Geld lenen om te bouwen

Geld lenen om te bouwen
13 January 2017 -

Wat moet je weten wanneer je geld leent om te bouwen?

Droom je ervan om een huis te bouwen? Dan is het belangrijk om je goed te informeren over geld lenen bij de bank. In dit artikel bespreken we het verschil tussen een hypotecair krediet en een hypotecair mandaat.

Wat is het verschil tussen een hypothecair krediet en een hypothecair mandaat?


Bij bepaalde banken kan je een deel van het te lenen kapitaal onder hypothecair mandaat plaatsen. In dat geval dekt de hypothecaire inschrijving slechts een deel van het totaal te lenen bedrag.

De kostprijs van een hypothecair mandaat ligt lager dan die van een hypothecaire inschrijving. Het mandaat wordt immers niet ingeschreven op het bewaarkantoor der hypotheken. Zo vermijd je de inschrijvingskosten en het honorarium van de hypotheekbewaarder op dit bedrag. Bovendien zullen de registratiekosten, het honorarium van de notaris en de aktekosten een stuk lager liggen.

Het hypothecair mandaat heeft echter ook nadelen. Op de eerste plaats geef je de bank volmacht om dit bedrag in de toekomst eventueel te hypothekeren. Dat zou kunnen gebeuren als de bank van mening is dat je een slechte betaler bent. In dat geval wordt het mandaat omgezet in een hypothecaire inschrijving waarop je dus bijkomende kosten moet betalen. De totale kostprijs wordt dan groter dan je wanneer je van bij het begin werkt met een hypothecaire inschrijving op het volledige bedrag. Denk dus goed na voor je een mandaat kiest.

Daarnaast geeft een hypothecair mandaat geen enkel recht op een fiscaal voordeel. Als je eraan denkt om een deel van het te lenen bedrag om te zetten in een mandaat, zorg er dan voor dat de hypothecaire inschrijving voldoende groot is om het fiscale voordeel gedurende de hele looptijd te optimaliseren.

ANDERE OPLOSSING:

Het belangrijkste verschil tussen beide formules bestaat erin dat een hypothecair mandaat niet wordt ingeschreven in het register. Bijgevolg is een hypothecair mandaat heel wat goedkoper dan een hypothecaire lening (geen hypotheekrecht, slechts € 25 registratierecht, een kwart van het honorarium van de notaris). Het hoeft dus niet te verwonderen dat dit systeem vaak wordt gebruikt om de kosten te drukken.

Daar staat tegenover dat een hypothecair mandaat de lener veel minder zekerheid biedt (bijvoorbeeld ten opzichte van de bank). Je moet dus altijd nagaan of de bank je toestaat je lening (gedeeltelijk) in te schrijven als hypothecair mandaat.

De lage kosten zijn een belangrijke troef, maar hou toch rekening met 2 nadelen:

  • Een hypothecair mandaat kan je niet inbrengen bij de belastingen en dus geniet je geen enkel fiscaal voordeel. Als je eraan denkt om een deel van het te lenen bedrag om te zetten in een mandaat, zorg er dan voor dat de hypothecaire inschrijving voldoende groot is om het fiscale voordeel gedurende de hele looptijd te optimaliseren.
  • Bij een hypothecair mandaat geef je de bank volmacht om in de toekomst eventueel een hypotheek te nemen. In de praktijk gebeurt dat zelden, behalve bij problemen (meer bepaald met het terugbetalen van de lening). Als de bank toch beslist een hypotheek te nemen, moet je opnieuw inschrijvingskosten betalen die de eindafrekening een stuk zwaarder maken.

 

Welke kosten zijn er verbonden aan een hypothecair krediet?


Bij een hypothecair krediet moet je rekening houden met enkele bijkomende kosten:

Registratierechten: 1%
Inschrijvingsrechten: 0,3%
Honorarium van de hypotheekbewaarder: gewoonlijk tussen € 150 en € 250
Honorarium van de notaris: hangt af van het kredietbedrag. Reken tussen € 600 en € 1.000 voor een krediet tussen € 100.000 en € 250.000
Aktekosten: gemiddeld € 525
Dossierkosten: gemiddeld € 250

 

Welke soorten hypothecair krediet bestaan er?


Een bestaan verschillende soorten leningen. Een kort overzicht:

Vaste maandelijkse afbetaling of constante kapitaalaflossing: het meest gebruikte krediettype. Ofwel kies je voor een vaste maandelijkse afbetaling waarbij je in het begin weinig kapitaal en veel intrest betaalt, ofwel kies je voor een constante kapitaalaflossing. Bij die laatste formule betaal je elke maand hetzelfde stuk kapitaal af en dalen de intresten na verloop van tijd. Het nadeel van deze oplossing is dat de eerste terugbetalingen hoger liggen. Het voordeel is dan weer dat je in het totaal minder betaalt. Bij beide krediettypes geldt ofwel een intrestvoet die vast blijft gedurende de hele looptijd van de lening, ofwel een variabele voet die om de x jaar verandert… waardoor ook je maandelijkse afbetaling schommelt.

Krediet met afbetaling op maat: je bepaalt zelf het ritme waarop je het geleende bedrag wil terugbetalen. Dit is een zeer flexibele, maar ook zeer dure oplossing: je betaalt veel intresten.

Krediet gekoppeld aan een spaarcontract: je betaalt maandelijks enkel de intresten. Tegelijk wordt er elke maand een bedrag gestort op een spaarrekening waarmee je het kapitaal op de einddatum van de lening kan terugbetalen. Het voordeel is dat je tussentijds meer kan storten op deze spaarrekening, bijvoorbeeld wanneer je meer gaat verdienen of een financiële meevaller hebt. Op die manier kan je je lening wellicht vroeger terugbetalen.

Krediet met harmonicasysteem: een flexibele vorm van de klassieke lening met variabele intrestvoet. Bij een klassieke lening stijgt of daalt de maandelijkse aflossing naargelang de bewegingen van de intrestvoet. Met het harmonicasysteem worden de schommelingen echter opgevangen door een langere of kortere looptijd van de lening. Het voordeel is dat het bedrag van de maandelijkse afbetaling gelijk blijft.

Er bestaan nog heel wat types sociale leningen voor mensen met een bescheiden inkomen.

Bij Woningen Blavier begeleiden we je tijdens het hele proces. Als je dat wil, brengen we je in contact met een bankier om na te gaan hoeveel je kan lenen. Zo weet je precies of je de woning van je dromen binnen handbereik hebt!

 

 

Delen