Ventilatiesysteem D slecht voor de gezondheid?

24 november 2011 -

De waarheid over ventilatiesysteem D en het effect op je gezondheid

De afgelopen maanden verschenen er heel wat persartikels over gezondheidsproblemen bij mensen die in lage-energie of passiefwoningen leven. Hierbij wordt de link gelegd naar de luchtdichtheid en het ventilatiesysteem D. Is een systeem D werkelijk problematisch of wordt er wat te sterk gereageerd? We geven u graag onze visie!

Systeem D, wat?

Met een ventilatie D bedoelt men een systeem dat werkt op basis van een mechanisch toe- en afvoer van de lucht. Met andere woorden, de ventilatiemotor, meestal in de zolder, zuigt verse lucht in de woning en duwt de ‘slechte’ lucht naar buiten. Meestal wordt hierbij ook met warmtewisselaar gewerkt, waarbij de verse lucht opgewarmd wordt door de uitgaande lucht, kwestie van niet onnodig koude lucht in de woning te laten.Allereerst een klein woordje uitleg over het ventilatiesysteem zelf.

Het meest gangbare alternatief vandaag is een ventilatie C. Hierbij wordt de lucht ook mechanisch weggezogen, maar gebeurt de aanvoer op natuurlijke wijze, meestal via roosters boven de ramen.

Ook hier bestaan tal van alternatieven voor een betere energieprestatie. Hierbij denken we dan aan de zelfregelende systemen die enkel koude lucht binnenlaten wanneer het nodig is, maar evenzeer aan systemen die met sensoren werken om een optimale werking te garanderen.

Wat zijn de voordelen van de systemen? 

De uitleg geeft eigen het antwoord al. Doordat een ventilatie D meestal met een warmtewisselaar werkt, komt geen koude lucht binnen in de woning, zodat de woning ook minder moet opgewarmd worden. Dit geeft dus een betere energieprestatie en daardoor ook een beter E-peil.

Het nadeel is echter dat dit systeem vrij veel onderhoud vergt (kuisen van de buizen en vervangen van de filters) en dus wat discipline van de bewoners vraagt.

Een systeem C is veel eenvoudiger in het gebruik en is qua technologie reeds verder gevorderd dan de systemen D. Blijft echter dat koude lucht rechtstreeks de woning binnenkomt, wat uiteraard extra verwarming vergt.

Wat zijn de problemen van systeem D dan precies?

Het is dus zeker niet zo dat een ventilatiesysteem D problemen veroorzaakt. Veeleer dan in het systeem, schuilt het gevaar in het gebruik ervan. Een goed onderhouden systeem D is zeker een meerwaarde, maar als het slecht gebruikt wordt, zijn daar een aantal gezondheidsrisico’s aan verbonden. In slecht onderhouden buizen en filters kunnen zich tal van bacteriën en ziektekiemen vestigen die dan mee met de verse lucht in de woning geblazen worden.

Kiezen voor een C of een D?

Elk systeem heeft zijn eigen voor- en nadelen. Het antwoord is dan ook gebonden aan de verwachtingen en wensen die je hebt voor jouw woning. Vanuit het gebruiksperspectief is een systeem C of C+ voorlopig de beste keuze, vanuit het perspectief van de energieprestatie van de woning is een systeem D de beste keuze.

Delen