FAQ

Een studieovereenkomst is een contractueel document tussen jou en Blavier dat je toelaat om één of meerdere voorstudies uit te voeren om de meest nauwkeurige schatting van jouw bouwproject (funderingen, stabiliteit, isolatie, enz.) zonder enige verplichting tot de bouw van je huis.

Dit gaat van bodemonderzoek tot ingenieursstudie en/of EPB-onderzoek.

Wanneer je ons de uitvoering van deze studies toevertrouwt via een studieovereenkomst, voeren wij de opdracht(en) uit en geven wij je vervolgens een prijs die rekening houdt met deze resultaten en jouw voorontwerp.

Daarna kan je nog beslissen om een ​​definitief contract met Blavier te tekenen.
Indien je geen definitief contract met Blavier wenst te ondertekenen, rekenen wij enkel het bedrag van de uitgevoerde studies aan.

Een open ruwbouw omvat alle elementen die te maken hebben met de stabiliteit van het gebouw, het metselwerk en eventueel de dakconstructie. De woning is echter lang niet voltooid en vele elementen ontbreken nog: buitenschrijnwerk, afwerking (zoals vloerbekleding), technische installaties, …

Sleutel-op-de-deur wordt vaak fout geïnterpreteerd. Velen denken dan aan de bouw van typewoningen die je niet kan aanpassen. Niets is minder waar. Een sleutel-op-de-deur-woning kan je volledig personaliseren, volgens je eigen smaak en wensen. Je kan alles – werkelijk alles – aanpassen. Bekijk alvast onze inspiratiemodellen.

Het antwoord is dus ja: sleutel-op-de-deur betekent ook bouwen op maat.

Wanneer je een bouwgrond kiest, moet je met vele elementen rekening houden: oriëntatie, niveau en kwaliteit van de bodem, stedenbouwkundige voorschriften, … Om een volledig zicht op alles te krijgen, moet je dus aandachtig zijn. Je vindt meer informatie over ons dit onderwerp op onze website

De gevelbreedte geeft de maximale breedte aan de straatzijde die je voor je nieuwbouw mag voorzien om een bouwvergunning te krijgen. Dat gegeven is bijzonder belangrijk wanneer je woning in een verkaveling ligt.

Een winddichte ruwbouw omvat alle elementen van de basisruwbouw (grondwerken en metselwerk), aangevuld met alles wat het huis afsluit: de dakconstructie en het buitenschrijnwerk. Dat is al heel wat, maar de afwerking (plafonds, tegels, dekvloer, …) en de aansluitingen van water, gas en elektriciteit zijn niet inbegrepen.

De betaling van je woning gebeurt in schijven volgens de voortgang van de werken en volgens de voorwaarden die in jouw contract worden voorzien.

Elke bouwonderneming die de wet Breyne respecteert zal maximaal 5% voorschot van de totale contractwaarde aanrekenen.

Ernstige bouwondernemingen, zoals Blavier, vragen over het algemeen geen voorschot bij de ondertekening van het contract. Dit gebeurt pas in een verder gevorderd stadium (opschortende voorwaarden opgeheven, vergunning verleend,…) of bij de opstart van de werken.

De prijs van een nieuwbouwwoning is afhankelijk van diverse factoren :

  1. Volgens de regio waar de woning gebouwd zal worden. Elke regio heeft zijn eigen normen en verplichtingen die invloed kunnen hebben op de totale kostprijs.
  2. Volgens de kwaliteit van de bouwgrond : voor de bouw van jouw woning zal een grondsondering plaatsvinden die uiteindelijk zal bepalen welke fundering er zal moeten komen. Daarnaast heeft de hellingsgraad van de bouwgrond ook een effect op de uiteindelijke prijs.
  3. Volgens de gewenste afwerking : afhankelijk van de gewenste technologie of afwerking, zal je uiteindelijke keuze een niet te onderschatten impact hebben.

Om een beter idee te hebben van de kostprijs van jouw toekomstige woning, raden wij aan direct contact op te nemen met jouw persoonlijke bouwadviseur. Hij/zij zal je met veel plezier een eerste schatting geven van jouw droomwoning met de gewenste afwerking.

