Wat moet je weten alvorens een bouwgrond te kopen?

Wat moet je weten alvorens een bouwgrond te kopen?
7 November 2022 -

Heb je de perfecte grond gevonden om het huis van jouw dromen te bouwen? Voldoet deze aan al je criteria en past het binnen je budget?

Geweldig nieuws!

Maar wat zijn de dingen die je moet controleren voordat je de knoopdoorhakt? Van technische kenmerken tot administratieve formaliteiten,
wij vertellen je alles wat je moet weten om onaangename verrassingen te voorkomen om van jouw project een succes te maken.
Het analyseren van de stedenbouwkundige voorschriften is een prioriteit voordat je jouw bouwgrond koopt.

Is de grond bebouwbaar ?

En ja! Als je grond koopt om er een huis op te bouwen, is het van essentieel belang vooraf te controleren of het inderdaad om een bouwgrond gaat, en geen landbouwgrond bijvoorbeeld.

Voor de zekerheid kan de architect aan de hand van het kadastraal plan van de grond de specifieke voorschriften controleren.

Het aanvragen van een stedenbouwkundig attest is een eerste stap die niet verplicht is, maar sterk aangeraden wordt. Uit voorzorg en om een ​​weigering van je vergunning te voorkomen, kan de architect een voorafgaand advies aanvragen met een plan en een indeling die beantwoordt aan de noden en wensen van de opdrachtgevers.

Heb je geen haast? Informeer naar het bestaan ​​van een eventuele verplichting om je woning binnen een bepaalde termijn te bouwen. De site van Belgische notarissen biedt heel wat advies over de administratieve formaliteiten rond de aankoop van grond. Aarzel niet om een ​​kijkje te nemen.

 

Toepassing van bouwvoorschriften

Alle bouwgronden zijn onderworpen aan regionale en gemeentelijke, zelfs districts-, stedenbouwkundige voorschriften. Zelfs als je eigenaar van de grond wordt, kun je daar niet doen wat je wilt.

Ga opnieuw naar de gemeente om de stedenbouwkundige voorschriften op te vragen die van toepassing zijn op jouw grond. Hiermee kun je controleren of jouw bouwproject inderdaad haalbaar is.

Deze stedenbouwkundige voorschriften kunnen betrekking hebben op de gebruikte materialen, de helling van je dak, de kleur van de buitenbekleding, het beheer van mede-eigendom en erfdienstbaarheden, enz.

Ligt je grond in een verkaveling? Ook moet jij je houden aan de voorwaarden die in de splitsingsakte worden gesteld.

Vergeet niet te informeren naar het bestaan ​​van eventuele erfdienstbaarheden op jouw grond. Een recht van overpad kan ervoor zorgen dat u jouw huis niet kunt bouwen op de locatie die je oorspronkelijk in gedachten had. Denk er ook aan om de gemeente (en omwonenden) te raadplegen over toekomstige bouwprojecten in de omgeving en de mogelijke risico’s van onteigening (nieuwe spoorlijn, verplaatsing van een fabriek, enz.).

 

Kenmerken van de bouwgrond

Na de bouwvoorschriften en een bezoek aan de gemeente, is het ook belangrijk de bouwgrond op technisch vlak te gaan onderzoeken. Aarzel niet om je te laten bijstaan door een architect of landmeter wanneer je jouw toekomstige bouwgrond bezoekt en de volgende kenmerken wil controleren.

Het oppervlak van de bouwgrond

Als je bouwgrond niet is afgebakend met grenspalen of op een helling ligt, is een landmeter nodig om grenspalen op jouw grond te plaatsen. Daarnaast zal de landmeter ook de niveauverschillen in kaart brengen. Dit zijn belangrijke gegevens die jouw architect nodig heeft alvorens het project op te starten.

Oriëntatie van de bouwgrond

Oriëntatie is vooral belangrijk voor energie kwesties, die tegenwoordig niet onbelangrijk zijn. Pierre Frenay, bouwadviseur bij Blavier: “De oriëntatie van de bouwgrond is belangrijk. Een oriëntatie op het zuiden is niet langer per se een voordeel. In dat geval zal het nodig zijn om oververhitting van uw woonkamers te voorkomen door zonwering te voorzien. Denk hierbij aan screens”.

