De oplevering van een woning: wat houdt dat juist in?

27 juli 2015 -

De oplevering is de laatste etappe in de bouw van je woning. Van zodra de laatste werken afgerond zijn, wordt je woning opgeleverd en kan je er intrekken. Bij een nieuwbouwwoning is de wet van Breyne van kracht en gebeurt de oplevering in twee fasen. Wat je rechten en plichten zijn als eigenaar van de nieuwe woning kom je hier te weten.

De voorlopige en definitieve oplevering

De wet Breyne schrijft voor dat de oplevering van een nieuwbouwwoning in twee fasen dient te gebeuren. Tussen de voorlopige en de definitieve oplevering moet er minstens een jaar verstrijken. Over het verloop van de oplevering wordt er echter niets gepreciseerd in de wet maar je doet er natuurlijk we goed aan om dit in je contract te laten opnemen.

De voorlopige oplevering

Tijdens de voorlopige oplevering zal de aannemer samen met jou en de architect de uitgevoerde werken controleren. Er wordt nagegaan of alle werken volgens de regels van de kunst, de plannen en het lastenboek uitgevoerd zijn. Vervolgens wordt opgetekend wat nog niet gebeurd is en welke fouten hersteld moeten worden. Dit wordt verzameld in het proces-verbaal van de voorlopige oplevering. Zie er goed op toe dat alles gedetailleerd genoteerd wordt en dat er ook bepaald wordt wanneer alle werkzaamheden uitgevoerd en alle fouten rechtgezet zullen zijn. Dit document wordt door jou, de aannemer en de architect ondertekend.

Na de voorlopige oplevering wordt jij de eigenaar van de woning. Je kan je intrek nemen in de woning en beginnen met de verhuis. Dit is ook het moment waarop je de nodige verzekeringen dient af te sluiten om je eigendom te beschermen tegen brand, diefstal en inbraak, … In het daaropvolgende jaar is de aannemer verantwoordelijk voor het herstellen van zware gebreken en het afwerken van kleine werkzaamheden. Op die manier heb je als eigenaar de mogelijkheid om te controleren of je woning bestand is tegen alle weersomstandigheden en dus probleemloos de vier seizoenen doorkomt. Ook de goede werking van de technische installaties kunnen op deze manier naar behoren gecontroleerd worden.

De definitieve oplevering

Na twaalf maanden vindt de definitieve oplevering plaats. Dit geeft je de kans om vastgestelde gebreken inzake de stabiliteit van de woning of problemen met de technische installaties voor te leggen aan de aannemer. Daarnaast moeten alle zichtbare gebreken die tijdens de voorlopige oplevering vastgesteld worden nu verholpen zijn. Is dat niet het geval? Dan kan je de definitieve oplevering weigeren.

Oplevering nieuwbouw

De oplevering van je woning en de tienjarige aansprakelijkheid

Wanneer je de definitieve oplevering goedkeurt, stem je onherroepelijk in met een correcte oplevering waarbij alles volgens de regels van de kunst, de plannen en het lastenboek gebeurd is. Je bent uiteraard nog steeds gedekt door de tienjarige aansprakelijkheid waardoor je als eigenaar nog steeds beschermd bent. De aannemer en architect blijven gedurende tien jaar aansprakelijk voor zware gebreken. Denk daarbij aan aanhoudende vochtproblemen, problemen met de fundering en/of stabiliteit, een slechte afdichting van het dak, barsten in de muren, …

Houd er tot slot rekening mee dat niet alle problemen onder de tienjarige aansprakelijkheid vallen. Zo kan je de aannemer niet verantwoordelijk houden voor lekken die een resultaat zijn van een slecht onderhoud, voor de slechte akoestiek of gebruikelijke slijtage.

Delen