Zes tips om een betrouwbare sleutel-op-de-deur-aanbieding te herkennen.

Je denkt zo stilaan aan een sleutel-op-de-deur-woning of je bent er al actief mee bezig? Je hebt al contact opgenomen met enkele bouwfirma’s en misschien zelfs al offertes ontvangen? Dit artikel is er voor jou! Hieronder vind je 6 tips om te checken of het wel degelijk om een ernstige prijsopgave gaat.

Het bouwen van een sleutel-op-de-deur-woning verloopt in verschillende fasen. Eentje daarvan is het kiezen van de firma die de bouw zal uitvoeren. Je wil je vooral niet vastrijden in een hopeloos complex dossier, waarvan je voorbeelden genoeg vindt op het internet. Je wil dus in geen geval de verkeerde keuze maken.

Met de onderstaande aanbevelingen leer je bouwbedrijven en offertes evalueren, zodat je van bij het begin valstrikken kan vermijden!

 

1. Het juiste product voor iedereen

Al te vaak stellen we vast dat een bouwfirma vasthoudt aan een bepaald product of een specifieke bouwtechniek en die oplossing voorstelt als de enige aanvaardbare optie. Erger nog: sommige bedrijven lijken alle andere mogelijkheden als ongeschikt te beschouwen.

Een voorbeeld. De ene zegt dat een ventilatiesysteem met dubbel netwerk type D de ideale oplossing is en noemt ventilatie met enkele flux type C pure verspilling. De andere beweert dat je een type C moet nemen omdat een type D te duur is. Gelijkaardige argumenten worden wellicht gebruikt voor de warmtepomp, het type isolatie, …

De realiteit is dat er geen product bestaat dat voor iedereen geschikt is. De verschillende producten zijn er net omdat ze elk hun sterke en zwakke punten hebben. Wil je een project op maat, dan heb je recht op informatie op maat. Kies dus eerder de partner die naar je luistert en je een oplossing voorstelt in functie van je project, budget en behoeften dan de aannemer die je te allen prijze van zijn product wil overtuigen.

 

2. Het gevaar van supplementen

Voor de meeste (of misschien wel alle) kandidaat-bouwers is de bouw van een woning de grootste investering van hun hele leven. Wij vinden het dan ook gepast dat er grondig wordt ingegaan op de details van het vooropgestelde budget. Eis dus dat je partner in de offerte en/of het bestek gedetailleerd vermeldt wat er wel en niet is voorzien. Als men je bijvoorbeeld voor een groot werk een globaal budget zonder verdere details voorstelt, dan zou dat wel eens een slechte start kunnen betekenen.

Maar er is nog meer waarop je moet letten. De meeste Belgen hebben geen grondige kennis van bouwen (ieder zijn vak…) en dan is het moeilijk om na te gaan of alles is inbegrepen. Er zijn bouwbedrijven die het budget tot op de eurocent respecteren, terwijl andere je zonder schroom een supplement van enkele tienduizenden euro’s aanrekenen zodra je de verbintenis bent aangegaan.

Als er verschillen zijn in de offertes – soms tot 30.000 euro en meer –, neem dan de tijd om naar de argumenten te luisteren en te begrijpen hoe deze verschillen te verklaren zijn. Uit ervaring weten we dat in 9 op de 10 gevallen een verschillend lastenboek aan de basis ligt. Het gebeurt zelfs dat onmisbare elementen daarin niet worden vermeld.

 

3. De druk om te ondertekenen

“Als u vandaag ondertekent…”. Die zin wordt vaak gevolgd door een korting of een onweerstaanbare aanbieding die alleen geldig is al je meteen je handtekening plaatst onder een contract (of een vergelijkbaar document). Deze methode wordt gebruikt door een verkoper die meer belang hecht aan zijn maandelijks cijfer dan aan correct advies bij je project.

Een bouwproject is complex en verdient het nodige denkwerk. Het ontwerp bepaalt het grootste deel van het budget. Kies dus van bij het begin een partner die de tijd neemt om naar jou te luisteren, advies te verstrekken en samen met jou te werken aan een project op maat van je wensen en je budget.

