De architect en een sleutel-op-de-deur woning

15 februari 2011 -

Onafhankelijk architect vs. interne architect

Het merendeel van de residentiële bouwfirma’s, kiest voor een onafhankelijke architect. De voordelen zijn, enerzijds dat de klant vrij zijn architect kan kiezen, maar ook de onafhankelijkheid van deze ten opzichte van de bouwfirma. Een minderheid aan bedrijven werkt met een interne architect.

De architectkosten

Een architect wordt verloond op basis van een akkoord met de bouwheer. Deze verloning kan op de volgende manieren gebeuren:

  •     procentueel: een percentage op de totaalprijs van de werken (dit is het meest voorkomend)
  •     forfaitair
  •     in regie (zeldzaam)

In de sleutel-op-de-deur sector is een tarief van 5% op de totaalprijs van de werken heel courant, terwijl dit voor een woning die beheerd wordt door de bouwheer en door meerdere aannemers wordt uitgevoerd, kan oplopen tot 7% of meer. Dit komt doordat de werklast voor een architect bij een sleutel-op-de-deur woning erg verschilt. Ten eerste is het lastenboek meestal al bepaald door de bouwfirma. Vervolgens moet de architect niet op zoek gaan naar verschillende aannemers voor elke post, prijzen van verschillende offertes vergelijken,… Bovendien heeft de architect, net zoals de bouwheer trouwens, slechts één gesprekspartner: de werfleider van de sleutel-op-de-deur firma. Het is eigenlijk de werfleider die de werken van de verschillende vaklui coördineert.

De rol van de architect bij sleutel op de deur

Het voorontwerp : dit bestaat uit een schets van de woning die rekening houdt met de wensen en eventuele opmerkingen van de bouwheer en uiteraard met de bouwvoorschriften. In de sleutel-op-de-deur sector is dit voorontwerp meestal gratis.

Realisatie van de plannen voor het indienen van de bouwaanvraag: de verschillende voorontwerpen resulteren in de plannen voor het indienen van de bouwaanvraag. De architect kijkt toe op de compactheid, het juiste volume, de juiste oriëntatie, de duurzaamheid en het comfort van de woning.

Het indienen van de bouwaanvraag: de architect dient de bouwaanvraag in, maar zorgt ook voor de eventuele aanvraag tot afwijking op de bouwvoorschriften,…

De opvolging van de werken: van zodra de bouwvergunning bekomen werd en de werken starten, kijkt de architect toe op het goede verloop ervan.

De oplevering van de werken: deze gebeurt in 2 fases. Eens de werken beëindigd, gebeurt de voorlopige oplevering die de uitvoering van de werken conform de plannen en het lastenboek moet bevestigen. Een jaar later gebeurt de definitieve oplevering. Deze geeft de bouwheer garanties in het geval van verborgen gebreken.

De verantwoordelijkheid na oplevering: de wet voorziet dat de architect verantwoordelijk blijft voor het ontwerp en de uitvoering van de werken gedurende een periode van tien jaar. Bovenop de verantwoordelijkheid van de architect, is de bouwfirma wettelijk verplicht tot een garantie van minimum tien jaar.

Bovendien geeft de architect informatie en raad over juridische en financiële aspecten rond de bouwwerken.

Delen