Sleutel-op-de-deur woningen en de wet Breyne

De wet Breyne of de woningbouwwet van 9 juli 1971 werd in het leven geroepen om de koper en verkoper/bouwfirma van sleutel-op-de-deur woningen of woningen op plan te beschermen. De bouwer/verkoper/sleutel-op-de-deur bouwfirma van een huis en de koper van deze woning worden namelijk op verschillende vlakken beschermd. Deze wet is dwingend, wat betekent dat men er niet van kan afwijken.

Wet Breyne

De wet Breyne wil ervoor zorgen dat jij als toekomstige eigenaar de nodige en ook de juiste informatie krijgt van de verkoper of bouwfirma. Daarom zijn wij wettelijk verplicht om een aantal punten in ons contract op te nemen. Zo zal jij er bijvoorbeeld zeker zijn van volgende zaken:

  • je voorschot bedraagt maximaal 5 % van de totaalprijs
  • je totaalprijs ligt voor de start van de werken vast
  • Woningen Blavier is gebonden aan strenge aansprakelijkheidsregels. Zo zijn we verantwoordelijk voor verborgen gebreken, maar we zijn ook 10 jaar aansprakelijk voor zware, zelfs zichtbare gebreken.
  • Jouw tussentijdse facturen mogen niet hoger liggen dan de kostprijs van de uitgevoerde werken. Dat wil zeggen dat je dus altijd pas na uitvoering van de werken moet betalen.
  • Er wordt een verplichte waarborg voorzien
  • De oplevering gebeurt in twee fasen. Tussen de voorlopige oplevering en de definitieve oplevering moet minimum 1 jaar liggen.

Als er iets in de overeenkomst in strijd zou zijn met de wet Breyne, dan zijn deze clausules nietig.

Bouwwerken zelf coördineren

De wet Breyne is enkel geldig voor werken uitgevoerd door een aannemer voor een instapklare woning.  Indien je dus zelf verschillende aannemers onder de arm neemt, en zelf de werken coördineert, of door een architect laat coördineren, dan is deze wet niet van toepassing.