Is een energieaudit de moeite waard?

10 februari 2017 -

Bestaande woningen voldoen niet altijd aan de huidige energienormen. Nochtans doet de overheid veel moeite om huiseigenaars aan te sporen ecologische keuzes te maken. Ben je van plan om te renoveren, dan kan een energieaudit interessant zijn om na te gaan waar de grote ‘energievreters’ zich bevinden. Een woordje uitleg …

Wat is een energieaudit?

Zoals de naam doet vermoeden is een energieaudit een oordeel over de energetische kwaliteit van een woning. Zo’n energieaudit wordt opgesteld door een erkend energiedeskundige van het type B. In tegenstelling tot een EPB-verslag dat verplicht is bij de verkoop of verhuur van een woning kun je een energieaudit vrijwillig aanvragen.

De beoordeling hangt onder meer af van de isolatie van het gebouw, de ventilatie en de systemen voor verwarming en de productie van sanitair warm water. Uiteraard is het uiteindelijk de bedoeling van zo’n audit om de energiebehoefte van je woning te verminderen.

Hoe verloopt een energieaudit?

Een energieaudit verloop in drie stappen:

  • De voorbereiding op het bezoek van de energiedeskundige: verzamel alle documenten zoals je facturen, de bouwplannen van je woning, de beschrijving van de installaties en de onderhoudsattesten
  • De audit: de energiedeskundige raadpleegt je documenten en kijkt vervolgens de kwaliteit van je isolatie en je installaties na. Ook verifieert hij hoe je die installaties gebruikt.
  • Het rapport: eens de audit voorbij is, gebruikt de deskundige een softwareprogramma om aan de hand van de vastgestelde gegevens een rapport op te stellen. Ook krijg je een label (van A tot E) toegekend.

Het financiële aspect

Een energieaudit kan 300 à 700 euro kosten. Het exacte bedrag hangt niet alleen af van het type woning, maar ook van de energiedeskundige zelf en van het soort analyse (volledig of gedeeltelijk). In Brussel en Wallonië kun je van de overheid een premie krijgen voor het uitvoeren van een energieaudit. Die bedraagt respectievelijk vijftig en zestig procent van het gefactureerde bedrag. In Vlaanderen bestaat zo’n premie helaas niet.

Delen