Medewerker van Blavier in de spotlights: Patricia Beuckx

24 november 2011 -

In deze rubriek stellen we regelmatig een collega van ons aan u voor: een werknemer van Woningen Blavier die ons meer vertelt over zijn of haar functie, dagindeling,… Met deze blik achter de schermen verduidelijken we het bouwproces en geven we u een inkijk in onze dagelijkse manier van werken. Ditmaal hebben we een afspraak met Patricia Beuckx, verantwoordelijke voor o.a. het technisch en administratief secretariaat.

Waaruit bestaat je functie?

Ik verzorg de administratieve opvolging van het volledige bouwdossier van al onze klanten en dit vanaf het moment dat de klant zijn contract ondertekent tot op het moment dat de werken kunnen beginnen: op dat moment neemt de projectleider het van mij over.

Concreet betekent dit dat ik onze klanten bijsta bij allerhande administratieve procedures: bij het bouwen van een woning komen over het algemeen nogal wat paperassen kijken. Als je zelf ooit gebouwd hebt dan weet je dat… Dankzij onze ervaring kennen wij deze procedures natuurlijk goed en voor ons is het dan ook niet moeilijk om onze klanten de weg te wijzen. Of het nu over het sluiten van een hypothecaire lening gaat, of over het aanvragen van een grondsondering,… de mensen kunnen bij mij terecht met al hun vragen.

Waarom doe je je job graag?

Ik doe mijn werk graag omdat ik zoveel erkenning van de klanten krijg. Door mijn ervaring, kan ik onze klanten veel tijd doen besparen. Zo raad ik iedereen bijvoorbeeld aan om niet te wachten op de bouwvergunning voordat ze een grondsondering aanvragen. Dit houdt inderdaad een –zeer klein- risico in, maar bespaart onze klanten al snel enkele weken tot maanden. En iedereen heeft natuurlijk graag dat het vooruit gaat! Hoe sneller ik het dossier aan de werfleider kan overmaken voor het opstarten van de werken, hoe beter! Want zo sluit ik mijn taak af met een gelukkige klant!

Delen