De helling van de bouwgrond

De helling van de bouwgrond heeft vooral invloed op de kosten van de werkzaamheden. Een vlakke grond vergemakkelijkt de grondwerken enorm. Ligt jouw gedroomde bouwgrond op een helling? Een goede architect weet het te benutten met een constructie op meerdere niveaus. “Dat is ook niet per se een slechte zaak, want bij een hellende bouwgrond kan je vaak een garage integreren. Het enige negatieve aspect van een hellende bouwgrond is de kost voor de grondafvoer.”, zegt Pierre Frenay.

 

acheter terrain terrain à bâtir construction clé sur porte maisons blavier acheter terrain en belgique

 

De aard van de bodem

Het is van essentieel belang te kijken naar de samenstelling van de ondergrond. De stabiliteit ervan heeft een directe impact op de te plannen funderingen en op het budget van jouw project.

Wat is het draagvermogen van de grond? Zijn vochtigheidsgraad? Een grond waarvan de bodem bijvoorbeeld te rotsachtig of te nat is, zal grotere werkzaamheden vergen… en dit kan budgettair gezien, roet in het eten gooien. 

Het is daarom van essentieel belang een ​​bodemonderzoek uit te voeren om de stabiliteit en de kwaliteit van de woning te garanderen. 

Om verrassingen te voorkomen, wijst Pierre Frenay er ook op dat Blavier systematisch een bodemonderzoek uitvoert. Zo houdt de prijsofferte rekening met de kenmerken van de bodem en de impact ervan op het project zodat onaangename verrassingen vermeden worden.

 

Bronnen van verontreiniging of overstroming

Wees waakzaam voor je omgeving. Dit heeft waarschijnlijk gevolgen voor je gezondheid, de levensvatbaarheid of de waarde van je eigendom. Een nabijgelegen fabriek kan jouw bodem vervuilen, een waterloop die overstromingen veroorzaakt, een nabijgelegen snelweg of luchthaven kan geluidsoverlast veroorzaken, velden kunnen een bron van geurhinder en blootstelling aan pesticiden zijn.

Onze tip: een blik op Google Maps in satelliet versie stelt u al in staat om snel de omgeving van uw bouwgrond te controleren. Zaken die niet altijd zichtbaar zijn vanaf de straat.

 

Is de bouwgrond in de onmiddellijke omgeving van nutsvoorzieningen?

Is het land aangesloten op alle nutsvoorzieningen: riolering, water, elektriciteit, gas? Is het aangesloten op telefoon- en internetlijnen?

De antwoorden op deze vragen hebben een directe impact op de eindafrekening van jouw bouwproject. “Hoe verder de aan te sluiten grond van de bron verwijderd is, hoe duurder het wordt. Het is mogelijk om de tussenkomst van de gemeente te vragen, maar zonder garantie op een positieve reactie”, legt Pierre Frenay uit. Vraag daarom een ​​aanvullende offerte aan voor de realisatie van de sleuven en nutsvoorzieningen die u verbinden met de straat.

 

Het locatie van jouw bouwgrond

Is er openbaar vervoer en zijn er winkels in de buurt? Wie droomt er niet van een goede bakker op een paar minuten van huis? Zijn er scholen in de buurt of een ziekenhuis? Hebben jouw buren direct zicht op uw bouwgrond en de toekomstige woning?

Stad of platteland, afgelegen of dicht bebouwd, iedereen heeft zijn eigen smaak.

Maar het is zeker dat bepaalde elementen direct invloed zullen hebben op de prijs van de bouwgrond en de waarde van je woning eenmaal gebouwd.

 

Klaar om actie te ondernemen ?

De bouw van jouw huis doorloopt verschillende belangrijke fasen die essentieel zijn voor een soepel verloop van de werken.

Elke bouwproject vereist de voorafgaande goedkeuring van een stedenbouwkundige vergunning van de gemeente.

Weet dat u als kandidaat-bouwer beschermd wordt door de Wet Breyne, die de bouw van woningen in België reglementeert. Bezoek de website van de FOD Economie voor meer informatie.

Bij Blavier worden al deze stappen samen met jouw bouwadviseur genomen. Hij kan je ook bijstaan ​​in de administratieve en technische procedures om ervoor te zorgen dat de door jou gekozen bouwgrond je in staat stelt het bouwproject van je dromen te realiseren.

Delen