Bijkomende kosten bij een nieuwbouw

13 January 2017 - ,

Welke bijkomende kosten komen er kijken bij het bouwen van een woning?


Elke nieuwbouwproject gaat gepaard met wettelijke verplichtingen.De kosten daarvan komen bovenop de prijs van het bouwen van een woning. Hieronder een overzicht:

Kosten architect: ongeveer 5%

Btw: 21%
Coördinatie veiligheid en gezondheid: € 1.200
Openbare nutsvoorzieningen (aansluiting water, elektriciteit, …): vanaf € 2.500
EPC: € 1.000

Bovendien moet je rekening houden met eventuele bijkomende kosten voor het gebouw bij onvoorziene instabiliteit van de bodem. Ook de bouwmaterialen die je kiest, bepalen mee het budget.
Woningen Blavier zorgt systematisch voor een compleet bestek met alle details (afwerking inbegrepen), om onaangename verrassingen te vermijden. Een goede voorbereiding is immers het cement voor een vlot verloop van je bouwproject.

 

Welke bijkomende kosten komen er kijken bij de aankoop van een bouwgrond?


Naast de prijs van de grond moet je rekening houden met de volgende bijkomende kosten:

Registratie- en notariskosten: ongeveer 15% van de prijs van de grond in Wallonië
Bodemonderzoek (het gaat niet om een bodemanalyse; het bodemonderzoek bepaalt enkel de draagkracht, wat belangrijk is bij het bouwen van een woning): ongeveer € 600
Landmeter: € 300

 

Welke bijkomende kosten komen er kijken bij een lening?


Bij een hypothecaire lening moet je rekening houden met bepaalde bijkomende kosten:
Registratierechten: 1%
Inschrijvingsrechten: 0,3%
Honorarium van de hypotheekbewaarder: gewoonlijk tussen € 150 en € 250
Honorarium van de notaris: hangt af van het kredietbedrag. Reken tussen € 600 en € 1.000 voor een krediet tussen € 100.000 en € 250.000
Aktekosten: gemiddeld € 525
Dossierkosten: gemiddeld € 250

Delen