DE STAPPEN VAN EEN PROJECT
BIJ BLAVIER

STAP EEN :
DE KEUZE VAN DE PROFESSIONAL

DE ARCHITECT:

De architect is verantwoordelijk voor het ontwerpen van een project op maat, van het ontwerp van de plannen tot de oplevering van het huis.

HET BOUWBEDRIJF:

Net als de architect ondersteunt de aannemer zijn klanten en zorgt hij ervoor dat alle vakmensen de plannen nauwkeurig uitvoeren en dat het werk correct en op tijd wordt voltooid.

STAP TWEE :
HET TERREIN VINDEN

Het terrein moet geschikt zijn voor de behoeften en wensen van de toekomstige eigenaars en voldoen aan de milieu- en stedenbouwkundige normen. De locatie van de grond is ook cruciaal voor de toegankelijkheid van voorzieningen.

STAP DRIE :
BEGINNEN MET JE BOUWPROJECT

Dromen is natuurlijk niet verboden, maar als je bouwproject moet voldoen aan je wensen, moet je ook rekening houden met de stedenbouwkundige voorschriften en je budget.

Je budget is een bepalende factor bij de bouw van je huis. Het is dus belangrijk om precies te weten hoeveel je je kunt veroorloven.

Als je weet wat je budget is, kun je het totale netto budget berekenen dat je kunt besteden aan de bouw van je huis.

STAP VIER :
DE BOUW VAN HET HUIS

RUWBOUW :

Leggen van de stoelen om de bouwplaats af te tekenen. Grondwerken: verwijderen van de grond en bouwen van de hindernissen. Storten van de funderingen en creëren van kelders en/of geventileerde ruimtes.

Ophogen van de muren:

samenstellen van de blokken, leggen van de isolatie en bakstenen. Opmeten van de raamkozijnen Aanbrengen van het raamwerk Het dak bedekken De ramen plaatsen De afwerkingsposten: Infrezen van sleuven in de muren voor de kabels/leidingen. Bepleistering en dakisolatie. Aanleg van kabels en leidingen. Aanbrengen van de dekvloeren en tegels. Installatie van sanitaire toestellen, stopcontacten/schakelaars, verwarming, enz. Meten van het binnenschrijnwerk. Voegen van de gevels van het huis. Plaatsen van het binnenschrijnwerk.

STAP VIJF: DE OPLEVERING VZN HET HUIS

DE VOORLOPIGE OPLEVERING:

De voorlopige oplevering vindt plaats aan het einde van de werken. Dit gebeurt in jouw aanwezigheid, samen met jouw werfleider en jouw architect. Tijdens deze inspectie wordt jouw nieuwe woning grondig bekeken en wordt een proces-verbaal opgesteld waarin mogelijke punten die moeten worden gecorrigeerd of afgewerkt, worden vermeld. Het is ook de dag waarop de sleutels worden overhandigd.

DE DEFINITIEVE OPLEVERING:

De definitieve oplevering vindt een jaar later plaats, zodat je goed kunt inschatten of jouw huis bestand is tegen alle seizoenen. Gebreken die tijdens deze periode nog verschijnen, moeten worden verholpen vóór de definitieve oplevering.