 

4. Een “vrijblijvend” document

Als de verkoper je een “vrijblijvend” document wil laten ondertekenen, moet je op je hoede zijn. Als het document vrijblijvend is, waarom zou je het dan ondertekenen?

Het feit dat een contract opschortende voorwaarden (krediet, vergunning, …) bevat, betekent niet dat je handtekening geen contractuele verbintenis inhoudt. Ben je niet zeker van de inhoud van het document dat men je wil laten ondertekenen, neem dan de tijd om het grondig te herlezen en stel zeker de vragen die nodig zijn om alle vermelde elementen beter te begrijpen.

 

5. Een garantie van 20 jaar, 30 jaar, …

Sommige sleutel-op-de-deur-firma’s zullen je waarschijnlijk verleiden met de belofte van 20 jaar garantie of meer. Dat lijkt op het eerste gezicht interessant, maar in de praktijk stelt het jammer genoeg weinig voor.

Eerst en vooral is de tienjarige aansprakelijkheid verankerd in de wet. Na deze 10 jaar is de wet niet meer van toepassing zoals ze is opgesteld en ben je afhankelijk van de interpretatie en de goede wil van de onderneming die je heeft voorgesteld de garantie te verlengen. Het is trouwens nuttig om na te gaan of het bedrijf dat je de verlenging voorstelt al minstens even lang bestaat als de duur van de garantie. Vaak is dat niet het geval.

Vervolgens is het belangrijk om er rekening mee te houden dat deze dekking een aansprakelijkheid is en geen garantie. Deze nuance in woordgebruik is essentieel. Bij aansprakelijkheid is het aan jou om te bewijzen dat een constructiefout die de stabiliteit van je woning in het gedrang brengt te wijten is aan een fout van de aannemer. Veel geluk daarmee, na meer dan 10 jaar…

En ten slotte: bij een ernstig probleem met de stabiliteit van je woning zul je dat – geloof ons – snel weten, in de meeste gevallen zelfs voor de bouw beëindigd is. In het kader van de tienjarige aansprakelijkheid gaat het bij de dienst-na-verkoop in de meeste gevallen om kleine tussenkomsten, over het algemeen binnen de 2-3 jaar na de oplevering van het huis. Maak je trouwens niet te veel zorgen: een zwaar probleem van instabiliteit is uiterst zeldzaam.

 

6. Het verkoopgesprek

De verkoper van een ernstig bouwbedrijf heeft een massa argumenten ter beschikking om je ervan te overtuigen met zijn firma te werken. Als hij je echter probeert te overtuigen door kritiek te geven op zijn concurrenten, dan moet je je vragen stellen bij de aanpak van de onderneming. Iedereen kan wijzen op de zwakke punten van anderen, maar alleen wie ernstig werkt zal je overtuigen met zijn eigen sterke punten.

 

7. Bonus: bescherming door de wet-Breyne en het Charter

Als klant van een sleutel-op-de-deur-bedrijf geniet je van de bescherming voorzien in de wet-Breyne. Die regelt onder meer zaken in verband met prijsbepaling, voorschotten, borgsommen, …

Ook al is elk bouwbedrijf verplicht deze wet na te leven, niet iedereen doet dat. Wil je er zeker van zijn dat de firma die je kiest de wet-Breyne respecteert, controleer dan of ze lid is van het Charter der Woningbouwers.

Als je na het lezen van de 6 bovenstaande tips nog altijd moeilijk kan kiezen voor het ene bedrijf of het andere, kan het Charter het kleine extraatje betekenen dat je geruststelt in de keuze van je bouwpartner.

We hopen dat deze korte toelichting je helpt bij je zoektocht. Het is zeker geen volledige lijst van alle elementen die je moet onderzoeken, maar wel een goed vertrekpunt. Heb je nog twijfels of vragen, bespreek ze dan zeker met de woningconsulent die je begeleidt bij je project, en neem alleen genoegen met volledige en gedetailleerde antwoorden.

Delen