BOUWGROND

Wat zijn de verschillende stappen in een bouwproject?
In een bouwproject moet je een aantal belangrijke stappen zetten. Eerst zoek je de firma die je woning zal bouwen. In die fase doe je inspiratie op en voer je gesprekken met bouwconsulenten. Nadat je je bouwgrond hebt gevonden en alle noodzakelijke studies (bodemonderzoek, berekeningen door een ingenieur, …) hebt laten uitvoeren, volgt een voorontwerp. Op basis daarvan kan je alles becijferen, een architect aanstellen en een bouwvergunning aanvragen. Na die stap begint de eigenlijke bouwfase met de grondwerken, de ruwbouw, het dak en het buitenschrijnwerk. Ten slotte volgen de technieken (verwarming, sanitair,…) en de afwerking (bepleistering, vloerafwerking, deuren,…) alvorens er sprake is van de voorlopige oplevering. Meer informatie over de verschillende stappen in een bouwproject vind je op deze pagina.
Wat is een funderingsplaat?
De funderingsplaat is een type fundering in de vorm van een platform, bestaande uit gewapend beton, dewelke het startpunt is voor de bouw van een woning. Het systeem zorgt voor een betere verdeling van de belasting op een minder stabiele bouwgrond. Voor het leggen van een funderingsplaat is een voorafgaand bodemonderzoek nodig. Bij Blavier voeren we systematisch zo’n bodemonderzoek uit, zodat we je een prijs kunnen voorstellen die gebaseerd is op jouw specifieke situatie.
Waar vind ik de stedenbouwkundige voorschriften voor mijn bouwgrond?
De stedenbouwkundige informatie is openbaar. Je vraagt ze gewoon op bij de gemeente waarin je bouwgrond (of de bouwgrond die je wil kopen) gelegen is.
Wat is een bodemonderzoek?
Bij een bodemonderzoek wordt met een reeks technische middelen de aard van de ondergrond in kaart gebracht. Op die manier kunnen we bepalen welk type fundering nodig is voor de goede stabiliteit van je nieuwbouw. Blavier voorziet standaard altijd een bodemonderzoek (grondsondering & ingenieursstudie) om verrassingen en supplementen gedurende de werken te vermijden.
Wat betekent gevelbreedte?
De gevelbreedte geeft de maximale breedte aan de straatzijde die je voor je nieuwbouw mag voorzien om een bouwvergunning te krijgen. Dat gegeven is bijzonder belangrijk wanneer je woning in een verkaveling ligt.
Wat is er belangrijk bij de keuze van een bouwgrond?
Wanneer je een bouwgrond kiest, moet je met vele elementen rekening houden: oriëntatie, niveau en kwaliteit van de bodem, stedenbouwkundige voorschriften, … Om een volledig zicht op alles te krijgen, moet je dus aandachtig zijn. Ga alvast naar ons artikel over de aankoop van een bouwgrond.