Kunnen jonge koppels ook voor nieuwbouw kiezen?

Kunnen jonge koppels ook voor nieuwbouw kiezen?
18 July 2018 -

Een eigen huis bouwen, het is de droom van vele Belgen. Je kent de uitdrukking ‘een baksteen in de maag’ vast wel! De jongere generatie is geen uitzondering op de regel: als jong koppel in de fleur van je leven wil je je eigen gezellige nest bouwen. Het probleem? Wanneer je voor het eerst op eigen benen staat, heb je misschien nog geen goedgevulde bankrekening … Vandaar de vraag: is nieuwbouw haalbaar voor jonge koppels, of blijft het bij een mooie droom? Woningen Blavier bekijkt het voor je.

Een bouwgrond kopen: eerst en vooral de juiste gemeente kiezen

Bij een nieuwbouw hoort natuurlijk ook de aankoop van een bouwgrond. Als je een huis wil bouwen, moet je uiteraard ook de grond betalen waarop het gebouwd wordt. Het is belangrijk om de prijs van het huis zelf te kennen, maar ook de prijs van de bouwgrond vormt een aanzienlijk deel van het bouwbudget. Hoe kan je als jong koppel je uitgaven beperken? Dat is eenvoudig: koop een bouwgrond in een betaalbare gemeente.

De prijs per vierkante meter zal in Het Zoute heel wat hoger liggen dan die in Viroinval en de streek rond Brussel is merkelijk duurder dan Charleroi. Als we de officiële prijzen volgens Statbel, het Belgische statistiekbureau, erop naslaan, zien we dat de gemiddelde prijs per m² van een bouwgrond in Knokke-Heist op € 1101,41 kwam in 2014, terwijl die van terreinen in Viroinval maar € 18,91 bedroeg. Dat is een behoorlijk verschil! Natuurlijk vergelijken we nu twee uitersten en is dat een clichébeeld, maar dit voorbeeld toont aan dat jouw keuze van een bouwgrond cruciaal kan zijn om je bouwproject al dan niet te doen slagen.

Er zijn premies – maar niet in Wallonië

Er bestaan vandaag helaas geen nieuwbouwpremies in België. Om zo veel mogelijk regionale premies en andere financiële stimulansen te kunnen gebruiken, moet je dus eerder aandacht schenken aan de energieprestaties van je nieuwe huis.

Zo worden er in Brussel premies toegekend voor de installatie van een zonneboiler of een warmtepomp voor de productie van verwarming en / of warm water bij een nieuwbouw. Dat is misschien wel een magere troost, maar de toegekende bedragen kunnen nog oplopen tot € 4750 als het jaarlijkse gezamenlijke inkomen lager ligt dan € 48 525,36 (dat is een exact cijfer).

In Vlaanderen is het stelsel interessanter: het Gewest biedt een vermindering van de roerende voorheffing, indien het E-peil van de nieuwbouw lager is dan een bepaalde waarde. Als de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning vóór 31 december 2018 wordt ingediend en het E-peil lager ligt dan E30, wordt het bedrag van de roerende voorheffing gehalveerd. Het wordt nog beter: als het E-peil niet hoger ligt dan E20, worden de toekomstige eigenaars vrijgesteld van roerende voorheffing! Er bestaat ook een E-peilpremie.

In Wallonië zijn er helaas enkel energiepremies voor renovatieprojecten. De woning moet voor de ontvangstdatum van de premieaanvraag minstens 20 jaar bewoond zijn. Bovendien wordt geen vermindering van de roerende voorheffing toegekend.

Nieuwbouw: waarom niet kiezen voor een sleutel-op-de-deurwoning?

Premie of niet, als je een bouwdroom hebt, is het belangrijk om het budget zoveel als mogelijk te beperken. Daarvoor zijn eenvoud en kwaliteit twee belangrijke principes. Hoe complexer het ontwerp, hoe hoger de prijs. Aandacht voor detail en goed uitgevoerde werken mogen onder geen voorwaarde aan belang inboeten! Vanuit dat opzicht is een sleutel-op-de-deurwoning een interessantere optie dan traditionele bouwmethodes. De eenvoudigste modellen in onze catalogus beginnen ongeveer bij € 120 000, dat is een erg haalbare prijs voor een koppel dat samen de eerste stappen in een zelfstandig leven zet. Opgelet: in deze prijs zijn de keuken, het parket, schilderwerken en de afwerking van de omgeving niet inbegrepen.

Nog een voordeel van een sleutel-op-de-deurwoning? De garantie dat het initiële budget niet wordt overschreden. Bij een traditioneel bouwproject ligt het uiteindelijke budget vaak 10% hoger dan gepland, en soms zelfs nog hoger als er problemen zijn op de werf (om nog maar te zwijgen van de vertragingen)! Als het budget zodanig overschreden wordt, kan dat voor jonge koppels rampzalig zijn. Zij kunnen immers niet altijd op korte tijd over grote sommen geld beschikken. Kiezen voor een sleutel-op-de-deurwoning is dus ook kiezen voor een kwalitatieve, betaalbare woning, met een prijs die vanaf het begin vastligt. Wat wil je nog meer bij de start van je zelfstandig leven?

Wil je als jong koppel een sleutel-op-de-deurwoning laten bouwen? Neem dan gerust contact op met de bouwadviseurs van Woningen Blavier voor meer informatie.

Delen