EPB? EPC? Waar gaat het over??

7 september 2011 -

Onlangs kondigde minister Freya Van den Bossche harde maatregelen aan tegen deskundigen die sjoemelen met het EPC. In 4 op de 10 certificaten zouden fouten zitten.

Maar wat is het EPC eigenlijk? En wat is het verschil met EPB? En kampt een EPB-verslag met dezelfde problemen?

Een energieprestatiecertificaat, kortweg EPC, is verplicht bij verkoop en verhuur van een bestaande woning en geeft info over het energieverbruik. Een EPB-verslag wordt opgemaakt bij nieuwbouw en is niet louter informatief: de nieuwbouw moet namelijk voldoen aan de EPB-normen.
 

De belangrijkste verschillen tussen beiden op een rijtje:

EPB EPC
Voor nieuwbouw Voor bestaande woningen (verplicht opgesteld voor verkoop en verhuur)
“energieprestatie en binnenklimaat”

“energieprestatiecertificaat”

VERPLICHTE NORMEN waaraan voldaan moet worden op verschillende niveaus:

    isolatiematerialen
    totale energieprestatie
    totaal energieverbruik
    ventilatie

GEEFT INFO over energieverbruik op basis van een aantal eigenschappen van het gebouw:

    isolatiematerialen
    verwarmingsinstallatie

Opgesteld door EPB-verslaggever (architect of ingenieur die geregistreerd werd bij Vlaams Energieagentschap) Opgesteld door energiedeskundige type “A”

Wat is een goede of slechte EPC-waarde?

Volgens het certificaat vallen woningen met een EPC-waarde van +/- 180 binnen de huidige nieuwbouweisen wat energieverbruik betreft. Deze waarde (of lager) kan je dus als goed beschouwen.

Wat is een goede EPB-waarde?

De huidige EPB-normen zijn streng en worden in de loop van de komende jaren alleen maar strenger. Momenteel mag een nieuwbouwwoning een E-peil van maximum 80 halen. Vanaf januari 2012 zal dit nog teruggebracht worden tot E70.

Hoe het ook zij, een nieuwbouwwoning zal zowat altijd energiezuiniger zijn dan een woning van een zekere leeftijd, tenzij deze natuurlijk zeer grondig gerenoveerd werd.

En die fouten in het EPC, zitten die ook in een EPB-certificaat?

Neen. Een EPB-certificaat wordt op een andere manier opgesteld en gecontroleerd. Het is minder onderhevig aan fouten dan dat bij het EPC momenteel het geval is. Hierbij moeten we ook nog onderscheid maken tussen een voorlopig EPB verslag die op voorhand opgemaakt wordt op basis van geschatte waarden en het definitieve EPB verslag die na de bouwwerken opgesteld wordt in functie van de gebruikte materialen.

Delen