Fiscale aftrek en BTW op notariskosten. Hoe zit dat nu?

15 December 2022 -

U heeft het vast ook gemerkt begin januari, de aankondiging van de zogenaamde afschaf van het fiscale voordeel voor hypothecaire leningen zorgde voor nationale onrust. Nu enkele weken later lijkt het debat voorbij, alle gewesten hebben bevestigd dat ze voor bestaande leningen het systeem willen vernemen. Maar wat brengt de toekomst? Wat zal er komen voor mensen die de komende jaren willen bouwen of kopen? En hoe zit het met die belasting op notariskosten? Woningen Blavier zet graag voor u nog eens de feiten op een rij.

Geen afschaf, maar een overdracht

Vooreerst moet opgemerkt worden dat er van een afschaf niet noodzakelijk sprake is. De bevoegdheid wordt overgedragen naar de gewesten, samen met de middelen om ze uit te voeren. Het is aan de gewesten om dit te gaan invullen. Deze hebben reeds luid en duidelijk laten weten de steunmaatregelen te willen voortzetten. Gezien de bouwsector één van de grootste is in het land en dus zeer belangrijk voor onze economie en tewerkstelling, is dit natuurlijk niet zo verwonderlijk. Het lijkt ons dan ook weinig waarschijnlijk dat de gewesten fors zullen knippen in deze steunmaatregelen.

Verandering, een opportuniteit voor verbetering Blavier – fiscale aftrek

De huidige subsidie- en steunmaatregelen zijn een jungle waar nog weinig mensen aan uit geraken. Enquêtes tonen aan dat slechts 1 op 4 kandidaat bouwers op de hoogte is van de premies waarvan hij/zij kan genieten. Alles samenbrengen op regionaal niveau schept de mogelijkheid om deze wirwar sterk te vereenvoudigen en zo een duidelijk en krachtig subsidiesysteem op te zetten.

Een logische stap is het samenbrengen van deze steunmaatregelen met de steun voor energiezuinige investeringen. Op zich kan dit goed nieuws betekenen voor de nieuwbouwsector. Nieuwbouwwoningen zijn tegenwoordig zo energiezuinig dat het dan ook logisch is dat deze meer steun genieten dan de aankoop van een slecht scorende oude woning.

Bovendien is dit een unieke kans voor de regionale overheid om een subsidiesysteem uit te werken die de instapkost voor een woning toegankelijker maakt. Om elk werkend koppel in staat te stellen hun eigen woning aan te schaffen is er nood aan steunmaatregelen die het aankoopbudget verminderen veel meer dan maatregelen die op lange termijn beetje bij beetje geven.

En wat met die BTW op notariskosten?

Naast de heisa over de fiscale aftrek, merken we op dat er ook heel wat misverstanden bestaan over de nieuwe BTW op notariskosten. Het betreft hier BTW op het ereloon van de notaris en dus niet op de registratierechten. Hoeveel verschil maakt dat dan? Laat ons even een praktisch voorbeeld bekijken. Koop je een bouwgrond van 100.000€, dan betaal je daar in Vlaanderen 10.000€ registratierechten op plus 1.594€ ereloon voor de notaris. Op dit ereloon moet je nu 21% BTW betalen, dus 335€.

Meer informatie over de fiscale aftrek van hypothecaire leningen vind je hier.

Heb je nog vragen? Stel ze ons via info [at] blavier [dot] be (info [at] blavier [dot] be )

Delen