De woonbonus, nuttig of niet?

De woonbonus, nuttig of niet?
18 september 2013 -

Je kan er de laatste dagen niet naast lezen, de woonbonus is weer een ‘hot topic’. Reden van deze nieuwe woonbonus-hype: in 2014 gaat de woonbonus van de federale overheid naar de regionale overheid en dan rijst de vraag “wordt de woonbonus behouden?” en “is daar wel geld voor?”.

2014 komt snel dichterbij, reden te meer om duidelijkheid te scheppen. Volgens ons ook de perfecte gelegenheid om het systeem van de woonbonus te verbeteren. We leggen hieronder kort uit wat de woonbonus inhoudt, wat de tekortkomingen zijn van het huidige systeem en waar het volgens ons naartoe moet.

De woonbonus, wat is dat precies en wat levert het op voor mij?

De woonbonus houdt in dat je de hypothecaire lening voor je woning kan inbrengen bij de belastingen. Elk jaar krijg je dus een fiscaal voordeel op de afbetalingen van de interesten en kapitaalaflossingen op je lening. Voorwaarde hiervoor is dat het je enige en eigen woning betreft, je moet er dus zelf in wonen. Het bedrag dat je kan inbrengen is uiteraard geplafonneerd.

In 2013 kan je tussen de 2.260 en 6.180 euro inbrengen op de belastingen, afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Ben je alleenstaande zonder kinderen, dan geldt voor jou het maximum van 2.260. Aan het andere uiterste zit de familie met tweeverdieners en 3 (of meer) kinderen die 6.180 euro kan inbrengen. Hoeveel het dan precies oplevert, hangt af van jouw totaal inkomen en de belastingschaal die voor jou van toepassing is. Als we even uitgaan van de hoogste belastingschalen, dan betekent dit voor jou een nettowinst van 50% op het ingebrachte bedrag, dus zo’n 1.130 à 3.090 euro.

Is de woonbonus de juiste oplossing?

Het is duidelijk dat de woonbonus een aardig financieel voordeel oplevert en dus een goede stimulans geeft voor het aankopen of bouwen van je eigen woning. Het principe van de woonbonus is dan ook zeker en vast goed. Het systeem schiet echter zijn doel voorbij op een aantal punten.

De woonbonus zorgt ervoor dat het beschikbare aankoop- of bouwbudget van elke Belg verhoogt. Gezien dit echter een uniform systeem is dat voor iedereen gelijk is, op een markt met een vraag en aanbod dynamiek, heeft dit er mede voor gezorgd dat de vastgoedprijzen verder gestegen zijn. De partij die dan zijn voordeel haalt uit de woonbonus is niet diegene die aankoopt, maar diegene die verkoopt.

Anderzijds is het netto voordeel van de woonbonus sterk afhankelijk van je familiesituatie en je belastbaar inkomen. Het voordeel is lager voor de lagere inkomens en hoger voor de hogere inkomens. Je zou dus kunnen stellen dat zij die de woonbonus het meest nodig hebben er het minste voordeel uit halen.

Waar moet het dan naartoe met de woonbonus?

Met de huidige moeilijke economische situatie is een financieel steuntje voor het bouwen en/of kopen van een huis zeker geen luxe. Daarenboven komt de stijgende kost van het bouwen met de strenger wordende energienormen (lees daarover ook meer in ons artikel over de nieuwe EPB-normen), wat bouwen ook al minder toegankelijk maakt. Gezien de bouwsector een belangrijk deel van de Belgische economie en de jobs vertegenwoordigt, heeft de overheid er dus ook alle voordeel bij om de sector te stimuleren.

Om een goede stimulans te geven, zonder de vastgoedprijzen de hoogte in te jagen, lijkt het ons een goede aanpak om het voordeel te personaliseren. Hier kan concreet nagedacht worden over een woonbonus die bepaald wordt in functie van de sociale situatie van de bouwer/koper, alsook de energieprestatie van de woning in kwestie. Dit zou een positief signaal zijn om energiezuinige nieuwbouw te stimuleren en een maatregel die volledig in de lijn ligt van de huidige politiek rond premies voor bouwen en renoveren.

Hoe dan ook, welke weg de Vlaamse overheid inslaat, het belangrijkste is dat er snel duidelijkheid komt over de toekomst van de woonbonus. De huidige onzekerheid werkt verlammend voor de bouwsector, iets wat de bouwsector in deze moeilijke tijden zeker niet kan gebruiken.

Wens je meer informatie over de woonbonus voor jouw project? Neem dan snel contact met ons op, of bezoek ons op Batibouw!

Delen