Impact van de oriëntatie van de woning

15 juni 2015 -

Het belang en de impact van de oriëntatie van een woning wordt nog steeds onderschat. Simulaties tonen echter aan dat de oriëntatie van een woning een spectaculaire impact kan hebben op het comfort en de verwarmingskosten. Bovendien is het ook een belangrijke factor bij het berekenen van de energiepresaties van je woning.

Bij woningen met standaard isolatie kan een goede oriëntatie en het ontwerp van uw woning al snel 10% tot 30% verschil uitmaken op uw energieconsumptie, wat gelijk staat aan enkele honderden euro’s besparing op uw energiefactuur. Bij lage energie- en passiefwoningen kan de impact zelfs tot 70% gaan. En dit zonder ook maar de minste investering, behalve dan het beetje denkwerk door u en uw architect bij aanvang van uw project. Daarom gaan we vandaag dieper in op de verschillende aandachtspunten voor een optimale oriëntatie van uw woning.

Oriëntatie van de bouwgrond: in harmonie met de omgeving, zon en wind

Een goede oriëntatie van de woning, begint reeds bij de bouwgrond. Te vaak wordt er van uitgegaan dat een zuidgerichte grond ideaal is en een noordgerichte grond best vermeden wordt. De oriëntatie ten opzichte van het zuiden is echter niet het enige element dat van belang is! Een optimaal georiënteerde woning staat in harmonie met haar omgeving en de natuurelementen. De zonneschijn op de grond, de hellingsgraad, het reliëf en de vegetatie bepalen de mate waarin u de wind- en zonne-energie kan benutten.

Inspelen op Noord-Zuid

Veeleer dan een zuidgerichte bouwgrond, is het belangrijk dat de grond toelaat om een woning te bouwen die open is naar het zuiden en eerder gesloten naar het noorden. Dit houdt in dat het zonlicht, vooral in de winter, niet geblokkeerd wordt door hoge bebouwingen, heuvels en andere obstakels. U hebt er immers baat bij om die winterzon zoveel mogelijk te benutten voor het opwarmen van uw woning.

Het komt er dus vooral op aan om samen met uw architect in functie van uw bouwgrond te denken: de juiste woning is de woning die aangepast is aan de grond waar ze op staat.

TIP: Liever loofbomen dan naaldbomen

Woning oriëntatie

Woning oriëntatie

Het klinkt misschien wat vergezocht, maar loofbomen geven een goede bescherming tegen oververhitting in de zomer. In de winter verliezen deze bomen hun bladeren dan weer zodat u volop geniet van de warmte van de winterzon!

Architecturaal concept: open naar het zuiden, gesloten naar het noorden

Eens de bouwgrond gekozen, komt het erop aan de woning optimaal te ontwerpen in functie van haar oriëntering. Daarbij denken we aan volgende zaken.

Grote ramen naar het zuiden

Ramen hebben uiteraard een esthetische functie maar vormen op isolatiegebied de zwakke schakel in uw woning. Een raam laat anderzijds veel zonlicht en zonnewarmte binnen. Het komt er dan ook op aan om meer glas te voorzien daar waar zonlicht aanwezig is en de ramen tot een minimum te beperken aan de noordzijde van de woning. Overdrijf echter niet! Het risico op oververhitting is immers reëel. Ook een zuidgerichte veranda is een grote meerwaarde. Je geniet dan immers van het serre-effect.

TIP: dakoversteek tegen oververhitting

Woning oriëntatie

Woning oriëntatie

De zon staat in de zomer hoger dan in de winter. Een dakoversteek kan hier dan ook een belangrijke rol spelen om de zon tegen te houden. De vuistregel is dat de dakoversteek 60% moet bedragen van de hoogte die u wil beschermen.

Open bebouwing versus halfopen of gesloten bebouwing

Een open bebouwing laat een vrijere indeling van de ruimtes toe maar in een halfopen of gesloten bebouwing wordt het verliesoppervlak dan weer beperkt. Deze laatste levert dan ook al snel een voordeel van 6 punten op voor de K-waarde wat de energieprestaties van uw woning weer ten goede komt.

Binnenindeling van de woning: Leef mee met de zon!

Het basisconcept hier bestaat eruit om uw woning in te delen in functie van het tijdstip waarop u de verschillende ruimtes gebruikt. Ruimtes waar u vooral ’s morgens verblijft, kunnen best naar het oosten gericht worden, zodat u opstaat met de zon. ’s Avonds zit u best in het westelijke gedeelte van uw woning om te genieten van de avondzon.

TIP: Slaapkamers op de hoeken, badkamers aan de binnenkant

Behalve de oriëntatie van de ruimtes op de verdieping, kan u ook rekening houden met de verliesoppervlakte. Ruimtes in de hoeken hebben 2 wanden naar buiten en verliezen dus meer warmte dan ruimtes ‘binnenin’. Net daarom is het een goed idee om de badkamer best zoveel mogelijk aan de binnenkant van uw woning in te plannen en de slaapkamers op de hoeken.

Professioneel advies op maat van jouw bouwgrond

Iedere woning of bouwgrond is natuurlijk anders maar er zijn wel algemene regels of adviezen die op de meeste situaties toegepast kunnen worden. Onze experts staan dan ook steeds voor je klaar met professioneel advies op maat van jouw bouwgrond. Zo ben je er zeker van je kiest voor een optimale oriëntatie waar je maximaal de vruchten van kan plukken.

Contacteer ons vrijblijvend met je vragen of vraag je gratis catalogus aan met uitgebreide informatie over de ideale woningoriëntatie.

Delen