Het belang van een EPB-verslag of energieprestatiecertificaat

13 april 2016 -

Heb je verhuisplannen? Dan leer je het best het energieprestatiecertificaat of EPC kennen. Je kunt namelijk geen huis kopen, verkopen of huren zonder bijhorend EPC. Maar wat is dit document precies? Welke impact heeft het energieprestatiecertificaat op de verkoop? Welke problemen kan het EPC opleveren en hoe kun je die nu al voorkomen? Je leest het hier.

Om te beginnen: wat is het EPC?

Het EPC-certificaat is een document dat belangrijke informatie over de energieprestaties van een bepaalde woning bundelt. Het houdt rekening met de gevel, isolatie, verwarming, warmwaterverwarming, ventilatie, … en hoe al deze elementen de woning meer dan wel minder energiezuinig maken. Op het energieprestatiecertificaat lees je het ‘energieprestatiekengetal’ af, beter bekend als de EPC-waarde. De EPC-waarde is een getal tussen 0 en 700 (en een letter van A tot G) dat uitdrukt hoeveel energie een woning jaarlijks verbruikt per vierkante meter, uitgedrukt in kWh/m2/jaar. Hoe lager de EPC-waarde, hoe zuiniger de woning en hoe minder je dus zult betalen om je huis te verwarmen.

Het EPC is wettelijk verplicht in België bij elke verkoop of verhuur van een woning. Het EPC (voor bestaande gebouwen) en EPB-verslag (voor nieuwbouw) worden opgesteld door een energiedeskundige en blijven tien jaar geldig.

Wanneer moet je een energieprestatiecertificaat aanvragen?

Het EPB-verslag en het energieprestatiecertificaat zijn in het leven geroepen door de Europese Unie. De Belgische federale overheid heeft de deelstaten (Vlaanderen, Brussel en Wallonië) vervolgens de taak gegeven het EPC nauwgezet op te volgen. Door deze regeling zijn er enkele verschillen ontstaan tussen de verschillende gewesten. Toch zijn de regels over het algemeen erg gelijklopend:

  • Of je nu in Vlaanderen, Brussel of Wallonië woont, je moet altijd over een EPC-certificaat beschikken bij de verkoop en verhuur van een bestaand huis of appartement waarvan de bouwvergunning vóór 1 mei 2010 is aangevraagd. Het document moet overgedragen worden aan de koper bij de ondertekening van het compromis of aan de huurder bij de ondertekening van het huurcontract.
  • Voor een bestaand, niet-residentieel gebouw, zoals een kantoorgebouw of winkel, is het EPC in principe ook verplicht. Alleen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de procedure al in werking getreden. In Vlaanderen is de invoerdatum nog niet bekend.
  • Dateert de aanvraag van de bouwvergunning van ná 1 mei 2010? Dan moet je alleen een EPB-verslag aanvragen wanneer het om een eengezinswoning of appartement gaat. Voor andere soorten nieuwbouw is de juiste procedure nog niet ontwikkeld, aldus de overheid.

Zoals je merkt, is de wetgeving rond energieprestaties nog volop in ontwikkeling en kan er op korte tijd veel veranderen. Vraag een bouwspecialist om meer informatie zodat je tijdens je bouwproject altijd op de hoogte bent van de laatste nieuwe regelgeving.

Sancties

Bied je een onroerend goed te koop of te huur aan zonder over een EPC te beschikken? Dan kan de verkoop of verhuur in principe wel doorgaan, maar mag je wel rekenen op een flinke boete. Voor een ontbrekend certificaat, het niet vermelden van het EPC of onjuiste informatie over het EPC, riskeer je een administratieve geldboete van 500 tot zelfs 5000 euro.

Over welke documenten moet je beschikken?

Een correct EPC-certificaat – dat ook rekening houdt met de kleine details die je EPC-score aanzienlijk kunnen verbeteren – vergt een goeie voorbereiding. Idealiter stel je zelf een dossier samen met de nodige informatie voor de berekening van de EPC-waarde. Dit zijn documenten die nuttig kunnen zijn:

  • Alle documenten in verband met de bouw en/of de verrichte werkzaamheden aan het huis.
  • Een aanvraag voor een energie- of isolatiepremie of belastingvermindering.
  • Het attest van een luchtdichtheidstest.
  • Een factuur van je ventilatiesysteem met warmteterugwinning.
  • Een factuur van je energiezuinige verwarmingsinstallatie.
  • Een factuur en de garantie van je zonnepanelen.
  • De bouwvergunning(en).

Heb je meer vragen over de energieprestatie van je (nieuwbouw)woning? Blavier staat je bij met raad en daad.

Delen