Is klein bouwen beter voor het milieu?

3 August 2016 -

De wereldbevolking neemt nog altijd toe. De aardoppervlakte en de natuurlijke bronnen van onze planeet daarentegen blijven gelijk. Hoe kunnen we dat gebrek aan ruimte verzoenen met ecologisch bewust wonen? Schuilt het geheim in klein wonen? Ontdek hoe je het milieu én je portefeuille spaart.

Klein wonen: ja, maar …

De bouwsector is een grote verbruiker van energie. Ecologische oplossingen zoeken, is dan ook van essentieel belang om blijvend een leefbare omgeving te garanderen. Het voordeel van klein wonen is dat het ook een kleinere ecologische voetafdruk met zich meebrengt. Kleine huizen verbruiken minder energie en kunnen door het gebruik van autonome systemen (zonnepanelen, regenwaterrecuperatie …) zo goed als zelfvoorzienend zijn. Nog voordelen: kleine huizen kosten minder bij de aankoop of bij de bouw en je betaalt er ook minder belastingen op!

Klein bouwen

Een kwestie van budget

Als je budget beperkt is, kan het verleidelijk zijn om te besparen op de kwaliteit van de materialen of de toestellen om toch maar een groot woonoppervlak te hebben. Deze ‘oplossing’ is op lange termijn hoe dan ook niet ideaal. De gevolgen voor het milieu kunnen zelfs rampzalig zijn: als je isolatie van mindere kwaliteit is, zal je meer verwarmingskosten hebben en zal het isolatiemateriaal ook sneller vervangen moeten worden. Dat zorgt op zijn beurt dan weer voor meer onderhoudskosten én het heeft een grotere impact op het milieu.

Wat dan met grote woningen?

Dat klein wonen beter is voor het milieu, lijdt geen twijfel. Maar dat is enkel zo als je kwaliteitsvolle materialen gebruikt. Voor grote woningen geldt hetzelfde. Als je bouwgrond groot genoeg is en je budget laat het toe, is het ook mogelijk om een ruimere woning te bouwen die weinig belastend is voor het milieu. Bij een bouwproject dat het milieu respecteert, is het vooral belangrijk om te kiezen voor ecologisch verantwoorde materialen.

Ben je van plan om een woning te bouwen en ligt het milieu je na aan het hart? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de experten van Blavier. We helpen je met plezier bij je bouwproject.

Delen