Wat doet een werfleider bij Woningen Blavier?

12 décembre 2014 -

Een bouwproject is een belangrijke stap in het leven van een kandidaat-bouwer! Het is dan ook van cruciaal belang om er zeker van te zijn dat alle bouwstappen correct worden uitgevoerd door een werfleider. Maar hoe kun je ervoor zorgen dat een werf in zijn geheel goed wordt opgevolgd?

Om het antwoord te geven op die vraag, gaan we even dieper in op de rol van een werfleider bij Blavier.

Gerlando Taranto, Technisch Directeur bij Blavier, beschrijft de rol van een werfleider in drie pijlers: begeleiding, coördinatie en opvolging.

« De werfleider is de centrale contactpersoon van bij het begin van de werken tot aan de oplevering van de woning.Hij begeleidt onze klanten van het begin tot het einde van hun werf.Hij is ook degene die alles coördineert: de planning, de werken en de onderaannemers.Daarnaast informeert hij onze klanten over de voortgang van de werken, nodigt hij hen uit op werfvergaderingen, beantwoordt hij hun vragen en adviseert hij hen bij de verschillende keuzes, waarbij de klant keer op keer centraal staat.Precies die diversiteit maakt het werk van onze werfleiders zo leuk en leerrijk! »  

Een werfleider geeft de nodige begeleiding

Het werk van de werfleider begint zodra het administratieve dossier van zijn klanten compleet is. Een overgangsvergadering met de bouwadviseur, de architect en zijn klanten geeft hem meer inzicht in het dossier en biedt hem de mogelijkheid om zich voor te stellen aan zijn klanten. « Blavier draagt begeleiding hoog in het vaandel en dus vinden we het echt belangrijk dat alle partijen elkaar ontmoeten bij de start van het project. »

De werfleider wordt op dat moment de boordcommandant van de werf, en blijft dat tot aan de voorlopige oplevering.

Hij moet in de eerste plaats zijn klanten informeren over het verloop van hun bouwproject. Hij overloopt samen met hen de verschillende elementen en stelt een uitvoeringskalender op. Zo weten zijn klanten wanneer ze bepaalde beslissingen moeten nemen en blijven ze op de hoogte van de cruciale stappen in hun project.

Daarnaast begeleidt hij zijn klanten in de verschillende stappen: hij geeft hen het nodige advies en de noodzakelijke informatie om de juiste keuzes te maken.

Maar zijn begeleidende rol gaat nog een stapje verder. Hij is ook het aanspreekpunt voor de kandidaat-bouwers bij eventuele vragen, wijzigingen of opmerkingen met betrekking tot hun werf. Hij is hun voornaamste contactpersoon en fungeert als een echte partner bij de realisatie van hun project.

« Onze werfleiders organiseren vergaderingen op strategische momenten in het bouwproces. Ze doen dat niet alleen om onze klanten te informeren over de voortgang van hun project, maar ook om te luisteren, eventuele vragen te beantwoorden en het juiste advies te geven, » aldus Gerlando Taranto.

Coördinatie

De bouw van een woning verloopt via de coördinatie van verschillende vakgebieden. Dat is meteen ook de reden waarom een goede werfleider de kunst van het plannen perfect moet beheersen.

Het is zijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de werf correct verloopt en dat alle interventies naadloos op elkaar aansluiten.

« De planning en de voorbereiding van bestellingen bij onze onderaannemers behoren tot de coördinerende taken van een werfleider, maar hij moet ook de voortgang van de werf controleren en de verschillende taken verdelen, » legt Gerlando Taranto uit.

De werfleider is de dirigent, die ervoor zorgt dat het bouwproject binnen een optimale termijn wordt afgerond.

Opvolging

Naast de begeleiding en coördinatie is de werfleider ook verantwoordelijk voor de opvolging van de werken die de verschillende vakspecialisten uitvoeren. Hij gaat regelmatig langs op de werf, om ervoor te zorgen dat de uitvoering van de werken perfect beantwoordt aan het lastenboek en de wensen van zijn klanten worden gerespecteerd.

« De frequentie van de werfbezoeken door onze werfleiders varieert naargelang de fase waarin de werf zich bevindt.Het spreekt voor zich dat onze werfleiders regelmatig langsgaan op hun werven, om ervoor te zorgen dat de uitvoering beantwoordt aan de kwaliteitseisen en dat alles volgens plan verloopt, » voegt Gerlando Taranto daar nog aan toe.

Ook de architect van het project houdt op de werf een oogje in het zeil. De rol van de werfleider loopt dus eigenlijk parallel aan die van de architect. Hij houdt rekening met de eventuele opmerkingen en suggesties van de architect en voegt ze toe aan zijn eigen vaststellingen. Hij informeert de verschillende partijen over de uit te voeren wijzigingen en zorgt ervoor dat dit gebeurt volgens de regels van de kunst.

Een werfleider is de garantie op een geslaagd bouwproject. Precies daarom vinden we het bij Blavier heel belangrijk dat onze werfleiders toezien op de kwaliteit van onze bouwprojecten. Ze worden permanent opgeleid in de nieuwste bouwtechnologieën, om het goede verloop van onze werven maximaal te garanderen.

Partager