De kosten verbonden aan de architect hangt af van jouw persoonlijk project alsook de gekozen architect dewelke volledig onafhankelijk is van het bouwbedrijf. Als klant ben je volledig vrij in het kiezen van je eigen architect. Er is geen vaste prijs, elke architect is vrij kiezen wat hij aanrekent. Om deze kost beter in te schatten, aarzel niet de website van de Orde van Architecten te bezoeken.

Neen, registratiekosten zijn enkel van toepassing bij de aankoop van een bouwgrond.

De grondsondering, indien je deze door Blavier laat uitvoeren, kost 595€ excl. BTW. Om betrouwbare resultaten te bekomen is het noodzakelijk minimaal 3 bodemonderzoeken (op verschillende plaatsen) van 10 ton te verrichten.

De kost verbonden aan de ingenieursstudie is afhankelijk van de bewoonbare oppervlakte. De prijzen varieren van 1385€ voor woningen kleiner dan 250m² met funderingssleuven of een funderingsplaat tot 2770€ indien de woning groter is dan 250m² en/of met funderingen voor woningen met een kelder, palen of een combinatie van verschillende soorten fundering.

De kostprijs van jouw ingenieursstudie staat duidelijk vermeld bij de offerte die je bij Blavier zal krijgen.

In de meeste gevallen zal je 21% BTW op de totaalprijs van de bouw moeten betalen. In bepaalde gevallen kan de woning aan een verlaagd BTW-tarief onderworpen zijn.

Om aanspraak te maken op 6% BTW (in plaats 21%), moet je aan strikte voorwaarden voldoen. Deze strikte voorwaarden alsook procedures om hier aanspraak op te maken, vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën : https://financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/bouwen

Onze All-in woningen omvatten alle kosten verbonden het totale bouwproject. Deze kosten omvatten: de keuken, de laminaat in de slaapkamers, de architectkosten en alle studies verbonden met de bouw van jouw woning. De enige onbekende factor die invloed kan hebben op de prijs, zijn de karakteristieken van jouw bouwgrond.

Een overbruggingskrediet wordt gebruikt om de bijdrage van de verkoop van een ander onroerend goed te financieren. Het is een lening waarvan het kapitaal aan het einde van het contract verschuldigd is. Gedurende de looptijd van dit contract betaal je alleen de rente.

De wet Breyne regelt de woningbouw in België en biedt toekomstige eigenaars een uitgebreide bescherming. Verkopers en bouwbedrijven moeten eigenaars alle nodige informatie geven, garanderen dat die correct is en bepaalde richtlijnen naleven. Aarzel niet de volgende pagina over alle aspecten die binnen deze wet kaderen te raadplegen.

De tijd die nodig is voor de bouw van jouw woning is tweeledig: de voorbereidingsfase en de bouwfase. De eerste fase is afhankelijk van meerdere factoren (aankoop bouwgrond, vergunningen, financiering,…) dewelke meestal onafhankelijk zijn van de bouwonderneming.

De tweede fase, de werken, mag je er over het algemeen van uitgaan dat een nieuwbouw voltooid is binnen de 12 maanden na de grondwerken.

Het bouwverlof is in de gewesten verspreid over verschillende periodes. Het valt over het algemeen in de zomer- en wintermaanden. Meer info over het bouwverlof vind je hier.

Een warmtepomp is een alternatief voor het verwarmingssysteem op basis van een gascondensatieketel. Het principe is dat een warmtepomp de energie uit de lucht of de bodem haalt en gebruikt om het water te verwarmen dat in je woning circuleert.

Er bestaan verschillende soorten. Bij Blavier installeren we lucht-water- of geothermische warmtepompen, afhankelijk van het budget en de wensen van onze klanten. Een geothermische warmtepomp is over het algemeen duurder omdat er grote grondwerken of boringen nodig zijn.

In België hangen de eisen op het vlak van energieprestaties af van de gewesten. Voor Vlaanderen vind je alle informatie over energie op de website energiesparen.be, voor Wallonië op energie.wallonie.be.

In België is er heel wat steun beschikbaar voor wie wil bouwen of renoveren. De beste plaats om informatie te verzamelen over premies en subsidies is de website belgium.be/nl/huisvesting. Hou er wel rekening mee dat elk gewest zijn eigen regels heeft op het vlak van premies.

In een bouwproject moet je een aantal belangrijke stappen zetten. Eerst zoek je de firma die je woning zal bouwen. In die fase doe je inspiratie op en voer je gesprekken met de bouwadviseurs.

