KOSTEN / PRIJS

Wat is een overbruggingskrediet ?
Een overbruggingskrediet wordt gebruikt om de bijdrage van de verkoop van een ander onroerend goed te financieren. Het is een lening waarvan het kapitaal aan het einde van het contract verschuldigd is. Gedurende de looptijd van dit contract betaal je alleen de rente.
Wat is inbegrepen in een All-in woning ?
Onze All-in woningen omvatten alle kosten verbonden het totale bouwproject. Deze kosten omvatten : de keuken, de laminaat in de slaapkamers,, de architectkosten en alle studies verbonden met de bouw van jouw woning. De enige onbekende factor die invloed kan hebben op de prijs, zijn de karakteristieken van jouw bouwgrond.
Hoeveel kost een woning per m² ?
De prijs van een woning is afhankelijk van diverse factoren. Bij het merendeel van onze klanten bevindt de prijs zich tussen 1.100€/m² en 1.300€/m² in sleutel-op-de-deur afwerking. Deze cijfers zijn uiteraard afhankelijk van het type project, type ondergrond, graad van afwerking en de grootte van de woning. Over het algemeen kan gesteld worden, hoe groter de woning hoe minder de kost per m² voor eenzelfde afwerkingsgraad.
Wanneer heb ik recht op 6% BTW ?
Om aanspraak te maken op 6% BTW (in plaats 21%), moet je aan strikte voorwaarden voldoen. Deze strikte voorwaarden alsook procedures om hier aanspraak op te maken, vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën : https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/bouwen
Hoeveel BTW moet ik op de bouw van mijn toekomstige woning betalen ?
In de meeste gevallen zal je 21% BTW op de totaalprijs van de bouw moeten betalen. In bepaalde gevallen kan de woning aan een verlaagd BTW-tarief onderworpen zijn.
Hoeveel kost een ingenieursstudie ?
De kost verbonden aan de ingenieursstudie is afhankelijk van de bewoonbare oppervlakte. De prijzen varieren van 1385€ voor woningen kleiner dan 250m² met funderingssleuven of een funderingsplaat tot 2770€ indien de woning groter is dan 250m² en/of met funderingen voor woningen met een kelder, palen of een combinatie van verschillende soorten fundering. De kostprijs van jouw ingenieursstudie staat duidelijk vermeld bij de offerte die je bij Blavier zal krijgen.
Hoeveel kost een grondsondering ?
De grondsondering, indien je deze door Blavier laat uitvoeren, kost 595€ excl. BTW (offerte 2020). Om betrouwbare resultaten te bekomen is het noodzakelijk minimaal 3 bodemonderzoeken (op verschillende plaatsen) van 10 ton te verrichten. Bovenop deze grondsondering is het noodzakelijk (en verplicht !) een percolatietest uit te voeren.
Zijn er registratiekosten verbonden aan de bouw van mijn woning ?
Neen, registratiekosten zijn enkel van toepassing bij de aankoop van een bouwgrond.
Hoeveel kost een architect ?
De kosten verbonden aan de architect hangt af van jouw persoonlijk project alsook de gekozen architect dewelke volledig onafhankelijk is van het bouwbedrijf. Als klant ben je volledig vrij in het kiezen van je eigen architect. Er is geen vaste prijs, elke architect is vrij kiezen wat hij aanrekent. Om deze kost beter in te schatten, mag je ervan uitgaan dat deze om en bij de 5% zal bedragen. Aarzel niet de website van de Orde van Architecten te bezoeken.
Wat is de prijs van een nieuwbouwwoning ?
De prijs van een nieuwbouwwoning is afhankelijk van diverse factoren :
  1. Volgens de regio waar de woning gebouwd zal worden. Elke regio heeft zijn eigen normen en verplichtingen die invloed kunnen hebben op de totale kostprijs.
  2. Volgens de kwaliteit van de bouwgrond : voor de bouw van jouw woning zal een grondsondering plaatsvinden die uiteindelijk zal bepalen welke fundering er zal moeten komen. Daarnaast heeft de hellingsgraad van de bouwgrond ook een effect op de uiteindelijke prijs.
  3. Volgens de gewenste afwerking : afhankelijk van de gewenste technologie of afwerking, zal je uiteindelijke keuze een niet te onderschatten impact hebben.
Om een beter idee te hebben van de kostprijs van jouw toekomstige woning, raden wij aan direct contact op te nemen met jouw persoonlijke bouwadviseur. Hij/zij zal je met veel plezier een eerste schatting geven van jouw droomwoning met de gewenste afwerking.
Moet er een voorschot betaald worden bij het tekenen van een contract voor de bouw van mijn woning ?
Elke bouwonderneming die de wet Breyne respecteert zal maximaal 5% voorschot van de totale contractwaarde aanrekenen. Ernstige bouwondernemingen vragen over het algemeen geen voorschot bij de ondertekening van het contract. Dit gebeurt pas in een verder gevorderd stadium (opschortende voorwaarden opgeheven, vergunning verleend,…) of bij de opstart van de werken.
Wanneer betaal ik de bouw van mijn woning ?
De betaling van je woning gebeurt in schijven volgens de voortgang van de werken en volgens de voorwaarden die in jouw contract worden voorzien.