Een BEN-woning bouwen volgens de EPB-eisen van 2016-2020

27 juli 2015 -

De laatste jaren zagen we een forse verstrenging van de energienormen. En dat is maar goed ook. Een groot deel van de woningen in België levert immers (zeer) slechte energieprestaties. Net daarom legt de Europese Unie nog strengere eisen op voor 2020 en daarna. De doelstelling? Alle nieuwbouwwoningen moeten minstens aan de BEN-eisen voldoen wat overeenkomt met een E-peil van E30. Wat nog meer van je verwacht wordt, lees je hier.

E35 in 2020, E30 vanaf 2021

Het maximale E-peil wordt de komende jaren stelstelmatig verlaagd. In 2020 mag het E-peil van een nieuwbouwwoning maximaal E35 bedragen en vanaf 2021 zelfs E30.

EPB-eisen van 2016 - 2020 -2021

 

Om een E-peil dat gelijk is aan of lager is dan E30 te behalen, moet een BEN-woning aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de constructiedelen (daken, buitenmuren, vloeren, deuren, ramen, …) moeten voldoen aan bepaalde Umax eisen:
  • Daken en plafonds, buitenmuren, vloeren: maximaal 0,24 W/m²K
  • Vensters: maximaal 1,50 W/m²K
  • Glas: maximaal 1,10 W/m²K & deuren en poorten maximaal 2,00 W/m²K
 • thermische isolatie of K-peil dat lager is dan of gelijk is aan K40,
 • een netto-energiebehoefte lager dan of gelijk aan 70 kWh/m²,
 • maximale overhittingsindicator van 6500 Kh,
 • beschikken over ventilatievoorzieningen
 • één van volgende maatregelen moet toegepast worden in de woning:
  • Een zonneboiler met een collector waarvan de apertuuroppervlakte minstens 0,02 m² per m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning is, tussen oost en west georiënteerd is en in een helling tussen 0 en 70 ligt.
  • Een PV-installatie die minstens 7 kWh per m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning produceert, tussen oost en west georiënteerd is en in een helling tussen 0 en 70 ligt.
  • Een warmtepomp die wordt toegepast als hoofdverwarming en waarvan de seizoensprestatiefactor minstens 4 bedraagt.
  • Een biomassa-installatie met een rendement van minstens 85 %, die bepaalde emissieniveaus van CO en fijn stof niet overschrijdt en wordt toegepast als hoofdverwarming.
  • Een aansluiting op een net voor stadsverwarming of –koeling, die voor minstens 45 % uit hernieuwbare energiebronnen wordt geproduceerd.
  • Een participatie in een project van hernieuwbare energie binnen uw provincie (minstens 20 euro per m² bruikbare vloeroppervlakte van de woning).

EPB-eisen voor een BEN-woning ni 2020

Bouw nu al volgens de normen van 2020

Een deel van deze eisen gelden ook al vanaf 2016. Zo mag het K-peil vanaf 2016 maximaal K40 bedragen en mag de netto-energiebehoefte maximaal 70 kWh/m² bedragen. Het E-peil daarentegen mag maximaal E50 bedragen voor nieuwbouwwoningen waarvan de vergunningaanvraag na 1 januari 2016 ingediend wordt. Daarnaast moeten er in 2016 ook al minimale ventilatievoorzieningen geïnstalleerd worden en moet het risico op overhitting beperkt worden. Heb je bouwplannen voor 2016? Dan loont het om meteen de extra investering te maken om te voldoen aan de normen van 2020.

Energiezuinig bouwen is vandaag de dag immers winstgevend. De gemaakte investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen op relatief korte tijd terugverdiend worden. We maken graag de vergelijking tussen een oud huis en een energiezuinige nieuwbouwwoning. Beide huizen worden verwarmd op gas en hebben een bewoonbare oppervlakte van 200m²:

 • In de oude woning ligt je verbruik op jaarbasis al gauw rond de 500 kWh per m². Omgerekend bedraagt dat zo’n 5.300 à 6.000 euro aan energie.
 • In de nieuwbouwwoning verbruik je ongeveer 50 kWh per m² op jaarbasis wat zich vertaalt in een factuur van 650 à 750 euro.

Woningen Blavier draagt een optimale energieprestatie hoog in het vaandel. Daarom rusten we onze woningen standaard uit met een performant isolatiepakket. Daarnaast kan je jouw woning vandaag al uitrusten met energiebesparende technieken zoals zonnepanelen, een warmtepomp, een ventilatiesysteem, enzovoort.

Vraag vrijblijvend onze energiegids aan en kom meer te weten over de mogelijkheden en besparingen.

Bekijk de huidige EPB-eisen op onze blog. Raadpleeg alle informatie op de website van de Vlaamse overheid. Daar ontdek je ook alle EPB-eisen volgens de datum van je bouwaanvraag. 

Bron foto: Energiesparen.be

Delen