Zo ben je weer mee met de EPB-eisen

1 mei 2018 -

Je hebt wellicht gemerkt dat je al even niet meer om duurzaam bouwen heen kunt. Sinds 1 januari 2018 moet je rekening houden met strengere EPB-eisen. Die eisen op het vlak van energieprestatie en binnenklimaat hebben een impact op de isolatie, verwarmings- en andere installaties, ventilatie en oververhitting van gebouwen en worden in de toekomst nog strenger. Nieuwbouwwoningen moeten in 2021 bijvoorbeeld voldoen aan een E-peil van 30 en een S-peil van 28. Wat dat concreet betekent? Dat ontdek je hieronder.

Het E-peil: een overkoepelend begrip

Het E-peil drukt de algemene energieprestatie van je woning uit. Hoe lager het cijfer, hoe lager je theoretisch energieverbruik. Isolatie en energie uit hernieuwbare bronnen zoals zonnepanelen of een warmtepomp halen, zijn twee essentiële vereisten voor een gunstig E-peil. Maar ook je keuze van installaties (voor onder meer verwarming, koeling en zonnepanelen, …) en ventilatie spelen een rol. Je uiteindelijke gewoontes en het verbruik van losse toestellen worden hierbij niet in rekening gebracht.

Van K-peil en netto-energiebehoefte naar S-peil

Het S-peil kent een score toe aan de energetische kwaliteiten van de ‘schil’ van je woning. Het vervangt sinds 1 januari 2018 het zogenaamde K-peil en de netto-energiebehoefte (NEB) voor nieuwbouwwoningen:

  • Het K-peil gaf de globale warmte-isolatie van een gebouw weer. Bijgevolg werd het bepaald door de isolatie van buitenmuren, daken, vloeren en vensters. Ook de compactheid en eventuele koudebruggen speelden een rol in het K-peil.
  • De NEB drukte uit hoeveel energie er nodig is om de temperatuur in een woning op peil te houden.

Het S-peil omvat al die factoren, maar heeft als grote voordeel dat het vollediger en preciezer is. Zo houdt het S-peil rekening met de vorm-efficiëntie van een woning, en niet uitsluitend met de compactheid.

Wat zeggen de huidige EPB-eisen?

In Vlaanderen moeten alle gebouwen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd, voldoen aan bepaalde energienormen, de EPB-eisen.

  • Sinds 1 januari 2018 mag het E-peil in nieuwbouw maximaal 40 bedragen, terwijl dat in 2017 nog 50 was. Het K-peil en de netto-energiebehoefte zijn vervangen door een S-peil dat maximaal 31 mag zijn.
  • Voor renovaties wordt er nog geen E- of K-peil berekend.
  • Voor ingrijpende energetische renovaties blijft het maximale E-peil 90, maar moeten er sinds 2018 wel extra inspanningen gedaan worden om hernieuwbare energie op te wekken: 15 kWh/jaar per vierkante meter vloeroppervlak.

Op naar BEN-woningen in 2021

Voor nieuwbouw zijn deze eisen in feite overgangsmaatregelen. In 2021 moeten nieuwe woningen immers ‘bijna-energieneutraal’ zijn. Dat betekent dat ze weinig energie verbruiken voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die toch nodig is, moet uit groene energiebronnen komen. Dat is uiteraard een goede zaak voor het milieu.

Omdat heel wat woningen nu nog slechte energieprestaties leveren, gaat de overgang geleidelijk. Zo mag het E-peil voor nieuwbouw in 2020 nog 35 bedragen en wordt dat pas vanaf 2021 30. Het S-peil mag nu nog 31 bedragen, en wordt in 2021 teruggeschroefd naar 28.

Toch hoef je niet tot die tijd te wachten om energiezuinig te bouwen. Het loont om meteen aan de toekomstige normen te voldoen, omdat je de investering vrij snel terugverdient. Vooral op je energiefactuur merk je een enorm verschil! Benieuwd hoe zo’n energiezuinige woning eruit kan zien? Ontdek het in onze BEN-kijkwoning te Erpe-Mere.

Wil je meer informatie over de isolatietechnieken die Blavier gebruikt voor sleutel-op-de-deurwoningen? Of heb je nog vragen over de EPB-eisen? Neem gerust contact op met onze bouwadviseurs!

 

SEO

Focus kw: EPB

Tags:

Afb titel: Zo ben je weer mee met de EPB-eisen

Afb tag: EPB

Meta titel:

Meta descr:

Delen