TERMIJNEN

Hoeveel tijd moet je rekenen om een bouwvergunning te bekomen?
In Vlaanderen laat de gemeente aan de aanvrager weten of zijn dossier al dan niet volledig is. Dat doet ze binnen de 20 dagen na het indienen van de aanvraag. Is het dossier niet volledig, dan wordt de termijn voor het onderzoek opgeschort tot de ontbrekende stukken in het bezit zijn van de gemeente. Die levert dan een nieuw document af om te bevestigen dat het dossier compleet is. Op dat document wordt ook de termijn aangegeven (30 of 115 dagen). In Wallonië varieert de termijn voor het bekomen van een bouwvergunning tussen 30 en 115 dagen. Hij hangt af van de diensten die al dan niet door de gemeente worden geraadpleegd. Aan deze termijn kunnen nog 30 dagen extra worden toegevoegd. Die mogelijkheid wordt voorzien door het nieuwe Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling. De verlenging van de termijn wordt niet automatisch toegepast. Het is de gemeente die erover beslist.
Wanneer valt het bouwverlof?
Het bouwverlof is in de gewesten verspreid over verschillende periodes. Het valt over het algemeen in de zomer- en wintermaanden. Meer info over het bouwverlof 2020 vind je hier.  
Hoeveel tijd neemt een nieuwbouw in beslag?
De tijd die nodig is voor de bouw van jouw woning is tweeledig: de voorbereidingsfase en de bouwfase. De eerste fase is afhankelijk van meerdere factoren (aankoop bouwgrond, vergunningen, financiering,…) dewelke meestal onafhankelijk zijn van de bouwonderneming. De tweede fase, de werken, mag je er over het algemeen van uitgaan dat een nieuwbouw voltooid is binnen de 12 maanden na de grondwerken.