Nadat je jouw bouwgrond gevonden hebt volgt een afspraak met een architect voor een voorontwerp. Als het plan een concrete vorm krijgt, wordt alles becijferd en kan je de​ bouwaanvraag indienen en kan een bodemonderzoek aangevraagd worden. Als de correcte uitvoeringsplannen zijn opgemaakt kunnen de verschillende studies (berekeningen door een ingenieur, voorstudie EPB, …) worden ingepland en daarna begint de eigenlijke bouwfase met de grondwerken, de ruwbouw, het dak en het buitenschrijnwerk.

Ten slotte volgen de technieken (verwarming, sanitair,…) en de afwerking (bepleistering, vloerafwerking, deuren,…) alvorens er sprake is van de voorlopige oplevering.

Sleutel-op-de-deur is de term die wordt gebruikt om aan te geven dat je project van A tot Z in handen wordt genomen door één firma. Je moet dus niet alle betrokkenen afzonderlijk opvolgen, wat het beheer van de werf stukken eenvoudiger maakt voor de kandidaat-bouwer. Meer weten? Ga na onze pagina met info over sleutel op de deur.

Het lastenboek  is een document dat op een gedetailleerde manier weergeeft welke werken er uitgevoerd worden alsook de materialen die gebruikt worden. In dit document vind je het basisaanbod van een onderneming voor de bouw van je woning alsook een lijst met de verschillende opties die mogelijk zijn. Lastenboeken vergelijken is dus een uitstekende start van je project. Nadien ga je dan praten met het bouwbedrijf. Meer informatie over ons lastenboek vind je hier.

De meetstaat is een document dat op een gedetailleerde manier beschrijft welke werken er uitgevoerd zullen worden alsook welke materialen er zullen gebruikt worden binnen de vooropgestelde prijs voor jouw project. Daar waar het lastenboek een oplijsting is van de mogelijkheden en het materiaalgebruik, zorgt de meetstaat voor een oplijsting specifiek binnen jouw budget/project.

Bij een bodemonderzoek wordt met een reeks technische middelen de aard van de ondergrond in kaart gebracht. Op die manier kunnen we bepalen welk type fundering nodig is voor de goede stabiliteit van je nieuwbouw.

Blavier voorziet standaard altijd een bodemonderzoek (grondsondering & ingenieursstudie) om verrassingen en supplementen gedurende de werken te vermijden.

De stedenbouwkundige informatie is openbaar. Je vraagt ze gewoon op bij de gemeente waarin je bouwgrond (of de bouwgrond die je wil kopen) gelegen is.

De funderingsplaat is een type fundering in de vorm van een platform, bestaande uit gewapend beton, dewelke het startpunt is voor de bouw van een woning. Het systeem zorgt voor een betere verdeling van de belasting op een minder stabiele bouwgrond. Voor het leggen van een funderingsplaat is een voorafgaand bodemonderzoek nodig. Bij Blavier voeren we systematisch zo’n bodemonderzoek uit, zodat we je een prijs kunnen voorstellen die gebaseerd is op jouw specifieke situatie.

Het gaat om een test waarmee we nagaan of je nieuwe woning wel degelijk luchtdicht is. Slechte luchtdichtheid kan leiden tot energieverlies, minder comfort of zelfs problemen met schimmel in de woning. Een goede afwerking op dat vlak is dus onontbeerlijk. Meer info vind je in dit artikel.

In Vlaanderen laat de gemeente aan de aanvrager weten of zijn dossier al dan niet volledig is. Dat doet ze binnen de 20 dagen na het indienen van de aanvraag.

Is het dossier niet volledig, dan wordt de termijn voor het onderzoek opgeschort tot de ontbrekende stukken in het bezit zijn van de gemeente. Die levert dan een nieuw document af om te bevestigen dat het dossier compleet is. Op dat document wordt ook de termijn aangegeven (30 of 115 dagen).

In Wallonië varieert de termijn voor het bekomen van een bouwvergunning tussen 30 en 115 dagen. Hij hangt af van de diensten die al dan niet door de gemeente worden geraadpleegd.

Aan deze termijn kunnen nog 30 dagen extra worden toegevoegd. Die mogelijkheid wordt voorzien door het nieuwe Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling. De verlenging van de termijn wordt niet automatisch toegepast. Het is de gemeente die erover beslist.