Niet elke energiezuinige woning is een passiefwoning: de verschillen uitgelegd

8 oktober 2015 -

Termen zoals passiefwoning, BEN-woning en nulenergiewoning worden te pas en te onpas verkeerd gebruikt. Nochtans heeft elk type energiezuinige woning duidelijk omschreven criteria. We zetten de puntjes op de i en beschrijven hoe deze energievriendelijke woningen van elkaar verschillen.

Wat is een lage-energiewoning?

In een lage-energiewoning ligt de energiebehoefte aanzienlijk lager dan in een traditionele woning. Het jaarlijks energiegebruik bedraagt maximaal 30 kWh/m². Om zulke resultaten te behalen, moet de woning aan strikte voorwaarden voldoen, zoals isolatie van vloeren en muren (isolatiediktes tussen 15 à 20 cm), luchtdichtheid, hernieuwbare energie, de keuze van het schrijnwerk, enzovoort. Kortom, alle nodige voorwaarden en maatregelen om een K-peil te behalen dat gelijk is aan of lager is dan 33 en een E-peil dat tussen E0 en E50 ligt.

De passiefwoning: nu al de norm in Brussel

In een passiefwoning ligt de energiebehoefte nog lager. Het verbruik mag maximaal 15 kWh/m² per jaar bedragen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de passiefhuisstandaard sinds 1 januari 2015 gehanteerd; in de rest van België is ze nog niet verplicht. Om aan de passiefnorm te voldoen, moet de isolatie sterk opgeschroefd worden. De exacte isolatiedikte hangt af van het gebruikte materiaal, maar de diktes schommelen tussen 20 à 35 cm voor de vloer, 29 à 40 cm in de muur en minstens 40 cm in het dak.

Daarnaast weegt ook de keuze van beglazing door op de energieprestaties van de woning. De voorkeur gaat steeds uit naar driedubbele beglazing of hoogrendementsglas. Daarnaast dragen een mechanisch ventilatiesysteem (bij voorkeur een systeem met dubbele flux) en een performante verwarmingsinstallatie (warmtepomp met buffervat in combinatie met zonnepanelen) bij aan een aangenaam binnenklimaat zonder de energiebehoefte de lucht in te jagen.

Wat zijn de normen voor een nulenergiewoning?

Deze normen stemmen overeen met wat de Europese Commissie oplegt voor alle nieuwbouwprojecten vanaf 2021. We praten dan over woningen die voldoen aan de voorwaarden van een passiefwoning (maximaal 15 kWh/m² per jaar) én de resterende energievraag compenseert door ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie. De woning maakt dus gebruik van hernieuwbare energie voor de verwarming en de productie van warm water. Dit brengt een aanzienlijke investering met zich mee, maar die investering betaalt zich op termijn terug door de besparingen op uw energiefactuur.

Het positiefhuis gaat nog een stapje verder

Zoals zijn naam al doet vermoeden, is het doel van een positiefhuis om meer energie op te wekken dan ze verbruikt. Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met de gebruikte grondstoffen en hun impact op het milieu. Voor de bouw van positiefhuizen wordt daarom gewerkt met materialen als stro, hout en aarde. Reken op een investering die 15 à 20 procent hoger ligt dan de investering in een traditionele woning. Ook deze investering betaalt zich op termijn terug aangezien je amper of geen energiekosten hebt.

Sterke energieprestaties staan bij Woningen Blavier voorop en we hechten veel belang aan het bouwen van woningen met optimale energieprestaties. In onze energiegids kom je meer te weten over hoe we uw woning ecologisch bouwen.

Delen