Loont het nog de moeite om te investeren in zonnepanelen?

20 June 2018 -

Dankzij subsidies van de overheid waren zonnepanelen jarenlang een interessante optie voor wie daarvoor voldoende plaats op zijn dak had. Maar nu die overheidssteun grotendeels is afgeschaft, rijst de vraag of het sop de kool nog waard is. Ben je van plan om een eigen woning te bouwen en vraag je je af of zonnepanelen vandaag nog altijd een interessante investering zijn? We zetten alles even op een rijtje.

Waarom kiezen voor zonnepanelen?

Zonnepanelen moet je niet installeren omwille van mogelijke premies, maar omdat je wil inzetten op duurzame energie. Sowieso is het belangrijk om te kiezen voor een totaalaanpak. Zonnepanelen installeren zonder in te zetten op  andere manieren om je energie-efficiëntie te vergroten heeft geen zin. Maak dus werk van een degelijke isolatie, laat hoogrendementsglas plaatsen, kies voor een duurzaam verwarmingssysteem, …

Als je dat allemaal hebt voorzien, kun je overwegen om ook zonnepanelen te installeren. Tenminste, als het ontwerp van je nieuwe huis zich daartoe leent.

Is je woning geschikt voor zonnepanelen?

Als je overweegt om zonnepanelen te installeren, dan wil je ernaar streven om het totale jaarlijkse stroomverbruik van je gezin volledig te compenseren met zelf opgewekte stroom van je zonnepanelen.

Voor een doorsnee gezin, dat jaarlijks 3.500 kWh stroom verbruikt, betekent dit dat je een installatie met een vermogen van 4 kWp (kilowattpiek) nodig hebt. Per kWp moet je rekenen op 5 à 6 vierkante meter zonnepanelen, bij een goede oriëntatie. Dat betekent dat je in totaal al snel 20 à 25 vierkante meter zonnepanelen nodig.

Daken die naar het zuiden gericht zijn en een helling van 30 à 35° hebben, leveren je een optimaal rendement op. Daken die naar het oosten of het westen gericht zijn of een helling tussen 15 en 15°C hebben, komen ook nog in aanmerking. Het lagere rendement, kun je eventueel compenseren door meer zonnepanelen te plaatsen of door te kiezen voor een type met een hoger rendement.

Houd ook rekening met de impact van schaduw. Schaduw van bomen, schoorstenen of andere gebouwen kunnen het rendement van je zonnepanelen drastisch beperken.

Financieel rendement in Vlaanderen …

In Vlaanderen bestaan er vandaag geen premies meer voor de installatie van zonnepanelen. De overheid ziet zonnepanelen als een investering die op zichzelf al voldoende rendabel is. Er worden dus geen groenestroomcertificaten meer afgeleverd.

Belangrijk is wel dat het in Vlaanderen verplicht is om bij nieuwbouw of een ingrijpende energetische renovatie ervoor te zorgen dat een minimumhoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen gehaald wordt. Een van de zes mogelijke maatregelen om dit te realiseren is de installatie van zonnepanelen.

Als je overweegt om in Vlaanderen zonnepanelen op je dak te leggen, moet je bij de berekening van je rendement rekening houden met twee elementen:

  • de ‘terugdraaiende meter’: je krijgt een compensatie voor je stroomproductie die in mindering wordt gebracht op je elektriciteitsrekening. Je betaalt dus enkel wat je netto verbruikt.
  • het prosumententarief: wie zonnepanelen bezit, betaalt sowieso een compensatie voor het gebruik van het distributienet (ook al is je nettoverbruik nul of negatief). Dit bedraagt gemiddeld 300 euro per jaar.

Test-Aankoop berekende dat het rendement van zonnepanelen in Vlaanderen tot boven de 4% kan oplopen bij een zeer goede oriëntatie. Met minder gunstige factoren kun je nog altijd een rendement van 2,5% halen. De terugverdientijd van je investering – reken op zo’n 1.500 euro per kWp – ligt tussen de zes en de veertien jaar.

… en in Wallonië

In het Waals Gewest is er momenteel nog geen sprake van een verplichte minimumhoeveelheid energie uit hernieuwbare energiebronnen . Maar dat betekent niet dat zonnepanelen geen nuttige investering kunnen zijn.

Ook in Wallonië geldt het principe van de terugdraaiende meter. De zogenaamde Qualiwatt-premies die je er tot voor kort kon krijgen zijn afgeschaft sinds juli 2018. Een netvergoeding zoals in Vlaanderen is er momenteel nog niet, maar er is wel sprake van dat die zou ingevoerd worden vanaf 2020.

Volgens Test-Aankoop betekent dit dat je in het beste geval ook in Wallonië een financieel rendement van meer dan 4% kunt halen. Onder minder gunstige omstandigheden zakt dit wel tot 2%. Voor de terugverdientijd in Wallonië moet je rekenen op zeven tot vijftien jaar.

Zonnepanelen: praat erover voor je begint te bouwen

Als je geïnteresseerd bent om zonnepanelen op je nieuwbouwwoning te installeren, dan is het belangrijk dat je dit tijdig bespreekt, zodat er bij het ontwerp van de woning rekening mee gehouden kan worden. Enkel zo ben je verzekerd van een optimaal rendement.

Heb je vragen hierover? Neem gerust contact op met een van onze specialisten.

Delen