lening hebt afgesloten aan een vaste rentevoet van minimaal 5%. Na 2010 kan je je woonkrediet herfinancieren als de startrentevoet 3% of meer bedraagt. Hoe hoger het bedrag van de huidige lening en hoe langer de aflossingstermijn, hoe interessanter een herfinanciering zal zijn.

Op vlak van de rentevoet heb je een verschil van minstens 1% nodig om de kosten te dekken. De herfinanciering hangt ook af van de termijn van de lening en dus van de periode waarin je de ‘nieuwe kosten’ zal moeten terugbetalen. In dit geval kan je bij de onderhandelingen de looptijd van je woonkrediet laten verminderen in plaats van het bedrag van je aflossingen te verminderen. Ook hier moet je voor jezelf alles in detail berekenen.

Vergelijk de voor- en na-situatie en vergeet daarbij niet om rekening te houden met een eventuele wijziging in het type rentevoet. Ben je van een vaste rentevoet op een variabele overgeschakeld? Hou dan rekening met de evolutie van de minimale rentevoet of (erger) de toename van de nieuwe rentevoet.

Normaal gezien zal je kredietinstelling of crediteur voor jou de ideale oplossing zoeken, zodat geen enkele betrokken partij nadeel zal ondervinden. Laatste belangrijke punt: indien je voor een herfinanciering van je woonkrediet kiest, wijzig dan ook je schuldsaldoverzekering. Ook daarmee kan je heel wat besparen.

Conclusie

Een woonkrediet herfinancieren klinkt aantrekkelijk. Maar stort je er niet halsoverkop in, want met zo’n tactiek ga je er niet het maximum uit halen. Ga te werk op basis van oordeelkundige berekeningen; pas  dan zou je weleens een écht financieel voordeel kunnen genieten. Ben je bereid om je kredietinstelling te verlaten om van de lagere rentevoet van de concurrentie te profiteren, ondanks de extra kosten? Of zal je erin slagen om betere voorwaarden te krijgen bij je huidige instelling? Het goede nieuws is dat je het fiscaal voordeel op je herfinancierde lening behoudt.  Je hoeft dus alleen nog maar te vergelijken.